Zmiany w VAT

31 marca 2015 r.

Umowa, która jest nieważna na gruncie prawa cywilnego, może być obciążona podatkiem od towarów i usług – orzekł NSA

Pośrednik bez licencji także płaci VAT31 marca 2015 r.

Sprawa trafiła do sądu powszechnego, a ten orzekł, że umowa prowizyjna była nieważna, ale mężczyźnie należy się wynagrodzenie. W przeciwnym wypadku doszłoby do bezpodstawnego wzbogacenia właścicielki domu, która dzięki niedoszłemu pośrednikowi sprzedała własną nieruchomość. Wyrokiem sądu mężczyzna otrzymał wynagrodzenie należne licencjonowanym pośrednikom – 6 proc. ceny sprzedaży domu.

16 marca 2015 r.

Czy nieodpłatnie otrzymywane towary to WNT16 marca 2015 r.

Spółka z o.o. często otrzymuje od kontrahentów z innych państw Unii Europejskiej nieodpłatnie katalogi, gadżety reklamowe oraz próbki towarów. Czy z tytułu otrzymywania takich towarów powinna rozpoznawać wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów? Czy nieodpłatne przekazywanie takich towarów klientom spółka powinna opodatkowywać?

16 marca 2015 r.

Kiedy nieodpłatne przekazanie kanalizacji wybudowanej na gruncie gminnym podlega VAT16 marca 2015 r.

Spółka prowadząca działalność deweloperską wybudowała budynek mieszkalny wielorodzinny. Warunkiem dopuszczenia go do użytkowania było m.in. wykonanie w pasie drogowym odcinka kanalizacji sanitarnej, do której został podłączony wybudowany przez spółkę budynek. Odcinek kanalizacji został nieodpłatnie przekazany miejskiemu przedsiębiorstwu wodociągów i kanalizacji. Czy z tego tytułu spółka powinna naliczyć VAT?

26 stycznia 2015 r.

Czy cesja wierzytelności rodzi obowiązek korekty podatku odliczonego z nieopłaconej faktury26 stycznia 2015 r.

Podatnik nie opłacił faktury wystawionej przez jednego z kontrahentów, a niedługo upłynie 150 dni od terminu jej płatności. Otrzymał od kontrahenta informację, że wierzytelność, której dotyczy ta faktura, została przez niego sprzedana. Czy w tej sytuacji podatnik ma obowiązek skorygować podatek odliczony z powyższej faktury?

Prawo na co dzień

Konferencje, debaty, kongresy