obliczanie wymiaru urlopu

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu obliczanie wymiaru urlopu. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące obliczanie wymiaru urlopu.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego

  Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od ... lat. Przy ustalaniu wymiaru urlopu brane są pod ... , od którego zależy wymiar urlopu. W przypadku jednoczesnego ... , od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z ... miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po ... na pełen etat. Obliczając jego wymiar urlopu każdy z tych ...

  czytaj więcej

 • Jak ustalić pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego

  ... miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po ... każdym następnym roku. Wymiar urlopu zależy m.in. ... niż 10 lat, wymiar urlopu będzie wynosił 20 ... zależy prawo do urlopu i wymiaru urlopu, wlicza się okresy ... , który wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego. Na podstawę wymiaru urlopu będzie miał wpływ ...

  czytaj więcej

 • Jak ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego

  ... stycznia 2004 r. wymiar urlopu wypoczynkowego wynosił: 18 ... , od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, dolicza się, ... , od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z ... , od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź ... . Jednocześnie przyjęto, że wymiar urlopu wypoczynkowego ... być proporcjonalny do wymiaru urlopu pracownika pełnoetatowego, np. urlop pracownika zatrudnianego po ...

  czytaj więcej

 • Przy ustalaniu <strong>wymiaru</strong> <strong>urlopu</strong> nie sumuje się okresów nauki

  Przy ustalaniu wymiaru urlopu nie sumuje się okresów nauki

  ... na potrzeby ustalania wymiaru urlopu do stażu pracy ... pracy na potrzeby obliczania wymiaru urlopu za ten okres ... jednym miejscu. Ustalając wymiar urlopu u jednego pracodawcy, ... pracy na potrzeby urlopu. Kiedy pracownik przekroczy ... zatrudnienia, 26-dniowy wymiar urlopu ma zastosowanie już ... nabywa prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze 6 dni. Jeśli ...

  czytaj więcej

 • Jaki jest wpływ okresów nauki na wymiar urlopu wypoczynkowego

  ... urlopu w maksymalnym wymiarze. ... , od którego zależy wymiar urlopu. I tak, podjęcie, ... wpłynie na podniesienie wymiaru urlopu. Pracownik zatem dla ... pracy w zakresie wymiaru urlopu nie wlicza się ... , od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się tylko ... pracy do celów obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego ma być ... , od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z ...

  czytaj więcej

 • Jak ustalić <strong>wymiar</strong> <strong>urlopu</strong> wypoczynkowego

  Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego

  ... zdjęcie główne Podstawowy wymiar urlopu wypoczynkowego (pełen etat) ... wlicza się do urlopu Obliczając wymiar stażu pracy dolicza ... prawo do pełnego wymiaru urlopu, bez względu na ... na niepełnym etacie wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie ... pracodawcy pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do tego, ... jest taka, że wymiar urlopu w danym roku ...

  czytaj więcej

 • Obniżony wymiar czasu pracy skraca urlop

  ... wniosek o zmniejszenie wymiaru etatu. Od 1 ... zaplanował wykorzystanie całego urlopu (26 dni) we ... mu tylko połowę urlopu. A on już ... obniżenie wymiaru czasu pracy, ... zasadą proporcjonalności, obliczyć wymiar urlopu za każdy okres ... doszło do obniżenia wymiaru czasu pracy. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego ... pół etatu. Jego wymiar urlopu należy zatem ustalić ...

  czytaj więcej

 • Zmiana <strong>wymiaru</strong> etatu z całego na część nie uszczupli niewykorzystanego wcześniej <strong>urlopu</strong> wypoczynkowego

  Zmiana wymiaru etatu z całego na część nie uszczupli niewykorzystanego wcześniej urlopu wypoczynkowego

  ... ogólnikowo, że wymiar urlopu pracownika zatrudnionego ... 1/2 tego wymiaru, to wymiar jego urlopu będzie wynosił 10 ... otwartą kwestię zasad obliczania wymiaru urlopu w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy, jeżeli ... zasadność takiego obniżenia wymiaru urlopu nabytego przed obniżeniem wymiaru czasu pracy, aby ... , choć takie obniżanie wymiaru urlopu nabytego przed obniżeniem wymiaru czasu pracy nie ...

  czytaj więcej

 • <strong>Urlop</strong> pracownika zatrudnionego na część etatu <strong>oblicza</strong> się inaczej

  Urlop pracownika zatrudnionego na część etatu oblicza się inaczej

  ... zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy nie ... albo 26 dni urlopu wypoczynkowego. Różnice dotyczą jedynie sposobu jego obliczania. Ustalając wymiar urlopu wypoczynkowego, należy pamiętać ... którą 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom ... liczbę godzin urlopu danego pracownika. ... 80 godzin (przy wymiarze urlopu 20 dni) albo 104 (przy wymiarze urlopu 26 dni). W ...

  czytaj więcej

 • Jak ustalić wynagrodzenie za czas urlopu

  ... r. korzysta z urlopu wypoczynkowego. Czy obliczając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy na przełomie ... zachodzi potrzeba osobnego obliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego dla ... ma potrzeby odrębnego obliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego dla ... za kwiecień? Nie Obliczając pensję za urlop wypoczynkowy, należy pominąć ... do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop (trzech lub ...

  czytaj więcej

 • Niepełny etat skraca <strong>urlop</strong> wypoczynkowy

  Niepełny etat skraca urlop wypoczynkowy

  ... lub 26 dni urlopu wypoczynkowego (z wyjątkiem ... po raz pierwszy). Wymiar ten jest proporcjonalnie ... . Jeśli zmniejsza się wymiar etatu pracownika, zmienia ... z 13 dni urlopu w ciągu roku. Przy ustalaniu wymiaru urlopu niepełny dzień zaokrągla ... w omawianym przykładzie wymiar czasu pracy został ... ma wpływ zmiana wymiaru czasu pracy w ...

  czytaj więcej

 • Kiedy urlop pracownika może być zmniejszony

  ... wpływa bowiem na wymiar urlopu wypoczynkowego. Wymiar tego urlopu pracownicy za rok ... pracodawców 24 dni urlopu, a łączny wymiar urlopu za dany rok ... w proporcji do wymiaru czasu pracy. Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika ... pracy określającymi zasady obliczania urlopu w wymiarze proporcjonalnym w przypadku ... . Przy obliczaniu urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do ...

  czytaj więcej

 • Jak wyliczyć ekwiwalent za <strong>urlop</strong> przysługujący za bieżący i miniony rok

  Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop przysługujący za bieżący i miniony rok

  ... który przysługuje niewykorzystany urlop? Ile powinna wynieść ... . wysokość ekwiwalentu za urlop, należy przyjąć współczynnik ... jeden dzień urlopu ustala się ... wskazanego rozporządzenia. Przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy uwzględnia się ... wyróżnione Jaka podstawa Obliczając ekwiwalent pieniężny za urlop, ustalamy podstawę wymiaru ekwiwalentu. Przy czym ... przełożenie na sposób obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W omawianym przypadku ...

  czytaj więcej

 • Jak długo można korzystać z urlopu wychowawczego

  ... o udzielenie mu urlopu wychowawczego w wymiarze trzech lat. Pracodawca ... jej urlopu wychowawczego w wymiarze dwóch lat. ... do odmowy udzielenia urlopu wychowawczego. Urlop można dzielić na ... na zasadach ogólnych. Wymiar specjalnego urlopu nie może zatem ... w zakresie łącznego wymiaru urlopów wychowawczych, udzielanych przez ... , poz. 106). Skrócenie urlopu Celem urlopu wychowawczego jest osobista ...

  czytaj więcej

 • Kto i na jakich zasadach ma prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego

  ... maju 2009 r. Obliczanie wymiaru Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego ... prawo do dodatkowego urlopu, będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy odpowiednio w wymiarze: 30 dni (20 ... urlopu + 10 dni urlopu dodatkowego). Dodatkowy urlop ... zasadach, jak zwykły urlop wypoczynkowy. Obliczając wymiar urlopu, trzeba jednak pamiętać, ... . przysługuje oprócz zwykłego urlopu wypoczynkowego urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni. Biorąc ...

  czytaj więcej

 • Zmieniasz pracę? Zobacz, ile <strong>urlopu</strong> dostaniesz w nowej firmie

  Zmieniasz pracę? Zobacz, ile urlopu dostaniesz w nowej firmie

  ... jej odpowiednio niższy urlop. Jak obliczamy proporcjonalny wymiar urlopu Przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego przyjmuje się, ... . Dodatkowo, przy ustalaniu wymiaru urlopu niepełny dzień urlopu zaokrągla się w ... = 18 dni urlopu 20 dni wykorzystanego urlopu - 18 dni przysługującego urlopu = 2 dni ... = 27 dni - łączny urlop wypoczynkowy przekracza wymiar 26 dni, dlatego urlop u nowego pracodawcy ...

  czytaj więcej

 • Jakie uprawnienia urlopowe ma pracownik zmieniający pracę w ciągu roku

  ... nieokreślony wymiar urlopu wyniesie 4 ... miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po ... uprawnionego do kolejnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wypoczynkowego z upływem ... za taki miesiąc urlop w wymiarze proporcjonalnym. Zatem urlop w wymiarze proporcjonalnym za luty ... stanowią o ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, każda ...

  czytaj więcej

 • Czy podczas <strong>urlopu</strong> macierzyńskiego można pracować?

  Czy podczas urlopu macierzyńskiego można pracować?

  ... podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. zdjęcie główne Podstawowy urlop macierzyński Kodeks pracy ... pracy podczas podstawowego urlopu macierzyńskiego - brak jest ... pracodawcy w okresie urlopu macierzyńskiego. Co więcej ... na urlopie macierzyńskim. Czy ... jednak pamiętać, że urlop macierzyński w podstawowym wymiarze jest szczególnym uprawnieniem ... pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż ...

  czytaj więcej

 • Pracownicy mogą stracić prawo do <strong>urlopu</strong> na żądanie

  Pracownicy mogą stracić prawo do urlopu na żądanie

    Pracodawcy proponują, aby wymiar urlopu zależał wyłącznie od ... likwidacji czterech dni urlopu na żądanie   Możliwe, ... mogli wykorzystać zaległy urlop przez cały następny ... zasad udzielania urlopów wypoczynkowych. Chcą, ... . Z kolei sam wymiar urlopu wypoczynkowego (20 lub ... się także zasady obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego. Pracodawcy chcą ... , od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się osiem ...

  czytaj więcej

 • Jakie wynagrodzenie za <strong>urlop</strong> w pierwszym miesiącu pracy

  Jakie wynagrodzenie za urlop w pierwszym miesiącu pracy

  ... uwzględnieniu w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego, a ... krótszy Za czas urlopu wypoczynkowego co ... uwzględnianymi w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy są przede ... o charakterze roszczeniowym. Obliczając wynagrodzenie za urlop, nie należy natomiast ... dzień), stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. W praktyce ... okresy, jak np. urlop okolicznościowy, urlop szkoleniowy, opieka nad ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Wrzesień 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
05060708091011

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej