kalkulacja wynagrodzeń

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kalkulacja wynagrodzeń. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kalkulacja wynagrodzeń.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • 120 zł za pomoc prawną z urzędu? Fundacja Helsińska broni <strong>wynagrodzeń</strong> adwokatów

  120 zł za pomoc prawną z urzędu? Fundacja Helsińska broni wynagrodzeń adwokatów

  ... trwają prace nad wyodrębnieniem osobnej stawki wynagrodzenia w takich sprawach. Projekt przewiduje ustalenie ... .  Tymczasem, jak pisze portal Adwokatura.pl, wynagrodzenie tego rzędu nie gwarantuje nawet pokrycia ... urzędu, z czym należy walczyć ryczałtując wynagrodzenie za nieopłaconą pomoc prawną do 120 ... już po raz drugi, postuluje oparcie wynagrodzenia o liczbę pozywanych instytucji ...

  czytaj więcej

 • O 7 procent wzrosną <strong>wynagrodzenia</strong> sędziów w 2011 r.

  O 7 procent wzrosną wynagrodzenia sędziów w 2011 r.

  ... 2011 r. wzroście wynagrodzeń przedstawiciele środowisk sędziowskich ... rok temu przepisami wynagrodzenia sędziów uzależnione są od przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale ... innym jest waloryzacja wynagrodzeń sędziów, a czym ... ustawie mnożników podstawy wynagrodzenia. "A obecnie o ... , iż do kwestii wynagrodzeń będziemy wracać, gdyż ... napisała, iż "podwyższenie wynagrodzeń sędziowskich jest niezbędne, ... do określania wynagrodzeń sędziów. Inną ...

  czytaj więcej

 • <strong>Wynagrodzenia</strong> dla adwokatów: Stawki za urzędówki zbyt arbitralne

  Wynagrodzenia dla adwokatów: Stawki za urzędówki zbyt arbitralne

  ... posłużyć do wyliczenia wynagrodzenia za sprawy prowadzone ... Minister Sprawiedliwości definiując wynagrodzenie z tytułu pomocy ... , iż w przypadku wynagrodzenia za sprawy prowadzone ... , jak również sposobu kalkulacji tychże opłat, pozostawiając ... dotyczących określania wysokości wynagrodzenia stanowi istotne pominięcie ... Warszawskiego. Prawo do wynagrodzenia W ocenie RPO ... ochrony prawa do wynagrodzenia za prowadzone urzędówki. ... , to jednak wynagrodzenie z tego ...

  czytaj więcej

 • <strong>Wynagrodzenia</strong> adwokatów za urzędówki powinny być naliczane według wkładu pracy

  Wynagrodzenia adwokatów za urzędówki powinny być naliczane według wkładu pracy

  ... do ministra, aby wynagrodzenia za tzw. urzędówki ... opinii NRA wysokość wynagrodzeń nie powinna nadmiernie ... z urzędu pobierają wynagrodzenie według stawek określonych ... specjalnym rozporządzeniu. Koszty wynagrodzeń pokrywa Skarb Państwa. ... rozporządzeniu system ustalania wynagrodzenia jest oderwany od ... i kilkutygodniowej pracy, wynagrodzenie wynosi 240 zł. ... modelu, w którym wynagrodzenie za urzędówki będzie ... można ustalić wynagrodzenie ryczałtowe, określane ...

  czytaj więcej

 • "Wyższe <strong>wynagrodzenia</strong> dla urzędników i likwidacja dodatku specjalnego"

  "Wyższe wynagrodzenia dla urzędników i likwidacja dodatku specjalnego"

  ... opiera się na kalkulacji środków na wynagrodzenia na podstawie limitów. ... zarządzania środkami na wynagrodzenia w urzędach. • Zlikwidowany ... i poziomie jego wynagrodzenia. • Czy w celu ... dwóch języków obcych. • Wynagrodzenia urzędników zatrudnionych na ... rezerwy celowej na wynagrodzenia urzędników? - Rezerwa została ... tam, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 2 ... część pracowników, których wynagrodzenie było ...

  czytaj więcej

 • Zamówienia publiczne: Zwycięzcy przetargów mogą liczyć na wyższe <strong>wynagrodzenie</strong>

  Zamówienia publiczne: Zwycięzcy przetargów mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie

  ... klauzule przewidujące waloryzację wynagrodzenia w przypadku zmiany ... VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz składki na ... sam wzrost minimalnego wynagrodzenia (ostatnio ok. 5 ... się pokryć podwyżkę wynagrodzenia w równym stopniu ... . udokumentowanej zmiany wysokości wynagrodzenia)”. W odwołaniu do ... przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia koszty ... negocjował warunki podwyższenia wynagrodzenia. Może żądać kalkulacji kosztów, lecz sama ...

  czytaj więcej

 • "Urzędnicy stracą część dodatków do pensji"

  "Urzędnicy stracą część dodatków do pensji"

  ... zmieni się system wynagrodzeń urzędników? - Tak. W ... efektywną pracę. Poziom wynagrodzenia właściwie nie jest ... zmniejszyć liczbę składników wynagrodzeń i sposób kalkulacji poziomu corocznych środków ... płace. Obecnie podwyższenie wynagrodzeń jest uzależnione od ... oznacza automatycznie podwyższenie wynagrodzenia dla wszystkich. Pracownik, ... do zmiany systemu wynagrodzeń i powiązania go ... sposób naliczania poziomu wynagrodzeń? - Zastanawiamy ...

  czytaj więcej

 • Za nadgodziny ponad ustalony ryczałt należy się <strong>wynagrodzenie</strong>

  Za nadgodziny ponad ustalony ryczałt należy się wynagrodzenie

  ... nadliczbowych przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości 100 lub 50 proc. wynagrodzenia. W stosunku do pracowników ... pracę poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem może ... pozbawia go prawa do wynagrodzenia za nadgodziny ponad kwotę ... podstawowe prawo do wynagrodzenia za pracę faktycznie ... godzin stanowiącej podstawę kalkulacji ryczałtu, może domagać ...

  czytaj więcej

 • Boni: prognozę ZUS trzeba potraktować poważnie

  ... ZUS wziął do tej kalkulacji 1 proc., to się ... to, że pewnie jednak wynagrodzenia będą trochę wyższe, będą ... temu było oczywiste, że wynagrodzenia szybciej rosły,kalkulacja składki była automatycznie większa ... na rok 2010, pierwsza kalkulacja dotycząca bilansu przychodów ... temu było oczywiste, że wynagrodzenia szybciej rosły, kalkulacja składki była automatycznie większa ...

  czytaj więcej

 • Zamówienia publiczne: Najniższa cena w przetargu bije w <strong>wynagrodzenia</strong> pracowników

  Zamówienia publiczne: Najniższa cena w przetargu bije w wynagrodzenia pracowników

  ... konkurencyjne. Wybieranie wykonawców zamówień na podstawie kryterium najniższej ceny powoduje, że w kalkulacji kosztów wykonania prac uwzględniane są koszty nawet poniżej płacy minimalnej. Znam przypadek ... wykonania zamówienia, a także godzinową stawkę na poziomie nie niższym niż minimalne wynagrodzenie. Ostatnio zgłosiliśmy projekt, by wprowadzić do polskiego prawa godzinową płacę minimalną w ...

  czytaj więcej

 • Fundusze unijne: mniej na <strong>wynagrodzenia</strong> firm szkoleniowych

  Fundusze unijne: mniej na wynagrodzenia firm szkoleniowych

  ... Pracy w Białymstoku. Zdarza się jednak, że na wynagrodzenia i promocje projektu firmy szkoleniowe chcą przeznaczyć nawet ... zasady jednakowe dla wszystkich województw. Proponuje, aby na wynagrodzenia personelu i promocję projektu można było przeznaczyć maksymalnie ... to, że na koszty zarządzania największy wpływ mają wynagrodzenia personelu. Roczny budżet średniej wielkości projektu wynosi ...

  czytaj więcej

 • Nie zawsze skorygujemy zeznanie po zmianie <strong>wynagrodzenia</strong>

  Nie zawsze skorygujemy zeznanie po zmianie wynagrodzenia

  ... chwili wykonania świadczenia nie jest jeszcze znana kwota wynagrodzenia, np. podmiot dokonujący świadczenia może oczekiwać dodatkowej premii ... się wtedy pytanie, czy w sytuacji późniejszego zwiększenia wynagrodzenia, konieczna jest wsteczna korekta zeznań za okres, w ... później. Dodatkowo, podstawa opodatkowania jest równie ważnym pojęciem kalkulacji podatkowej, co moment powstania obowiązku podatkowego. Wydaje ...

  czytaj więcej

 • Cukrowy kalkulator, czyli ile słodkości za godzinę pracy

  Cukrowy kalkulator, czyli ile słodkości za godzinę pracy

  ... szybko rosnąć. Zobaczmy – namawia portal wynagrodzenia.pl - ile cukru można nabyć za wynagrodzenie minimalne (1 386 zł). Przy ... nabyć 3,65 kg cukru (wynagrodzenie minimalne w 2010 roku wyniosło ... i 2,19 zł, a wynagrodzenie minimalne 1 276 zł ... wypadł rok 2007. Wynagrodzenie minimalne wynosiło wtedy ...

  czytaj więcej

 • Co się należy nauczycielowi odchodzącemu ze szkoły

  Co się należy nauczycielowi odchodzącemu ze szkoły

  ... w wysokości 6 wynagrodzeń zasadniczych (art. 20 ... i wynosi: - jednomiesięczne wynagrodzenie (liczone jak ekwiwalent ... 2 lata, - dwumiesięczne wynagrodzenie – jeśli nauczyciel był ... 8 lat, - trzymiesięczne wynagrodzenie – jeśli nauczyciel był ... 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli ... o wartości: - dwumiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w ... 30, jak przy kalkulacji wynagrodzenia lub ekwiwalentu za ...

  czytaj więcej

 • Wygrana przed sądem zadecyduje o wypłacie dla radcy prawnego?

  Wygrana przed sądem zadecyduje o wypłacie dla radcy prawnego?

  ... klientami wyłącznie na wynagrodzenie procentowe od wywalczonej ... adwokata sprawy za wynagrodzeniem płatnym wyłącznie procentem ... z nimi na wynagrodzenie powinny być poza ... wygranej oznacza pokaźne wynagrodzenie. Dlatego też wręczając ... : korepetytor, który swoje wynagrodzenie całkowicie uzależnia od ... , że pobierane konieczne wynagrodzenie jest nieproporcjonalnie ... na pracę za wynagrodzeniem stosunkowym, dokonuje pewnej kalkulacji, która bazuje na ...

  czytaj więcej

 • Opiekun dzienny zarobi nawet 3 tys. złotych

  ... opiekuna oraz wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna i ... , określiła godzinową stawkę wynagrodzenia. Jak na razie ... rodzica, jak i wynagrodzenia opiekuna. Odpowiada ona ... 6 zł. Wysokość wynagrodzenia będzie więc obliczana ... – Zgodnie z naszymi kalkulacjami maksymalne miesięczne wynagrodzenie opiekuna wyniesie 3 ... podstawą do obliczenia wynagrodzenia będzie prowadzony przez ... opiekun nie otrzyma wynagrodzenia. – Nasza ...

  czytaj więcej

 • Gminom zabraknie pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli

  Gminom zabraknie pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli

  ... wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych ... przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania ... do tzw. średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych ... awansu (patrz infografika). Wynagrodzenie nauczyciela składa się ... mniej niż średnie wynagrodzenie dla poszczególnych stopni ... w nich średnie wynagrodzenia. Samorządy skarżą się, ... we wrześniu. Z kalkulacji wynika, że będzie ... gminę średniego wynagrodzenia nauczycielom - mówi ...

  czytaj więcej

 • Koniec z zaniżaniem cen przez wykonawców w przetargach

  ... dodatkowe, czyli na dodatkowe wynagrodzenie. Nie tylko cena Nowe ... brał pod uwagę stawki wynagrodzenia minimalnego. Płaca minimalna ... przepisach. Chodzi o wynagrodzenie minimalne. Koszty pracy ... wynikających z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ta ... przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i ... – ocenia Dzierżanowski. Obowiązek uwzględniania wynagrodzeń minimalnych w kalkulacji cen ofert nie oznacza, ...

  czytaj więcej

 • Milion Polaków pracuje za grosze. Co ósmy zatrudniony na etacie dostaje płacę minimalną

  Milion Polaków pracuje za grosze. Co ósmy zatrudniony na etacie dostaje płacę minimalną

  ... pensją plus reszta wynagrodzenia w innej formie ... wynika z naszych kalkulacji, 2013 r. nie ... brutto) miesięcznie. – To wynagrodzenie wystarczało na utrzymanie ... . Tym bardziej minimalne wynagrodzenie nie wystarczało na ... – Pracownik dostaje minimalne wynagrodzenie i od tego ... pensją plus reszta wynagrodzenia w ... etat przy minimalnym wynagrodzeniu z resztą wynagrodzenia wypłacaną w innej ...

  czytaj więcej

 • Czy suma wydatków wraz z marżą będzie kosztem podatkowym

  Czy suma wydatków wraz z marżą będzie kosztem podatkowym

  ... tych usług jest efektywnie zwracana w ramach wypłacanego wynagrodzenia przez podmiot będący beneficjentem tych świadczeń, z uwzględnieniem dodatkowego elementu wynagrodzenia, jaką jest marża. Czasami wydatki znajdują ... wydatki mogą stanowić koszty podatkowe, skoro są podstawą kalkulacji wynagrodzenia na podstawie tzw. formuły „koszt plus”. W interpretacji ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Kwiecień 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
04050607080910

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej