oblicz kwotę netto

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu oblicz kwotę netto. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące oblicz kwotę netto.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • PIT 2014: Limit 3089 zł to <strong>kwota</strong> <strong>netto</strong>

  PIT 2014: Limit 3089 zł to kwota netto

  ... zarobił więcej niż 3089 zł netto. Od jego zarobku brutto (3873 ... dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach. Obliczył, że dochód syna po potrąceniu ... Administracyjny w Kielcach. Orzekł, że kwota pozwalająca na skorzystanie z obu preferencji jest kwotą po pomniejszeniu o koszty ... dzieci nie zarobiły kwoty przekraczającej limit wyliczony ...

  czytaj więcej

 • Druga emerytura może być <strong>obliczona</strong> na podstawie nowej <strong>kwoty</strong> bazowej

  Druga emerytura może być obliczona na podstawie nowej kwoty bazowej

  ... jako 24 proc. kwoty bazowej obowiązującej w ... . Należy podkreślić, że możliwość obliczenia od nowej kwoty bazowej części socjalnej ... nie uwzględni nowej kwoty bazowej, gdy osoba ... to świadczenie i obliczył emeryturę od nowej kwoty bazowej obowiązującej od ... ). Liczył, że ZUS obliczy to świadczenie od nowej kwoty bazowej. Nie było ...

  czytaj więcej

 • O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego

  O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego

  ... . Należy: Krok 1: obliczyć wynagrodzenie netto pracownika (wyłączając ze ... potrącić różnicę pensji netto i kwoty wolnej. [przykład 2] ... różnicę między wynagrodzeniem netto a kwotą wolną. W praktyce ... 1 Połowa wynagrodzenia netto Wynagrodzenie netto pracownika wynosi 4600 ... netto; KW – kwota ... 2 Różnica pensji netto i kwoty wolnej Wynagrodzenie netto zatrudnionego na cały ...

  czytaj więcej

 • ... 2015 rok: Wynagrodzenie minimalne, dodatek za pracę w nocy i <strong>kwoty</strong> wolne od potrąceń

  ... 2015 rok: Wynagrodzenie minimalne, dodatek za pracę w nocy i kwoty wolne od potrąceń

  ... 1. Minimalne wynagrodzenia netto dla pełnego etatu ... zł Minimalne wynagrodzenie netto 1750 zł – 239 ... 2. Minimalne wynagrodzenia netto dla pełnego etatu ... zł Minimalne wynagrodzenie netto 1400 zł – 191 ... godzin w miesiącu Kwota wynagrodzenia dla I ... etat) Miesiąc Sposób obliczenia Wysokość dodatku Pierwszy ... Tabela 6. Wysokość kwot wolnych od potrąceń ... 7. Wysokość kwot wolnych od ...

  czytaj więcej

 • Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń

  ... pracę stanowiącego podstawę obliczenia kwoty wynagrodzenia pracownika wolnego ... potrąceń. - Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń ... od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za ... osób fizycznych. Chcąc obliczyćkwotę, należy postępować następująco: ... ,45 proc.). Łączna kwota składek to 174,94 zł; • obliczyć wysokość składki na ... brutto pomniejszone o kwotę składek ...

  czytaj więcej

 • Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń

  ... pracy. - Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń ... etatu podstawę ustalenia kwoty wolnej stanowi 1 ... = 638 zł. Chcąc obliczyćkwotę, należy postępować według ... ,63 zł. Łączna kwota składek na ubezpieczenia ... ,47 zł. II. Obliczyć składkę na ubezpieczenie ... brutto pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenie ... ubezpieczenie społeczne oraz kwotę stanowiącą zryczałtowany ...

  czytaj więcej

 • Średnia emerytura wzrośnie o 74 zł <strong>netto</strong>

  Średnia emerytura wzrośnie o 74 zł netto

  ... w styczniu otrzymali wyższe świadczenia netto. Stało się tak dzięki obniżce ... . do 18 proc. Ponadto do kwoty 85 528 zł (z 44 490 zł) wzrosła kwota dochodu, który podlega opodatkowaniu według ... z 2008 roku. Wskaźnik zostanie obliczony na podstawie podanych przez ... przez wskaźnik waloryzacji) kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń ...

  czytaj więcej

 • Jak w 2007 roku rozliczyć kwoty wolne od potrąceń

  ... na inną osobę.Kwoty wolne od potrąceń ... jakichkolwiek potrąceń jest kwota: • minimalnego wynagrodzenia za ... . Do wysokości tej kwoty mogą ... pisemną zgodę.Wynagrodzenie netto Obliczając wynagrodzenie netto, pracodawca musi pamiętać ... roku będą to kwoty: • 75 proc. kwoty wolnej od potrąceń ... , że jest to kwota wyższa niż wynagrodzenie netto pracownika w punkcie ...

  czytaj więcej

 • Wyższa pensja minimalna to podwyżka niektórych świadczeń. Zobacz jakich

  Wyższa pensja minimalna to podwyżka niektórych świadczeń. Zobacz jakich

  ... w konsekwencji na kwotę netto wynagrodzenia. Z kolei ... podatkowej. Tabela przedstawia kwoty netto minimalnego wynagrodzenia za ... = 88,46 zł Kwota wynagrodzenia netto 1286,16 zł ... = 57,51 zł Kwota wynagrodzenia netto 1041,33 zł ... 5. Wynagrodzenia w kwotach netto dla pracownika w ... -2). Jest to kwota netto uzyskana od wynagrodzenia ...

  czytaj więcej

 • W jaki sposób przejść z emerytury wcześniejszej na powszechną

  W jaki sposób przejść z emerytury wcześniejszej na powszechną

  ... 5] W podstawie obliczenia emerytury uwzględnia się kwotę składek na ... o rekompensatę Podstawę obliczenia emerytury może powiększyć kwota obliczonej rekompensaty. Ci ubezpieczeni ... pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w ... przypadku zainteresowanej podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego ... zmniejszeniu o maksymalną kwotę zmniejszenia. Podstawę obliczenia emerytury pomniejszył o ...

  czytaj więcej

 • Emeryci otrzymają podwyżki w styczniu i marcu 2009 r.

  Emeryci otrzymają podwyżki w styczniu i marcu 2009 r.

  ... otrzymają wyższe świadczenia netto. Stanie się tak ... proc. Ponadto do kwoty 85 528 zł ... 490 zł) wzrośnie kwota dochodu, który podlega ... zmaleje nieco tzw. kwota wolna od podatku. ... 1/12 tej kwoty. Im więc jest ... 1245,20 zł netto, wzrośnie od stycznia ... 1257,60 zł netto. Przelew z ZUS ... ,60 zł netto. Łącznie więc ...

  czytaj więcej

 • Jak odzyskać VAT na materiały budowlane po zmianach

  ... stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu jest faktura ... korzystał z ulg, kwota zwrotu będzie równa 68,18 proc. kwoty VAT wynikającej ... rok. Mechanizm wyliczenia kwoty zwrotu: 1. Wyliczenie kwoty przysługującego limitu w ... zł 2. Wyliczenie kwoty zwrotu: Kwota zwrotu jest równa ... inwestycjami wymienionymi wyżej, • kwotę zwrotu, obliczoną zgodnie z przepisami, ...

  czytaj więcej

 • Odliczenie może pozbawić zasiłku rodzinnego

  Odliczenie może pozbawić zasiłku rodzinnego

  ... dochodowego, jest tzw. dochód netto, czyli dochód pomniejszony m ... wartości należnego podatku o kwotę ulgi prorodzinnej, a zatem ... podatkowego, powoduje wzrost dochodu netto, od którego zależy uprawnienie ... świadczeń rodzinnych. Jeśli dochód netto w przeliczeniu na osobę ... dochody nieprzekraczające połowy kwoty ustawowego kryterium dochodowego. ... wyższe dochody. Ważne! Kwoty kryterium dochodowego uprawniającego ...

  czytaj więcej

 • Kwoty powyżej 200 zł będą opodatkowane według skali

  ... i umowy o dzieło na małe kwoty są opodatkowane ryczałtem. Stawka podatku wynosi ... miesiącach jej honorarium przekracza wspomnianą wyżej kwotę, a w innych nie, to podmiot ... wypłacanego świadczenia - mówi ekspert. Innymi słowy - kwoty przekraczające 200 zł opodatkowane są na ... jest uzyskany dochód. W odniesieniu do kwoty poniżej tej wartości podstawą ...

  czytaj więcej

 • Sprzedaż z zastosowaniem VAT marża jest rozliczana i dokumentowana na szczególnych zasadach

  Sprzedaż z zastosowaniem VAT marża jest rozliczana i dokumentowana na szczególnych zasadach

  ... podaje cenę netto, VAT oraz ... np.: cena jednostkowa netto, wartość sprzedaży netto, stawka podatku oraz sumy wartości sprzedaży netto i kwoty podatku od tych ... , a nie cena netto oraz kwota VAT – podkreśla Przemysław ... Zawadzki, podawanie wyłącznie kwoty brutto (bez wyodrębniania kwoty podatku) w procedurze ... na fakturach osobno kwoty netto i kwoty podatku, organy podatkowe ...

  czytaj więcej

 • 20 sposobów na skorzystanie z ulgi prorodzinnej

  ... od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. ... . Podatnikom przysługuje zatem kwota ulgi w wysokości ... określonej przez ustawodawcę kwoty z tytułu wychowywania ... dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek w ... zeznaniu podatkowym pełnej kwoty ulgi. Nie oznacza ... wpływ na faktyczną kwotę odliczenia. Nie ... przekroczy w Polsce kwoty 3015 zł, tj. kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty ...

  czytaj więcej

 • Na podwyżki brakuje 1,3 mld zł

  Na podwyżki brakuje 1,3 mld zł

  ... wszyscy. Aby pensje netto np. nauczycieli, urzędników, ... zł. Brutto czy netto NSZZ Solidarność postulowała ... podwyżce brutto czy netto. Pewne jest, że ... spowoduje wzrost wynagrodzeń netto o około 6 ... sytuacji, żeby wynagrodzenia netto wzrosły o 9 ... ., nie wystarczy zwiększyć kwoty bazowej ... którą mnoży się kwotę bazową, aby obliczyć wynagrodzenie zasadnicze. W ...

  czytaj więcej

 • Ranking najlepszych pożyczek i kredytów gotówkowych na święta

  Ranking najlepszych pożyczek i kredytów gotówkowych na święta

  ... pożyczek gotówkowych w kwocie 1 000 zł ... decydowała wysokość całkowitej kwoty, którą w całym ... dochody: •5000 zł netto w przypadku kredytu w kwocie 1000 zł „na ... spłaty•7000 zł netto w przypadku kredytu w kwocie 2000 ... przy pożyczce w kwocie 1000 zł netto. Innymi słowy zaoszczędzić ...

  czytaj więcej

 • Amortyzacja sposobem na pomniejszanie kosztów

  ... , czyli wpisać całą kwotę w koszty, a ... nie przekracza tej kwoty, może być od ... kosztem wytworzenia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą ... okres dotychczasowego używania, obliczonych przy zastosowaniu zasad ... właściwego urzędu skarbowego kwotę odsetek naliczonych ... ustalana jest jako kwota netto (cena minus VAT). ... celów amortyzacji będzie kwota netto, czyli 3 tys. ...

  czytaj więcej

 • HYGIENIKA SA uchwały podjęte przez NWZ 23 listopada 2009 roku

  ... zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż ... parametry: skonsolidowany zysk netto na akcję za ... parametru skonsolidowanego zysku netto Spółki na akcję ... (iloraz skonsolidowanego zysku netto Spółki i średniej ... ) zwanych dalej zyskiem netto na akcję, wg ... rok - jeżeli zysk netto na ... ewentualnych korektach wyniku netto niezbędnych do obliczenia powyżej opisanego parametru, ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Kwiecień 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
04050607080910

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej