Wartość kredytów zagrożonych utratą wartości od sektora niefinansowego wzrosła o 6,5% w skali roku i o 0,5% w ujęciu miesięcznym do 66.489 mln zł na koniec stycznia, poinformował Narodowy Bank Polski.

Wartość kredytów zagrożonych dla przedsiębiorstw udzielonych w złotych wzrosła o 0,8% m/m i o 1,8% w ujęciu rocznym do 23.914 mln zł, przy czym wartość takich kredytów dla małych i średnich firm spadła o 0,8% w skali miesiąca i wzrosła o 5,0% r/r do 17.369 mln zł w styczniu.

Wartość kredytów zagrożonych dla gospodarstw domowych ogółem w skali miesiąca zwiększyła się o 0,5% i wyniosła 38.627 mln zł na koniec stycznia; ich wzrost w ujęciu rocznym wyniósł 9,2%.

Wartość zagrożonych kredytów mieszkaniowych wzrosła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,4% i o 49,7% w skali roku do 7.553 mln zł, w tym kredytów w złotych zwiększyła się o 2,4% w ujęciu miesięcznym i o 50,4% w skali roku, zaś kredytów w CHF spadła w ujęciu miesięcznym i wzrosła o 49,3% w skali roku do 2.968 mln zł na koniec stycznia.