Zmiany w VAT

13 kwietnia 2015 r.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie z niego skorzystać

Nowy profil działalności, a powrót do zwolnienia z VAT13 kwietnia 2015 r.

Od kwietnia 2013 r. podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (68.31.Z). Dodatkowo we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej podał kody: 64.92.Z, 64.99.Z. Chciałby także rozpocząć działalność w zakresie „polecania klienta” doradcy finansowemu (kod PKD 66.19.Z). Polecanie to polegałoby na podaniu numeru telefonu/adresu klienta doradcy finansowemu, który następnie będzie się z nim kontaktował i świadczył mu dalsze usługi. Rozpoczynając działalność w 2013 r., przedsiębiorca zarejestrował się jako podatnik VAT czynny, którym był do 31 grudnia 2014 r. Czy przy rozpoczęciu działalności gospodarczej polegającej na „polecaniu klienta” doradcy finansowemu podatnik będzie mógł korzystać ze zwolnienia z VAT?

31 marca 2015 r.

Umowa, która jest nieważna na gruncie prawa cywilnego, może być obciążona podatkiem od towarów i usług – orzekł NSA

Pośrednik bez licencji także płaci VAT31 marca 2015 r.

Sprawa trafiła do sądu powszechnego, a ten orzekł, że umowa prowizyjna była nieważna, ale mężczyźnie należy się wynagrodzenie. W przeciwnym wypadku doszłoby do bezpodstawnego wzbogacenia właścicielki domu, która dzięki niedoszłemu pośrednikowi sprzedała własną nieruchomość. Wyrokiem sądu mężczyzna otrzymał wynagrodzenie należne licencjonowanym pośrednikom – 6 proc. ceny sprzedaży domu.

16 marca 2015 r.

Czy nieodpłatnie otrzymywane towary to WNT16 marca 2015 r.

Spółka z o.o. często otrzymuje od kontrahentów z innych państw Unii Europejskiej nieodpłatnie katalogi, gadżety reklamowe oraz próbki towarów. Czy z tytułu otrzymywania takich towarów powinna rozpoznawać wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów? Czy nieodpłatne przekazywanie takich towarów klientom spółka powinna opodatkowywać?

16 marca 2015 r.

Kiedy nieodpłatne przekazanie kanalizacji wybudowanej na gruncie gminnym podlega VAT16 marca 2015 r.

Spółka prowadząca działalność deweloperską wybudowała budynek mieszkalny wielorodzinny. Warunkiem dopuszczenia go do użytkowania było m.in. wykonanie w pasie drogowym odcinka kanalizacji sanitarnej, do której został podłączony wybudowany przez spółkę budynek. Odcinek kanalizacji został nieodpłatnie przekazany miejskiemu przedsiębiorstwu wodociągów i kanalizacji. Czy z tego tytułu spółka powinna naliczyć VAT?

Prawo na co dzień

reklama