naliczanie odsetek ustawowych

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu naliczanie odsetek ustawowych. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące naliczanie odsetek ustawowych.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Z chwilą nadpłaty VAT nie <strong>nalicza</strong> się <strong>odsetek</strong> karnych

  Z chwilą nadpłaty VAT nie nalicza się odsetek karnych

  ... zgodzić się z sytuacją, że Skarb Państwa, dysponując kwotą pieniężną, będzie jeszcze naliczał odsetki od zaległości podatkowej, czekając, aż podatnik złoży wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Taka ... o stwierdzenie nadpłaty. Od momentu powstania nadpłaty nie mogą więc być dalej naliczane odsetki. Zgodnie z art. 76a par. 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej ...

  czytaj więcej

 • Przy długich terminach zapłaty <strong>odsetki</strong> <strong>naliczane</strong> już po miesiącu

  Przy długich terminach zapłaty odsetki naliczane już po miesiącu

  ... na 60 dni – odsetki po 30 dniach ... zażądania od dłużnika odsetek ustawowych (13% w skali ... za kredyt kupiecki. Odsetki ustawowe można naliczać od 31. dnia ... , ma możliwość naliczenia odsetek ustawowych przez kolejne 30 ... przysługują z kolei odsetki za zwłokę jak ... do odsetek, nie chcąc ... 26% przedsiębiorców nie nalicza odsetek za opóźnienie z ...

  czytaj więcej

 • Od <strong>odsetek</strong> za spóźnioną pensję nie <strong>nalicza</strong> się podatku

  Od odsetek za spóźnioną pensję nie nalicza się podatku

  ... zaległą pensję wraz z odsetkami, zaliczkę na PIT pobierze ... . Mowa tu o odsetkach, jakich może żądać ... wypłaty wynagrodzenia w terminie – odsetki naliczane są już od pierwszego ... firmy, pracownikowi należą się odsetki ustawowe). Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym odsetki te są wolne ... tym pamiętać, że odsetki za spóźnione wynagrodzenie ...

  czytaj więcej

 • Podatnik nie powinien płacić za opieszałość fiskusa

  Podatnik nie powinien płacić za opieszałość fiskusa

  ... domagał się umorzenia odsetek naliczonych za czas ... umorzenie są jedynie odsetki za zwłokę powstałe ... podatkowymi - mówi ekspert. Naliczanie odsetek Treść obowiązującego art. ... podatkowej przewiduje zakaz naliczania odsetek za zwłokę, jeżeli ... do odsetek za zwłokę ... częściowo wyłączają możliwość naliczania odsetek od zaległości podatkowych ... okres postępowania podatkowego. Odsetki są bowiem naliczane za cały okres ...

  czytaj więcej

 • Odsetki od zaliczki na podatek dochodowy należy naliczać tylko do końca roku

  ... uznał wczoraj, że odsetki od niezapłaconych zaliczek ... mogą zostać naliczone odsetki. Jednak odsetki te będą powiązane ... . Sąd przypomniał, że odsetki mają charakter uboczny ... związane z nimi odsetki należy traktować tak ... , aby uznać, że odsetki od zaliczek przedawniają ... . Organy podatkowe, wyliczając odsetki od zaległych zaliczek, ... . W takiej sytuacji odsetki są należne ...

  czytaj więcej

 • Dłużnik zapłaci wyższe <strong>odsetki</strong>

  Dłużnik zapłaci wyższe odsetki

  Wysokość odsetek ustawowych od 15 grudnia ... sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. nr ... przekroczeniu terminu płatności. Odsetki ustawowe obliczane są w ... danym roku stawka odsetek ustawowych ulegnie zmianie, naliczane są one proporcjonalnie ... Ministrów, wyznaczając wysokość odsetek ustawowych, kieruje się koniecznością ... czas na podwyższenie odsetek ustawowych. Nie najlepszy moment ... ustawowych odsetek ...

  czytaj więcej

 • Od 9 listopada nowe zasady obliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  ... .in. zmianę zasad naliczania odsetek od zaległości podatkowych, ... osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także ... temat – str. C5). Naliczanie odsetek za zwłokę Obecnie stawka odsetek za zwłokę jest ... obrotowych oraz stawką odsetek za zwłokę od ... zagwarantować dyscyplinujący charakter odsetek za zwłokę, konieczne ... stawkami kredytów a odsetkami od zaległości ...

  czytaj więcej

 • Żądając odsetek za zwłokę, przedsiębiorca nie musi wykazać szkody

  ... wówczas należą się odsetki ustawowe. W obrocie pobierane ... domagać się nawet odsetek od zaległych odsetek. Najczęściej naliczane są one wówczas ... , że dłużnik zapłaci odsetki od zaległych odsetek, bo taka umowa ... obniżona do wysokości odsetek maksymalnych. Gdy wysokość odsetek wynikająca z czynności ... przypadku należą się odsetki maksymalne. Terminy płatności Odsetki zwykłe ...

  czytaj więcej

 • Można się domagać umorzenia długu i odsetek od istniejącego zobowiązania

  ... negocjować zwolnienie od zapłaty albo zawieszenie naliczania odsetek, rozłożenie kwoty roszczenia na mniejsze raty, ... po zawarciu ugody nie będą już naliczane odsetki za zwłokę w zapłacie. W umowie ... jeszcze pożyczki oraz należnych odsetek za zwłokę, a ... więc ustępstwa wierzyciela np. dotyczące zawieszenia naliczania odsetek za konkretny okres, umorzenia części należności ...

  czytaj więcej

 • Fiskus nie płaci <strong>odsetek</strong> od zwrotu akcyzy

  Fiskus nie płaci odsetek od zwrotu akcyzy

  ... fiskus nie wypłaca przedsiębiorcom odsetek, bo nie traktuje ich ... 90 dni. Jednak terminy ustawowe nijak się mają do ... nie przewidują możliwości wypłaty odsetek za zwłokę, gdyż ... ...i nie wypłaca odsetek Marcin Zimny, prawnik ... zharmonizowanych nie przewidują odsetek od nieterminowego zwrotu. ... zatem na brak obowiązku naliczania odsetek na rzecz podatnika, czyli ...

  czytaj więcej

 • Fiskus żąda <strong>odsetek</strong> za zwrot ulgi na kasy fiskalne

  Fiskus żąda odsetek za zwrot ulgi na kasy fiskalne

  ... kasie fiskalnej w ustawowych terminach, mogą odliczyć ... podstawie muszę zapłacić odsetki? Czy zwrot ulgi ... ulgi wraz z odsetkami jest bezprawne. Zwrot ... przepisy dotyczące przedawnienia. Odsetki – ale od czego Przepisy nie przewidują naliczania odsetek podatkowych od niezwróconej ... nakładają obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę, w ... przypadku nie wystąpi. Odsetki podatkowe od zwrotu ...

  czytaj więcej

 • Jak i kiedy można skorygować złożone zeznanie roczne

  Jak i kiedy można skorygować złożone zeznanie roczne

  ... jak zaległość podatkową. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia ... w wysokości niższej, odsetki za zwłokę naliczane są odpowiednio ... od zaległości podatkowych, odsetkinaliczane odrębnie za każdy ... . W niektórych przypadkach odsetek nie nalicza się. Odsetek za zwłokę nie nalicza się np. za ... tej korekty. Ponadto odsetek nie nalicza się za okres ...

  czytaj więcej

 • Koniec antybelkowych lokat

  ... samym podatek od odsetek wwysokości 2,49 ... oszczędności iotrzymywali niższe odsetki. W ich przypadku ... , że podatek zamiast ustawowych 19 proc. mógł ... . Załóżmy, że bank nalicza klientowi odsetki odlokaty w kwocie ... względu na kwotę odsetek, od którychzostanie ... podatku Belki przy naliczaniu odsetek z lokat bankowych. Oferują dzienne naliczanie odsetek, o czym wielokrotnie ...

  czytaj więcej

 • Niewielkie opóźnienie nie zawsze wiąże się z zapłatą <strong>odsetek</strong>

  Niewielkie opóźnienie nie zawsze wiąże się z zapłatą odsetek

  ... jeśli podatnik nie wpłaca podatku w ustawowym terminie (w przypadku VAT – do 25. ... podatkowa. Zgodnie z art. 53 ordynacji odsetki za zwłokę nalicza sam podatnik od dnia następującego po ... czytelnik uregulował ją następnego dnia, to odsetki za zwłokę wyniosły 1 grosz (według ... był zobowiązany do wpłaty odsetek od zaległości, ponieważ ...

  czytaj więcej

 • Kiedy fiskus pobierze od podatnika odsetki i opłatę prolongacyjną

  ... podatkowej wraz z odsetkami. Obliczanie odsetek Od zaległości podatkowych naliczaneodsetki za zwłokę. Odsetki za zwłokę nalicza samodzielnie podatnik, płatnik, ... . Od zaległości podatkowych naliczaneodsetki za zwłokę. Odsetek za zwłokę nie nalicza się natomiast, jeżeli ... naliczania odsetek ... . KIEDY NIE BĘDZIE ODSETEK Odsetek za zwłokę nie nalicza się: •  za okres ...

  czytaj więcej

 • Odsetki 0,7 proc. za każdy dzień zwłoki są niedopuszczalne

  ... mówić o ekwiwalentności świadczeń, odsetki ustalone na poziomie 0 ... , czy wysokość zastrzeżonych umownie odsetek może być uznana za ... dłużnika. Zdaniem sędziów ustalenia odsetek umownych w wysokości 0 ... nie powoduje, że ustalenie odsetek na tak wysokim poziomie ... zastrzeżone w umowie odsetki są rażąco wygórowane ... wyższej od ich ustawowej wysokości nie są ...

  czytaj więcej

 • Jak uniknąć zadłużenia wobec ZUS albo zminimalizować jego skutki

  Jak uniknąć zadłużenia wobec ZUS albo zminimalizować jego skutki

  ... na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę, począwszy ... prolongacyjna, a także odsetki za zwłokę (nie nalicza się ich dopiero ... od zaległości podatkowych, odsetkinaliczane według podanego w ... , że nie są naliczane odsetki za zwłokę, lecz ... nie jest naliczana opłata prolongacyjna, lecz odsetki za zwłokę ... r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz ...

  czytaj więcej

 • Umowę należy oceniać na chwilę jej zawarcia

  ... ocenie wysokości naliczonych odsetek umownych sąd ma ... wysokość czynszu i odsetki za zwłokę. Ustalono ... w części przekraczającej odsetki ustawowe. Zarzuciła, że jest ... wykonalności w części odsetek przekraczającej 0,2 ... daleko posunięta, by odsetki w stosunku rocznym ... , jakie odsetki stanowią lichwę. ... się, żądając ograniczenia odsetek do wysokości dwukrotności odsetek ustawowych. Twierdziła, że sąd ...

  czytaj więcej

 • Dwie wersje wypłaty zawieszonych emerytur. Będą <strong>odsetki</strong> od zaległych świadczeń z ZUS?

  Dwie wersje wypłaty zawieszonych emerytur. Będą odsetki od zaległych świadczeń z ZUS?

  ... nie tylko nie chce płacić odsetek od zaległości, ale także ogranicza ... wstrzymanego świadczenia. picture Bez odsetek Rządowy projekt reguluje także sposób ... . Jednocześnie nie przewiduje się wypłaty odsetek. Resort pracy uzasadnia to tym, ... cały okres wstrzymania, ale także odsetek za ten czas. Jeśli ... nie zawiera jednak odsetek. – Do tego jeszcze ...

  czytaj więcej

 • Co grozi za uchylanie się od zapłaty podatku

  Co grozi za uchylanie się od zapłaty podatku

  ... podatnika obowiązek samodzielnego naliczania odsetek za zwłokę. Początkowym terminem naliczania odsetek jest dzień następny ... r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz ... rachunkach. PRZYKŁAD: TERMIN NALICZANIA ODSETEK Pani Krystyna uzyskała ... zobowiązania. Początkowym terminem naliczania odsetek jest dzień następny ... podatnik samodzielnie musi naliczać odsetki i wpłacić bez ... . w sprawie naliczania odsetek za zwłokę ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Wrzesień 2014
PnWtŚrCzPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
06070809101112

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej