Zmiany w VAT

21 lipca 2014 r.

Wraz z wprowadzeniem programu Mieszkanie dla Młodych zlikwidowano możliwość odliczenia części podatku VAT na niektóre materiały budowlane. Prawo do takiej ulgi zachowały jednak osoby młode, które budują swój pierwszy dom.

Zwrot VAT dla budujących zamiast Mieszkania dla Młodych21 lipca 2014 r.

Wraz z wprowadzeniem programu Mieszkanie dla Młodych zlikwidowano możliwość odliczenia części podatku VAT na niektóre materiały budowlane. Prawo do takiej ulgi zachowały jednak osoby młode, które budują swój pierwszy dom. W ich przypadku limit ewentualnego zwrotu często przekracza kwoty, jakie mogą otrzymać kredytobiorcy w ramach 10- lub 15-procentowej dopłaty do wkładu własnego.

13 czerwca 2014 r.

Ponad 52 mln złotych z tytułu nienależnych zwrotów podatku VAT i obniżenia wymiaru tego podatku kosztowało Skarb Państwa działanie zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej tzw. puste faktury.

"Puste" faktury kosztowały Skarb Państwa 52 mln złotych13 czerwca 2014 r.

Ponad 52 mln złotych z tytułu nienależnych zwrotów podatku VAT i obniżenia wymiaru tego podatku kosztowało Skarb Państwa działanie zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej tzw. puste faktury. Podejrzanych o oszustwa podatkowe jest 81 osób – przy czym funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego z Kielc, prowadzący tę sprawę, podkreślają, że jest ona rozwojowa, więc liczba podejrzanych osób może się zwiększyć.