Fundusze unijne

22 listopada 2016 r.

Ośrodki innowacji dla biznesu

Ośrodki innowacji dla biznesu22 listopada 2016 r.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu firmy mogą lokować swoją działalność w parkach czy inkubatorach technologicznych, a także korzystać z dotacji na innowacyjne usługi.

18 listopada 2016 r.

Niepełnosprawni mile widziani

Niepełnosprawni mile widziani18 listopada 2016 r.

Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji mogą liczyć na preferencje w niektórych projektach finansowanych z Funduszy Europejskich. Do grupy tej zaliczają się również osoby z niepełnosprawnościami.

25 października 2016 r.

Pożyczki i poręczenia unijne

Pożyczki i poręczenia unijne25 października 2016 r.

PORADNIK Brak gotówki jest istotną barierą rozwoju polskich przedsiębiorstw. Dlatego część Funduszy Europejskich od lat przeznaczana jest na tworzenie oferty uzupełniającej katalog produktów banków komercyjnych.

21 października 2016 r.

Eko-dotacje a korzyści dla zwykłych ludzi i drobnych firm

Eko-dotacje a korzyści dla zwykłych ludzi i drobnych firm21 października 2016 r.

Ocieplenie wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wymiana pieców, okien, instalacja rolet, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a nawet zakładanie zielonych dachów i „żyjących” ścian – to przykłady inwestycji, które można sfinansować z Funduszy Europejskich.

11 października 2016 r.

Programy krajowe a regionalne

Programy krajowe a regionalne11 października 2016 r.

Właściwy wybór programu, do którego chcemy aplikować, często decyduje o sukcesie lub porażce wniosku o dofinansowanie. Trzeba pamiętać, że w różnych regionach preferowane mogą być różne dziedziny.

7 grudnia 2016 r.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ARiMR7 grudnia 2016 r.

Prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę o ARiMR, która zakłada, że prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mógł umorzyć bez zgody ministra finansów wierzytelność do 40 tys. zł, a nie do 15 tys. zł, jak obecnie.

Webinar - 22 listopad

Webinar - 25 październik

Webinar - 27 września

Webinar - 21 czerwca

Webinar - 7 czerwca

Prawo na co dzień

Polecane