naliczanie odsetek ustawowych

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu naliczanie odsetek ustawowych. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące naliczanie odsetek ustawowych.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • MS wysłało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. odsetek ustawowych

  ... zapisano, że poziom odsetek ustawowych miałby wynosić 8 ... maksymalny poziom odsetek nie może ... rozporządzenie mówi, iż ustawowe odsetki oprocentowane są na ... rozporządzenia dotyczącego poziomu odsetek ustawowych. Wcześniej MS zgłosiło ... ws. zmian poziomu odsetek ustawowych. Jak informował resort, ... a 12 proc. Odsetki ustawowe są formą odszkodowania ... , gaz czy telefon naliczane są nam właśnie odsetki ustawowe

  czytaj więcej

 • Podatnicy mogą liczyć na ulgi w naliczaniu odsetek za zwłokę

  ... przedsiębiorców związane z naliczaniem odsetek za zwłokę przewiduje ... , zgodnie z którą odsetki nie byłyby naliczane za okres od ... skarbowej nie będą naliczane odsetki w przypadku przedłużającego ... przepisami Ordynacji podatkowej odsetek za zwłokę nie nalicza się za ... , że ulga w naliczaniu odsetek nie będzie stosowana ... w celu uniknięcia naliczania odsetek za zwłokę. Posłowie ...

  czytaj więcej

 • Z chwilą nadpłaty VAT nie <strong>nalicza</strong> się <strong>odsetek</strong> karnych

  Z chwilą nadpłaty VAT nie nalicza się odsetek karnych

  ... zgodzić się z sytuacją, że Skarb Państwa, dysponując kwotą pieniężną, będzie jeszcze naliczał odsetki od zaległości podatkowej, czekając, aż podatnik złoży wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Taka ... o stwierdzenie nadpłaty. Od momentu powstania nadpłaty nie mogą więc być dalej naliczane odsetki. Zgodnie z art. 76a par. 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej ...

  czytaj więcej

 • Przy długich terminach zapłaty <strong>odsetki</strong> <strong>naliczane</strong> już po miesiącu

  Przy długich terminach zapłaty odsetki naliczane już po miesiącu

  ... na 60 dni – odsetki po 30 dniach ... zażądania od dłużnika odsetek ustawowych (13% w skali ... za kredyt kupiecki. Odsetki ustawowe można naliczać od 31. dnia ... , ma możliwość naliczenia odsetek ustawowych przez kolejne 30 ... przysługują z kolei odsetki za zwłokę jak ... do odsetek, nie chcąc ... 26% przedsiębiorców nie nalicza odsetek za opóźnienie z ...

  czytaj więcej

 • Od <strong>odsetek</strong> za spóźnioną pensję nie <strong>nalicza</strong> się podatku

  Od odsetek za spóźnioną pensję nie nalicza się podatku

  ... zaległą pensję wraz z odsetkami, zaliczkę na PIT pobierze ... . Mowa tu o odsetkach, jakich może żądać ... wypłaty wynagrodzenia w terminie – odsetki naliczane są już od pierwszego ... firmy, pracownikowi należą się odsetki ustawowe). Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym odsetki te są wolne ... tym pamiętać, że odsetki za spóźnione wynagrodzenie ...

  czytaj więcej

 • Sejm za nowymi regulacjami dotyczącymi <strong>odsetek</strong>

  Sejm za nowymi regulacjami dotyczącymi odsetek

  ... wprowadzenie mechanizmu obliczania odsetek za opóźnienie w ... profesjonalnym, nowy mechanizm naliczania odsetek ustawowych z Kodeksu cywilnego ... zróżnicowanie wysokości tych odsetek. Projekt wprowadza ... zmiany w zakresie naliczania odsetek maksymalnych, które stanowić będą dwukrotność odpowiednio – odsetek ustawowych (kapitałowych) lub odsetek ustawowych za opóźnienie. ... opóźnienie. Ponadto również odsetki ustawowe za opóźnienie w ...

  czytaj więcej

 • Podatnik nie powinien płacić za opieszałość fiskusa

  Podatnik nie powinien płacić za opieszałość fiskusa

  ... domagał się umorzenia odsetek naliczonych za czas ... umorzenie są jedynie odsetki za zwłokę powstałe ... podatkowymi - mówi ekspert. Naliczanie odsetek Treść obowiązującego art. ... podatkowej przewiduje zakaz naliczania odsetek za zwłokę, jeżeli ... do odsetek za zwłokę ... częściowo wyłączają możliwość naliczania odsetek od zaległości podatkowych ... okres postępowania podatkowego. Odsetki są bowiem naliczane za cały okres ...

  czytaj więcej

 • Wysokość <strong>odsetek</strong> od grudniowej zaliczki zależy od terminu złożenia zeznania

  Wysokość odsetek od grudniowej zaliczki zależy od terminu złożenia zeznania

  ... której trzeba zapłacić odsetki za zwłokę. Zasady naliczania odsetek wynikają z par. ... rozporządzenia w sprawie naliczania odsetek za zwłokę. Według ... złoży rocznego zeznania, odsetki nalicza się maksymalnie do ... , więc nie można naliczać odsetek za zwłokę do ... i tak powinien naliczać odsetki od zaliczek najdalej ... podatkowego, a zatem odsetki nalicza się ...

  czytaj więcej

 • Odsetki od zaliczki na podatek dochodowy należy naliczać tylko do końca roku

  ... uznał wczoraj, że odsetki od niezapłaconych zaliczek ... mogą zostać naliczone odsetki. Jednak odsetki te będą powiązane ... . Sąd przypomniał, że odsetki mają charakter uboczny ... związane z nimi odsetki należy traktować tak ... , aby uznać, że odsetki od zaliczek przedawniają ... . Organy podatkowe, wyliczając odsetki od zaległych zaliczek, ... . W takiej sytuacji odsetki są należne ...

  czytaj więcej

 • Dłużnik zapłaci wyższe <strong>odsetki</strong>

  Dłużnik zapłaci wyższe odsetki

  Wysokość odsetek ustawowych od 15 grudnia ... sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. nr ... przekroczeniu terminu płatności. Odsetki ustawowe obliczane są w ... danym roku stawka odsetek ustawowych ulegnie zmianie, naliczane są one proporcjonalnie ... Ministrów, wyznaczając wysokość odsetek ustawowych, kieruje się koniecznością ... czas na podwyższenie odsetek ustawowych. Nie najlepszy moment ... ustawowych odsetek ...

  czytaj więcej

 • Od 9 listopada nowe zasady obliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  ... .in. zmianę zasad naliczania odsetek od zaległości podatkowych, ... osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także ... temat – str. C5). Naliczanie odsetek za zwłokę Obecnie stawka odsetek za zwłokę jest ... obrotowych oraz stawką odsetek za zwłokę od ... zagwarantować dyscyplinujący charakter odsetek za zwłokę, konieczne ... stawkami kredytów a odsetkami od zaległości ...

  czytaj więcej

 • Żądając odsetek za zwłokę, przedsiębiorca nie musi wykazać szkody

  ... wówczas należą się odsetki ustawowe. W obrocie pobierane ... domagać się nawet odsetek od zaległych odsetek. Najczęściej naliczane są one wówczas ... , że dłużnik zapłaci odsetki od zaległych odsetek, bo taka umowa ... obniżona do wysokości odsetek maksymalnych. Gdy wysokość odsetek wynikająca z czynności ... przypadku należą się odsetki maksymalne. Terminy płatności Odsetki zwykłe ...

  czytaj więcej

 • TK: obliczanie odsetek od nieterminowego przekazywania przez ZUS składek do OFE - konstytucyjne

  ... , regulujące sposób obliczania odsetek, są zgodne z ... o ZUS wysokość odsetek za opóźnienia obliczana ... zwrócił uwagę, że odsetki te są niższe niż odsetki przysługujące w wypadku ... Trybunału taki sposób naliczania nie narusza równości ... prawa. Obowiązek wypłaty odsetek za opóźnione składki ... uprawnienia do otrzymania odsetek za zwłokę. Odnosząc ... różnicy wysokości odsetek wypłacanych przez ...

  czytaj więcej

 • Kto szybko złoży korektę rozliczenia podatkowego, może uniknąć karnych odsetek

  ... zwrócić wraz z odsetkami. "Także jeżeli ktoś ... zaległość wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od 1 ... zdaniem samodzielne liczenie odsetek jest trudne, bowiem ... kalkulatorów podatkowych, które odsetki policzą za nas. ... , że jeżeli kwota odsetek nie przekracza 6 ... , że małych kwot odsetek za zwłokę ... zwolnione z obowiązku naliczania odsetek. "Musimy także pamiętać, ...

  czytaj więcej

 • Można się domagać umorzenia długu i odsetek od istniejącego zobowiązania

  ... negocjować zwolnienie od zapłaty albo zawieszenie naliczania odsetek, rozłożenie kwoty roszczenia na mniejsze raty, ... po zawarciu ugody nie będą już naliczane odsetki za zwłokę w zapłacie. W umowie ... jeszcze pożyczki oraz należnych odsetek za zwłokę, a ... więc ustępstwa wierzyciela np. dotyczące zawieszenia naliczania odsetek za konkretny okres, umorzenia części należności ...

  czytaj więcej

 • Fiskus nie płaci <strong>odsetek</strong> od zwrotu akcyzy

  Fiskus nie płaci odsetek od zwrotu akcyzy

  ... fiskus nie wypłaca przedsiębiorcom odsetek, bo nie traktuje ich ... 90 dni. Jednak terminy ustawowe nijak się mają do ... nie przewidują możliwości wypłaty odsetek za zwłokę, gdyż ... ...i nie wypłaca odsetek Marcin Zimny, prawnik ... zharmonizowanych nie przewidują odsetek od nieterminowego zwrotu. ... zatem na brak obowiązku naliczania odsetek na rzecz podatnika, czyli ...

  czytaj więcej

 • Fiskus żąda <strong>odsetek</strong> za zwrot ulgi na kasy fiskalne

  Fiskus żąda odsetek za zwrot ulgi na kasy fiskalne

  ... kasie fiskalnej w ustawowych terminach, mogą odliczyć ... podstawie muszę zapłacić odsetki? Czy zwrot ulgi ... ulgi wraz z odsetkami jest bezprawne. Zwrot ... przepisy dotyczące przedawnienia. Odsetki – ale od czego Przepisy nie przewidują naliczania odsetek podatkowych od niezwróconej ... nakładają obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę, w ... przypadku nie wystąpi. Odsetki podatkowe od zwrotu ...

  czytaj więcej

 • Koniec antybelkowych lokat

  ... samym podatek od odsetek wwysokości 2,49 ... oszczędności iotrzymywali niższe odsetki. W ich przypadku ... , że podatek zamiast ustawowych 19 proc. mógł ... . Załóżmy, że bank nalicza klientowi odsetki odlokaty w kwocie ... względu na kwotę odsetek, od którychzostanie ... podatku Belki przy naliczaniu odsetek z lokat bankowych. Oferują dzienne naliczanie odsetek, o czym wielokrotnie ...

  czytaj więcej

 • Jak i kiedy można skorygować złożone zeznanie roczne

  Jak i kiedy można skorygować złożone zeznanie roczne

  ... jak zaległość podatkową. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia ... w wysokości niższej, odsetki za zwłokę naliczane są odpowiednio ... od zaległości podatkowych, odsetkinaliczane odrębnie za każdy ... . W niektórych przypadkach odsetek nie nalicza się. Odsetek za zwłokę nie nalicza się np. za ... tej korekty. Ponadto odsetek nie nalicza się za okres ...

  czytaj więcej

 • Niewielkie opóźnienie nie zawsze wiąże się z zapłatą <strong>odsetek</strong>

  Niewielkie opóźnienie nie zawsze wiąże się z zapłatą odsetek

  ... jeśli podatnik nie wpłaca podatku w ustawowym terminie (w przypadku VAT – do 25. ... podatkowa. Zgodnie z art. 53 ordynacji odsetki za zwłokę nalicza sam podatnik od dnia następującego po ... czytelnik uregulował ją następnego dnia, to odsetki za zwłokę wyniosły 1 grosz (według ... był zobowiązany do wpłaty odsetek od zaległości, ponieważ ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Październik 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
02030405060708

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej