Zmiany w VAT

26 stycznia 2015 r.

Czy cesja wierzytelności rodzi obowiązek korekty podatku odliczonego z nieopłaconej faktury26 stycznia 2015 r.

Podatnik nie opłacił faktury wystawionej przez jednego z kontrahentów, a niedługo upłynie 150 dni od terminu jej płatności. Otrzymał od kontrahenta informację, że wierzytelność, której dotyczy ta faktura, została przez niego sprzedana. Czy w tej sytuacji podatnik ma obowiązek skorygować podatek odliczony z powyższej faktury?

1 stycznia 2015 r.

Od 2015 roku zmiany w Ordynacji podatkowej

Nowelizacja Ordynacji podatkowej. Sprawdź, co się zmieni od 2015 roku1 stycznia 2015 r.

Zmianę w Ordynacji podatkowej przewiduje m.in. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowy, wprowadzony do Ordynacji przepis jest ściśle związany ze zmienionymi zasadami obliczania ulgi na dzieci. Mówi on, że kwota dodatkowego wsparcia otrzymywanego od państwa z tytułu ulgi na dzieci (różnica między kwotą przysługującą podatnikowi do odliczenia w ramach ulgi, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym) jest traktowana na równi z nadpłatą.

Prawo na co dzień