Fundusze unijne

25 października 2016 r.

Pożyczki i poręczenia unijne

Pożyczki i poręczenia unijne25 października 2016 r.

PORADNIK Brak gotówki jest istotną barierą rozwoju polskich przedsiębiorstw. Dlatego część Funduszy Europejskich od lat przeznaczana jest na tworzenie oferty uzupełniającej katalog produktów banków komercyjnych.

21 października 2016 r.

Eko-dotacje a korzyści dla zwykłych ludzi i drobnych firm

Eko-dotacje a korzyści dla zwykłych ludzi i drobnych firm21 października 2016 r.

Ocieplenie wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wymiana pieców, okien, instalacja rolet, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a nawet zakładanie zielonych dachów i „żyjących” ścian – to przykłady inwestycji, które można sfinansować z Funduszy Europejskich.

11 października 2016 r.

Programy krajowe a regionalne

Programy krajowe a regionalne11 października 2016 r.

Właściwy wybór programu, do którego chcemy aplikować, często decyduje o sukcesie lub porażce wniosku o dofinansowanie. Trzeba pamiętać, że w różnych regionach preferowane mogą być różne dziedziny.

27 września 2016 r.

Ekspansja z unijnym wsparciem

Ekspansja z unijnym wsparciem27 września 2016 r.

PORADNIK Polski eksport ma się dobrze. Zawsze jednak może być jeszcze lepiej. Dlatego ekspansja przedsiębiorstw na inne rynki od lat jest wspierana finansowo i merytorycznie, między innymi dzięki Funduszom Europejskim.

23 września 2016 r.

Na naukę nigdy nie jest za późno

Na naukę nigdy nie jest za późno23 września 2016 r.

Kurs, szkolenie, studia, doradztwo – przedsiębiorcy i pracownicy szukający oferty najlepiej dopasowanej do swoich potrzeb powinni zajrzeć do Bazy Usług Rozwojowych.

25 października 2016 r.

Pożyczki i poręczenia unijne

Pożyczki i poręczenia unijne25 października 2016 r.

PORADNIK Brak gotówki jest istotną barierą rozwoju polskich przedsiębiorstw. Dlatego część Funduszy Europejskich od lat przeznaczana jest na tworzenie oferty uzupełniającej katalog produktów banków komercyjnych.

25 października 2016 r.

Pomorskie i Wielkopolska liderami w kontraktowaniu unijnych środków25 października 2016 r.

Województwa pomorskie, wielkopolskie i opolskie zakontraktowały dotąd największy procent unijnych środków z Regionalnych Programów Operacyjnych. W pozostałych województwach wartość umów zawartych w ramach RPO nie przekracza 10 proc. całej puli dla danego regionu.

25 października 2016 r.

Wielkopolska w czołówce regionów wdrażających programy regionalne25 października 2016 r.

Wielkopolska jest na drugim miejscu w kraju pod względem procentowej wielkości kontraktacji środków z RPO. Wartość umów zawartych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) wynosi 15,6 proc. alokacji całego programu.

25 października 2016 r.

Świętokrzyskie: Zaangażowano ok. 23 proc. środków UE w ramach RPO25 października 2016 r.

Do połowy października, uwzględniając ogłoszone nabory, zaangażowano 23,14 proc. środków z wartego niemal 1,4 mld euro Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – wynika z danych przekazanych PAP przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.

25 października 2016 r.

Łódzkie: W ramach RPO rozdysponowano 8,7 proc. alokacji25 października 2016 r.

Ponad 815 mld zł z UE, czyli 8,7 proc. wartości alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego, rozdysponowano do połowy października w Łódzkiem. Podpisano 378 umów, których wartość przekracza 1,1 mld zł. W tym roku planuje się rozdzielenie jeszcze ponad 3 mld zł.

25 października 2016 r.

Lubuskie: Podpisano 81 umów w ramach RPO25 października 2016 r.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Lubuskiego podpisano dotąd 81 umów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ok. 184,1 mln zł. To 4,71 proc. całej puli środków regionalnego programu - podał lubuski samorząd.

25 października 2016 r.

Dolnośląskie: W ramach RPO ogłoszono konkursy na ponad 4,5 mld zł25 października 2016 r.

Ogłoszenie 156 konkursów na łączną kwotę ponad 4,5 mld zł oraz wybór 500 projektów z dofinansowaniem z UE w wysokości 827 mln zł - tak w liczbach wygląda obecny etap realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2014-2020.

25 października 2016 r.

Kujawsko-Pomorskie: Z RPO wydanych ma być 20 proc. pieniędzy25 października 2016 r.

Wykorzystanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w woj. kujawsko-pomorskim po zakontraktowaniu toczących się konkursów sięgnie ok. 20 proc., a po uwzględnieniu konkursów ogłaszanych do końca 2016 r. może wynieść 25 proc. - prognozują władze regionu.

Webinar - 27 września

Webinar - 21 czerwca

Webinar - 7 czerwca

Prawo na co dzień

Polecane