Na fakturach wystawianych przez spółkę cywilną nie trzeba podawać imion i nazwisk wszystkich jej wspólników. Wystarczy nazwa skrócona – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Tak też uważali wspólnicy, którzy w umowie spółki zapisali, że może ona posługiwać się nazwą skróconą.

Innego zdania był jednak dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 2 września 2022 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.311.2022.1.LK) przypomniał, że spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, są nimi jej poszczególni wspólnicy, będący osobami fizycznymi. Natomiast ich danymi identyfikacyjnymi są ich imiona i nazwiska. Prawidłowe oznaczenie spółki cywilnej składa się więc z wymienienia – z imienia i nazwiska – wszystkich jej wspólników i dodania wzmianki o spółce cywilnej – stwierdził organ.

W przeciwnym razie, jak wyjaśni, nazwa spółki nie wskazywałaby, kto faktycznie jest stroną stosunków prawnych wynikających z działalności gospodarczej z udziałem spółki. A oznaczenie przedsiębiorcy nie może mieć charakteru mylącego, niezgodnego z rzeczywistością lub niepozwalającego na określenie jego charakteru prawnego – podkreślił dyrektor KIS.

Dodał, że dozwolone jest umieszczanie w oznaczeniu spółki cywilnej elementów abstrakcyjnych czy fantazyjnych, ale mogą one mieć tylko charakter dodatkowy.

Ze stanowiskiem organu nie zgodził się WSA w Warszawie. Zwrócił uwagę na to, że podatnikiem VAT jest spółka cywilna, posiadająca przyznany jej numer NIP, a nie poszczególni jej wspólnicy (art. 15 ustawy o VAT).

– Faktura VAT jest więc dowodem wykonania przez spółkę (a nie oddzielnie przez każdego ze wspólników tej spółki) konkretnej usługi, konkretnego dnia, na rzecz konkretnego podmiotu – wskazał sąd.

Podkreślił też, że w przepisach zarówno podatkowych, jak i pozostałych nie ma regulacji kształtujących nazwę spółki cywilnej. Tym samym nie można jej narzucać reguł oznaczania osób fizycznych jako przedsiębiorców.

Dlatego – według WSA – nazwa spółki cywilnej jako podatnika VAT nie musi uzewnętrzniać imion i nazwisk wspólników ją tworzących. Dane ich dotyczące, w tym NIP każdego ze wspólników spółki cywilnej, zawiera zgłoszenie identyfikacyjne (albo aktualizacyjne) takiej spółki – przypomniał. Dzięki temu – jak podkreślił – organy podatkowe dysponują zarówno danymi samego podatnika, czyli spółki cywilnej, jak i danymi wszystkich wspólników spółki cywilnej i w zależności od potrzeb odpowiednio z nich korzystają (np. w postępowaniu o orzekaniu w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej wspólników spółki cywilnej). Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

opinia

Niepotrzebny spór

Krzysztof Stefański doradca podatkowy z Biura Doradztwa Podatkowego / Materiały prasowe

Jest wiele instytucji publicznych, dla których faktura wystawiona przez spółkę cywilną bez imion i nazwisk wspólników jest nie do zaakceptowania. Spór o to pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi trwa już wiele lat. Jest to spór, który tak naprawdę niczego nie wnosi do sprawy, a tylko powoduje bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej dla ponad 280 tys. spółek cywilnych działających obecnie na naszym rynku.

Należy podkreślić, że na gruncie przepisów o VAT podatnikiem jest spółka cywilna, a nie jej poszczególni wspólnicy. To ona podlega obowiązkowi ewidencyjnemu dla celów tego podatku i przysługuje jej jeden NIP. Dlatego tak trudno było zaakceptować podejście dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i zrozumieć, dlaczego na fakturze musiały się znaleźć, oprócz nazwy spółki cywilnej, jeszcze imiona i nazwiska wspólników.

Trzeba mieć nadzieję, że sądowe orzeczenia, takie jak najnowsze, w końcu to zmienią i wyeliminują wątpliwości, czy można odliczyć VAT z faktury, na której nie podano imion i nazwisk wspólników spółki cywilnej. Dzięki temu zaprzestano by wystawiania niepotrzebnych not korygujących.

Trzeba pamiętać, że w dobie informatyzacji wymiany informacji między organami podatkowymi i podatnikami nie sposób dziś błędnie wskazać, kto jest wystawcą faktury. A w niedługim czasie wszystkich podatników VAT czeka przejście na Krajowy System e-Faktur. ©℗

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 23 lutego 2023 r., sygn. akt III SA/Wa 2457/22 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia