Zmiany w VAT

18 marca 2018 r.

W przypadku niezłożenia informacji VAT-26 w terminie uznaje się, że samochód jest wykorzystywany do celów mieszanych, co oznacza możliwość odliczenia jedynie 50 proc. VAT od wydatków z nim związanych.

Czy złożenie VAT-26 po terminie wyklucza prawo do pełnego odliczenia 18 marca 2018 r.

Mała spółka kupiła samochód osobowy, który będzie wykorzystywała wyłącznie do swojej działalności. Firma chce odliczyć 100 proc. VAT. Problem w tym, że nie zmieściła się w terminie ze złożeniem VAT-26. Czy oznacza to, że straciła możliwość odliczenia pełnego VAT i w przyszłości nie będzie też mogła odliczać całego podatku od paliwa?

27 lutego 2018 r.

"W mojej ocenie przyjęte środki w stosunku do możliwości oraz oczekiwań zarówno strony podatników, jak i administracji podatkowej, są dobrze zrównoważone i powinny być wystarczające”- pisze Paweł Gruza z MF

Podzielona płatność wciąż budzi wątpliwości. Jak zmniejszyć negatywne skutki split payment? 27 lutego 2018 r.

„Istnieje grupa podatników, którym split payment w pewnym zakresie pogorszy płynność finansową” – przyznaje Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. Szybszy zwrot VAT i inne „rabaty” do państwa w zamian za podział płatności mają w ocenie resortu zmniejszyć negatywne skutki wprowadzenia tego mechanizmu.

Polecane