Zgodnie z decyzją resortu finansów, podatek dochodowy nie będzie pobierany zarówno od umorzonej części wierzytelności, jak i świadczeń otrzymanych z tytułu kredytu w związku z ujemnym oprocentowaniem. To konkretny zysk dla kredytobiorców, którzy zdecydują się na zawarcie ugody z bankiem, w jakim zaciągnęli kredyt w walucie obcej na zakup mieszkania. W innych okolicznościach bowiem musieliby zapłacić podatek, ponieważ umorzona kwota pożyczki byłaby przychodem podlegającym opodatkowaniu. Umorzonej kwoty zobowiązania nie trzeba w związku z tym również uwzględniać w rocznym zeznaniu PIT. W deklaracjach nie wykazuje się bowiem dochodów zwolnionych z opodatkowania.

Fot. materiały prasowe

Tymczasem mBank rozszerzył pilotażowy program ugód, który prowadził od grudnia 2021 roku dla wybranej grupy, liczącej w sumie 1,3 tys. osób. W jego ramach testowano różne rozwiązania ugodowe. Dziś, po wypracowaniu pakietu rozwiązań, mogą z niego skorzystać wszyscy kredytobiorcy we frankach.

Kredyt zaciągnięty we frankach szwajcarskich ulega przewalutowaniu na złotówki, tak jakby od początku był spłacany w rodzimej walucie, według warunków rynkowych.

Następnie saldo takiej umowy jest porównane z saldem umowy frankowej. W ramach proponowanego rozwiązania następuje bowiem również redukcja kapitału, jaki pozostał kredytobiorcy do spłaty.

Fot. materiały prasowe

Jest to najszybszy sposób na pozbycie się problemu w postaci zmienności rat, wynikającej z kursu franka szwajcarskiego. Obecnie oscyluje on w granicach 4,6-4,7 zł. To ponad dwa razy tyle co latem 2008 roku, gdy jego notowania spadły poniżej 2 zł, osiągając najniższy poziom od 1995 roku.

Przewalutowany na złotówki kredyt będzie posiadał oprocentowanie zmienne (WIBOR plus marża) lub okresowo stałą stopę procentową. Wybierając drugi wariant kredytobiorca może liczyć na to, że przez okres pięciu lat oprocentowanie nie ulegnie zmianie. Jednym słowem, rata kredytu płacona co miesiąc do banku nie będzie obarczona ryzykiem wzrostu. Nawet wówczas, gdy stopy procentowe NBP poszybują dalej w górę.

W ramach ugód ze stałą okresową stopą procentową, bank proponuje ją w wariancie znacznie atrakcyjniejszym niż w standardowej nowej ofercie dla klientów. Obecnie wyniesie ona 4,99 proc. Po upływie pięciu lat, oprocentowanie może się natomiast zmieniać w zależności od warunków panujących na rynku. Dziś stopa referencyjna nadal wynosi 6,75 proc., na tym poziomie pozostaje od września 2022 roku. 
Na tym nie koniec. Kredytobiorcy, korzystający z ubezpieczenia NWW, którzy zdecydują się zawrzeć ugodę, mogą liczyć na pomniejszenie pozostałej kwoty kredytu o koszty wpłacone na to ubezpieczenie.

Fot. materiały prasowe

Bank zaznacza, że przedstawione warunki to ogólne ramy oferty, bowiem każdy klient może liczyć na indywidualne podejście. A to oznacza, że każdy ma możliwość negocjowania przedstawionej mu oferty z przedstawicielem banku. Szczegóły ewentualnego porozumienia będą ustalane bez pośrednictwa sądu polubownego.

Dotychczas, jak wynika ze statystyk mBanku, zawarto 2,8 tys. ugód z kredytobiorcami mającymi kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. Bank planuje je zaoferować wszystkim swoim klientom spłacającym kredyty zaciągnięte na poczet zakupu mieszkania lub domu w tej walucie. Ma to nastąpić do połowy 2023 r. Trwa w związku z tym akcja docierania do klientów. Propozycje zawarcia ugody są przekazywane między innymi mailem lub telefonicznie przez konsultanta banku. Dlatego kredytobiorcy, którym zależy na poznaniu oferty, powinni zadbać o aktualność danych kontaktowych podanych bankowi. Jak zapewnia mBank, zawarcie ugody nie obciąża kredytobiorców zbyt wieloma formalnościami. Można ją bowiem podpisać w wybranej placówce mBanku, do tego podczas zaledwie jednej tylko wizyty.

Jednak klienci, którym zależy na szybkim zawarciu ugody, nie muszą czekać na kontakt ze strony banku. Wniosek o szybsze jej przedstawienie można wypełnić na stronach mBanku.