Tegoroczne dochody gminy Strzegom (woj. dolnośląskie) przekroczą 182 mln zł, a kwota zaplanowana na inwestycje wyniesie rekordowe ponad 45 mln zł. Tamtejszy samorząd rokrocznie przeznacza coraz większe sumy na realizację zadań skutecznie podnoszących atrakcyjność gminy oraz zaspokojenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Rozmowa ze Zbigniewem Suchytą, Burmistrzem Strzegomia

Zbigniew Suchyta, Burmistrz Strzegomia / Materiały prasowe

Wśród największych zadań zrealizowanych w ostatnich latach przez strzegomski samorząd były m.in. budowa sieci kanalizacyjnej, wielu kilometrów dróg, nowoczesnego przedszkola, czy rewitalizacja Starego Miasta. Które z inwestycji uznaje Pan za najistotniejsze z punktu widzenia interesu społecznego gminy?

Wszystko, co robimy jako samorząd ma jeden cel – by mieszkańcom żyło się coraz lepiej. W ostatnich latach udało nam się zrealizować rekordową ilość zadań, zarówno w zakresie infrastruktury, jak i obszarów społecznych. Tylko w ubiegłym roku na inwestycje przeznaczyliśmy ok. 16 mln zł z naszego budżetu oraz 32 mln środków zewnętrznych. W obecnym roku wyasygnujemy aż 45 mln!

W dalszym ciągu naszym priorytetem jest poprawianie infrastruktury. W 2023 r. oddaliśmy do użytku zmodernizowaną drogę w jednej z miejscowości – Granicy. Cieszy mnie to osobiście, bo mieszkańcy długo czekali na tę inwestycję, a jest to moja rodzinna miejscowość, w której się wychowałem.Pozyskaliśmy również 4 mln zł na wybudowanie dróg łączących trzy wsie, co jest ważne z punktu widzenia scalania gruntów. Ciągi te pełnią również funkcję dróg rowerowych, które zostały włączone do gminnej sieci.

Jednym z najważniejszych zadań pozostaje dokończenie budowy kanalizacji. W ub. roku udało nam się to zrealizować w Skarżycach, gdzie prace były wyjątkowo trudne z uwagi na ukształtowanie terenu, i w najbardziej oddalonym od Strzegomia Grochotowie. Ostatnia wieś gminy – Stawiska, która dotychczas nie była podpięta do systemu, w tym roku zyska kanalizację. Będziemy jedną z nielicznych gmin miejsko-wiejskich w kraju w pełni skanalizowanych.

W Polsce nadal jest zbyt mało inwestycji dotyczących budowy mieszkań komunalnych. Tym bardziej cieszy nowe tego typu osiedle w Strzegomiu. Czy wszystko przebiegło zgodnie z planem?

Zadanie to zostało zrealizowane niezwykle sprawnie, mimo że miało miejsce w szczycie lockdownu. Umowę z wykonawcą podpisano w połowie 2021 r., a pierwsi lokatorzy wprowadzili się w ubiegłym roku. Osiedle obejmuje 79 jedno- i dwupokojowych mieszkań, w tym 7 przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 12 mln zł z programu wsparcia budownictwa. Ze swojego budżetu wyasygnowaliśmy ponad 2,5 mln zł. Przebudowaliśmy również ulicę przy której znajduje się osiedle, wraz z instalacją nowych sieci wszystkich mediów. Ten obszar miasta, wcześniej zaniedbany, dziś służy mieszkańcom. Po drugiej stronie ulicy niebawem ruszy budowa 88 mieszkań TBS. Pozyskaliśmy ponad 20 mln zł dotacji, przy niespełna 4 mln wkładu własnego gminy. Mieszkania będą gotowe już w przyszłym roku.

Zakończyły się również prace przy rewitalizacji tzw. „Fortu Gaj”, czyli kultowych terenów zielonych w Strzegomiu.

Całość tej inwestycji sięgnęła ok. 4,5 mln zł, w tym ok. 2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obszar został oczyszczony, powstała parkowa infrastruktura, ścieżki, toalety, nowa sieć mediów, odnowione zostały otaczające mury i baszta. Jest fontanna oraz miejsce na ognisko i grill. Zainstalowany został monitoring. „Fort Gaj” przez wiele lat był nieprzyjazny i zaniedbany. Dziś jesteśmy z niego bardzo dumni.

Warto podkreślić, że wiele inwestycji powstaje z inicjatywy mieszkańców. Stąd też zrealizowaliśmy szereg takich zadań, jak place zabaw, boiska, siłownie, świetlice wiejskie, czy zrewitalizowane podwórka.

Istotnym elementem rozwoju gminy są atrakcyjne miejsca pracy. Jak kształtuje się to zagadnienie w Strzegomiu?

Kiedy zaczynałem pracę w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, strzegomska Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej była niezagospodarowana. Dziś mieści się tam firma będąca największym pracodawcą w gminie. Kolejna postawiła olbrzymie hale produkcyjne i niebawem zaczyna działalność. Wybudowaliśmy drogę, która biegnie do następnych działek i już udało nam się sprzedać następną dla kolejnego inwestora.

Atrakcyjna gmina, to również oferta edukacyjna. Wiele samorządów decyduje się na ograniczanie liczby placówek. Czy w Strzegomiu również zlikwidowano jakąś szkołę?

Oświata jest w centrum naszego zainteresowania. Jesteśmy jednym z nielicznych samorządów, który nie zlikwidował żadnej szkoły czy przedszkola, wręcz przeciwnie – rozbudowujemy je i unowocześniamy. Nowa siedziba Przedszkola nr 1 wraz ze żłobkiem zastąpiła stary budynek. To jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. W ubiegłym roku, kosztem 6,2 mln zł z czego 4,2 mln stanowiła dotacja, oddaliśmy do użytku halę gimnastyczną przy szkole w Olszanach. Udało nam się również pozyskać 3-milionowe dofinansowanie na kompleksową przebudowę Przedszkola nr 3, które mieści się w zabytkowym budynku. Z budżetu gminy przeznaczyliśmy na to 2,6 mln zł. Wcześniej zmodernizowane zostały Przedszkola 2 i 4. W 2018 r. przy Szkole Podstawowej nr 2 wybudowaliśmy krytą pływalnię.

W tym miejscu warto wspomnieć, że do naszych szkół, po wielu latach, wracają posiłki przygotowane na miejscu. Rezygnujemy z zewnętrznego cateringu. W tym roku otworzymy nowoczesne kuchnie i stołówki w SP nr 2 i 3. Umożliwi to kontrolę nad jakością, świeżością i składem dań. Kucharki będą zatrudnione przez szkoły, a cena posiłku będzie obejmować wyłącznie koszt składników. Pozostałe wydatki poniesie gmina.

Jednym z najważniejszych obszarów, jest bezpieczeństwo. Jakie inwestycje udało się zrealizować w tym zakresie?

Na początku roku przekazaliśmy dwa wozy strażackie dla OSP w Stanowicach i Rogoźnicy. Całkowita wartość obu pojazdów wynosi ponad 2,5 mln zł. Pozyskaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa na ponad 2 mln zł. Pojazdy, które wcześniej służyły w tych remizach zostały przekazane do innych miejscowości gminy. Ważną inwestycją, za kwotę ponad 800 tys. zł, było oddanie do użytku nowej strażnicy OSP w Tomkowicach.

Rozmawiał Jacek Majewski

Strzegom to 13-krotny zdobywca Złotego Godła QI, Laureat Perły, Złotej Perły, Diamentu i Brylantu QI w Programie Najwyższa Jakość Quality International