obliczanie wynagrodzeń

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu obliczanie wynagrodzeń. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące obliczanie wynagrodzeń.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Korzystniejsze zasady obliczania wynagrodzenia za czas choroby

  ... zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za czas choroby ... wliczane te składniki wynagrodzenia (np. premie, dodatki ... wypłaceniu danego składnika wynagrodzenia w czasie niezdolności ... – raz jako składnik wynagrodzenia, do którego pracownik ... raz jako część wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku ... , że dany składnik wynagrodzenia zostanie zmniejszony, aby ... od wszystkich składników wynagrodzenia, składkę, a otrzymywał niższy zasiłek (wynagrodzenie). W konsekwencji ...

  czytaj więcej

 • Zatrudnienie w systemie prowizyjnym i akordowym: dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

  czytaj więcej

 • Reforma <strong>wynagrodzeń</strong> będzie w 2009 roku

  Reforma wynagrodzeń będzie w 2009 roku

  ... i Praw Człowieka w sprawie wynagrodzeń sędziowskich. Sędziowie nie są jednak ... za dwa tygodnie. Zmiany systemu wynagrodzeń, zgodnie z projektem, mają nastąpić ... zadeklarował, że dzięki temu poziom wynagrodzeń sędziów będzie odpowiedni do zakresu ... odejście od nadmiernego zróżnicowania poziomu wynagrodzeń sędziowskich jedynie z uwagi ... dezyderatu w sprawie wynagrodzeń sędziowskich - mówi Rafał ...

  czytaj więcej

 • Urlop wypoczynkowy jest pewny, ale jego termin nie

  Urlop wypoczynkowy jest pewny, ale jego termin nie

  ... , gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze bez dodatkowych ... z wysokością otrzymywanego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za miesiąc, w ... wysokości normalnie pobieranego wynagrodzenia za pracę. Odmiennie ... , gdy oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik ... gruszą. Uwaga! Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia za urlop bierze ... w poszczególnych miesiącach, wynagrodzenie oblicza się maksymalnie z ... ostatnie trzy miesiące. Obliczając wynagrodzenie za czas urlopu ...

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć składki od <strong>wynagrodzeń</strong> członków rady nadzorczej

  Jak obliczyć składki od wynagrodzeń członków rady nadzorczej

  ... gospodarczej. Wypłaty tych wynagrodzeń należnych za kwiecień ... sobą wypłata tego wynagrodzenia? A jakie w ... bądź statut przewidują wynagrodzenie dla członka rady ... , o ile wypłacają wynagrodzenie członkom organu nadzoru. ... względu na otrzymywanie wynagrodzenia z tytułu pełnienia ... pełnienia funkcji otrzymują wynagrodzenie. Obowiązek ... , czyli ich miesięczne wynagrodzenie będzie równe wynagrodzeniu minimalnemu lub wyższe. ...

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć miesiąc z przerwami na karmienie

  Jak rozliczyć miesiąc z przerwami na karmienie

  ... . Szerzej o zasadach obliczania wynagrodzenia urlopowego mówi rozporządzenie ... jaki okres przysługiwały. Wynagrodzenie urlopowe oblicza się: 1) dzieląc ... określił wprost, że wynagrodzenie oblicza się jak za ... wypoczynkowy. Dlatego przy obliczaniu tego wynagrodzenia stosuje się par. ... określił wprost, że wynagrodzenie oblicza się jak za ... na karmienie jest obliczane jak wynagrodzenie za urlop, ...

  czytaj więcej

 • Na jakich zasadach w budżetówce odsunąć od pracy na wypowiedzeniu

  Na jakich zasadach w budżetówce odsunąć od pracy na wypowiedzeniu

  ... niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków ... zastosowanie znajdą zasady obliczania wynagrodzenia za wypoczynek bądź ... wypowiedzenia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczane jak ekwiwalent za ... niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków ... za ten czas wynagrodzenie kalkulowane jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Wynagrodzenie za czas zwolnienia ...

  czytaj więcej

 • Jak rozliczać premie i nagrody przy obliczaniu wypłat

  ... jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia za pracę uzupełniającym wynagrodzenie zasadnicze. Warunki nabycia ... urlop i ekwiwalent Wynagrodzenie urlopowe oblicza się uwzględniając płacę ... istotne znaczenie przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia chorobowego i zasiłku. ... wymiaru zasiłku. PRZYKŁAD OBLICZANIE WYNAGRODZENIA URLOPOWEGO Pracownik w ... podstawie stałego wynagrodzenia miesięcznego. W podstawie wynagrodzenia za czas ... jest uwzględniane przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. 3 KROKI: ...

  czytaj więcej

 • Rekompensatą za dłuższą pracę może być dodatkowe wynagrodzenie albo czas wolny

  ... nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia pracownikowi przysługuje ... przede wszystkim normalne wynagrodzenie. Normalne wynagrodzenie to wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje ... pracy. Jak liczyć wynagrodzenie Jeżeli wynagrodzenie pracownika ustalone jest ... danym miesiącu. PRZYKŁAD: OBLICZAMY NORMALNE WYNAGRODZENIA W listopadzie 2007 ... ,40 zł/godz. Obliczamy normalne wynagrodzenie za pracę w ... zł (176 godzin). Obliczamy wynagrodzenie za 1 godzinę ...

  czytaj więcej

 • Jak w 2007 roku rozliczyć kwoty wolne od potrąceń

  ... pracę pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Za czas niewykonywania ... prawo do wynagrodzenia wtedy, gdy ... wyrazić pisemną zgodę.Wynagrodzenie netto Obliczając wynagrodzenie netto, pracodawca musi ... PIT-2, pracodawca obliczając wynagrodzenie nie ma prawa ... .JAK TO OBLICZYĆ: OBLICZANIE WYNAGRODZENIA Pracownik otrzymuje wynagrodzenie równe minimalnemu wynagrodzeniu, czyli 936,00 ... ,00 zł 6. Obliczamy wynagrodzenie netto: 936 zł ...

  czytaj więcej

 • ... przeliczyć płacę netto na brutto? Pomoze ci w tym kalkulator wynagrodzeń netto-brutto

  ... odpowiedzieć na pytanie, ile wyniesie twoje wynagrodzenie brutto, jeżeli pracujesz zatrudniony na podstawie ... także zdecydować się na opcję bez obliczania składki ZUS. Kalkulator netto-brutto pozwala obliczyć wynagrodzenia w roku 2015 oraz latach poprzednich. Kalkulator podaje kwoty dla wynagrodzeń miesięcznych. Kalkulator nie uwzględnia ...

  czytaj więcej

 • ... przeliczyć płacę brutto na netto? Pomoze ci w tym kalkulator wynagrodzeń brutto-netto

  ... odpowiedzieć na pytanie, ile wyniesie twoje wynagrodzenie netto, jeżeli pracujesz zatrudniony na podstawie ... także zdecydować się na opcję bez obliczania składki ZUS. Kalkulator brutto-netto pozwala obliczyć wynagrodzenia w roku 2015 oraz latach poprzednich. Kalkulator podaje kwoty dla wynagrodzeń miesięcznych. Kalkulator nie uwzględnia ...

  czytaj więcej

 • Ile będziesz zarabiać "na rękę"? Oblicz kwotę z kalkulatorem wynagrodzeń

  By poznać ile będzie wynosiło twoje wynagrodzenie w wersji netto, czyli "na rękę" wystarczy wpisać jaką stawkę otrzymujesz brutto. ... pensję chce się otrzymywać. Warto też w ciągu roku sprawdzić czy otrzymywane wynagrodzenie jest odpowiednio wyliczone. calc kalkulator-wynagrodzen-plac

  czytaj więcej

 • Włoska firma będzie płatnikiem zaliczek PIT od wynagrodzeń pracowników

  ... więc, że podatnik jako zakład pracy (pracodawca) posiadający polski NIP oraz prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski pełni funkcję płatnika. Tym samym podatnik jest zobowiązany obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na polski podatek dochodowy od osób, które uzyskują od niego przychody ze stosunku pracy. W przypadku uznania spółki ...

  czytaj więcej

 • Dopłaty do <strong>wynagrodzeń</strong> niepełnosprawnych pracowników nie będą wyższe

  Dopłaty do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników nie będą wyższe

  ... wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej porozumiało ... roku wysokość dopłat dla wszystkich niepełnosprawnych pracowników była obliczana na podstawie płacy minimalnej z 2009 roku (1276 ... gospodarczego. Po tym czasie wysokość dofinansowania powinna być obliczana na podstawie obowiązującej płacy minimalnej, a nie ...

  czytaj więcej

 • Sędziowie pozywają Polskę o płace. Zamrożone <strong>wynagrodzenia</strong> przed ETPC

  Sędziowie pozywają Polskę o płace. Zamrożone wynagrodzenia przed ETPC

  ... sędziów zamrożenie ich wynagrodzeń w 2012 r. ... np. właśnie zamrożenia wynagrodzeń – zaznacza Pietrzak. Rząd ... powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. A ... pozwy o wyrównanie wynagrodzeń. Trudna do oszacowania ... r., przewidującej zamrożenie wynagrodzeń sędziowskich, w tym wynagrodzenia skarżącego, nie był ... dla zamrożenia wynagrodzeń sędziowskich w ... przepisów regulujących mechanizm obliczania wynagrodzenia miało charakter nieproporcjonalnego ...

  czytaj więcej

 • O czym pamiętać, licząc <strong>wynagrodzenie</strong> chorobowe

  O czym pamiętać, licząc wynagrodzenie chorobowe

  Obliczanie wynagrodzenia chorobowego opiera się ... jak przy obliczaniu zasiłków z ... roku, to przy obliczaniu wynagrodzenia chorobowego za 2015 ... należy uwzględniać przy obliczaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego. Analogicznie postępuje ... . Taki dodatek przy obliczaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy dopełnić, ... zł. Krok 1. Obliczamy wynagrodzenie za 9 dni ... brutto Krok 2. Obliczamy wynagrodzenie za pozostałą (przepracowaną) ...

  czytaj więcej

 • Obliczanie zasiłku według jednolitych zasad

  ... nie wiedzą, jak wyliczyć pracownikowi wynagrodzenie na czas niezdolności do pracy. ... się uwzględniało tylko tych składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo ... zasiłku, na podstawie przepisów o wynagrodzeniu lub zawartych układów zbiorowych. Inicjatywa ... chorobowych trzeba uwzględniać wszystkie składniki wynagrodzenia, od których jest odprowadzana składka ... wypłaty zaniżonych wcześniej wynagrodzeń lub zasiłków.

  czytaj więcej

 • Encyklopedia przedsiębiorcy: Opodatkowanie <strong>wynagrodzeń</strong>

  Encyklopedia przedsiębiorcy: Opodatkowanie wynagrodzeń

  ... organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, czyli zakłady pracy są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), od wynagrodzeń wypłacanych ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. ...

  czytaj więcej

 • Minimalna płaca to nie tylko <strong>wynagrodzenie</strong> zasadnicze

  Minimalna płaca to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze

  ... do zasady, wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ... od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W ... . Wyjątkiem jest wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie ... r. o minimalnym wynagrodzeniu, Dz.U. ... ustawy o minimalnym wynagrodzeniu do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się ... przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Przy obliczaniu wysokości przysługującemu pracownikowi wynagrodzenia nie uwzględnia się ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Październik 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
02030405060708

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej