przeliczanie wynagrodzenia

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu przeliczanie wynagrodzenia. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące przeliczanie wynagrodzenia.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • ZUS przelicza zerowe wynagrodzenia ze starą kwotą bazową

  ... przeliczenie tych lat. Lepsza jest płaca minimalna niż zero – mówi Maria ... takim przypadku ZUS zamiast tzw. wynagrodzenia zerowego ustali wysokość świadczenia, przyjmując ... w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników, proporcjonalnie do ... wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie to ZUS uwzględni ... ją poprzednio. Przyjęcie w miejsce wynagrodzeń zerowych wynagrodzeń minimalnych sprowadza się bowiem do ...

  czytaj więcej

 • Polskie <strong>wynagrodzenia</strong> wciąż dalekie od europejskich

  Polskie wynagrodzenia wciąż dalekie od europejskich

  ... Polsce, realna wartość wynagrodzeń systematycznie rośnie, jednakże ... powoli doganiają poziom wynagrodzeń na Zachodzie. Procentowy wzrost płac jest nawet szybszy, ... przez wzrost przeciętnego wynagrodzenia polska gospodarka stanie ... bowiem szybciej niż płaca. Na koniec 2014 ... przewidują realny wzrost wynagrodzeń w skali światowej ... szybszy wzrost średniego wynagrodzenia niż w USA. ... rosną również płace w krajach ...

  czytaj więcej

 • Wynagrodzenia nierezydentów: data przychodu z działalności gospodarczej wpływa na kurs walut

  Spółka wypłaca wynagrodzenia w walucie obcej ... ) stanowiącego podstawę opodatkowania przelicza na złote w ... jakiego kursu należy przeliczać na złote kwoty wynagrodzeń. W jej ocenie wynagrodzenia należy przeliczać na złote według ... niż dzień dokonania wypłaty na rzecz kontrahenta. ... zobowiązana jest do przeliczania, stosując ... . 2 odnosić do wypłaty wynagrodzenia. Wyrok jest prawomocny. ...

  czytaj więcej

 • Jaki zasiłek dla pracownika otrzymującego dodatkowe składniki <strong>wynagrodzenia</strong>

  Jaki zasiłek dla pracownika otrzymującego dodatkowe składniki wynagrodzenia

  ... 31 maja, z wynagrodzeniem 800 zł miesięcznie ... ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla tego ... i jak ująć wynagrodzenie ze zlecenia, jeżeli ... zastosowanie do składników wynagrodzenia, których wypłaty zaprzestano na podstawie ... decyzję o zaprzestaniu wypłaty składnika wynagrodzenia od określonej daty, ... pracowników i zamiast wypłaty dodatków zawodowych podwyższono wynagrodzenie zasadnicze. Pomimo zmiany ...

  czytaj więcej

 • Umowa z portalem internetowym - Rozwiązanie umowy bez zwrotu <strong>wynagrodzenia</strong>

  Umowa z portalem internetowym - Rozwiązanie umowy bez zwrotu wynagrodzenia

  ... w przypadku rozwiązania umowy wniesione przez konsumenta opłaty, przeliczane na pulsary, które są jednostkami rozliczeniowymi, nie będą ... , a konsument nie otrzyma z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Brak doręczenia Niedozwolonym postanowieniem umownym jest także par. ... i nie dać konsumentowi z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. CZY JEST ZGODNY Z PRAWEM NIE Zgodnie ...

  czytaj więcej

 • <strong>Wynagrodzenie</strong> urzędników niewiele ma wspólnego z jakością ich pracy

  Wynagrodzenie urzędników niewiele ma wspólnego z jakością ich pracy

  ... cywilnej. O ich wynagrodzeniu decyduje dyrektor generalny. ... ramach posiadanego funduszu płac przyznaje pracownikom nagrody ... dodatki. picture Płace urzędników Wynagrodzenie pracownika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za ... funduszu nagród. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu ... , mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ... mnożnikowy, który jest przeliczany zgodnie z ...

  czytaj więcej

 • Kto i ile zyska na likwidacji starego portfela

  ... proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Kwota bazowa na ... proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Najpierw najstarsi Podwyższanie ... proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dacie ... 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia ... , których wypłata będzie wówczas ... chwilą wznowienia ich wypłaty. PRZYKŁAD Przeliczanie wysokości emerytury Barbara ... 98 proc. przeciętnego wynagrodzenia (1196,47 zł). Przeliczając rentę rodzinną od ...

  czytaj więcej

 • Urzędnik zarobi więcej niż sędzia

  Urzędnik zarobi więcej niż sędzia

  ... tys. zł.  - Stawki wynagrodzenia dla urzędników i ... „widełek” pracodawcy określają wynagrodzenia poszczególnych pracowników w ... posiadanych środków na wynagrodzenia – wyjaśnia Joanna Dębek ... fakt tak wysokich wynagrodzeń urzędników, ale niezachowanie ... do wynagrodzeń sędziów – mówi ... się odniesienia ich wynagrodzenia do średniej płacy w kraju bądź przez zrównanie wynagrodzeń sędziów z wynagrodzeniami przedstawicieli władzy ustawodawczej ...

  czytaj więcej

 • Za brak polisy OC będą wyższe kary. Zadecyduje minimalne <strong>wynagrodzenie</strong>, a nie kurs euro

  Za brak polisy OC będą wyższe kary. Zadecyduje minimalne wynagrodzenie, a nie kurs euro

  ... osobowych będzie stanowiła dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 ... Gwarancyjny, zależy od kursu euro przeliczanego według średniego kursu NBP ogłaszanego ... – Uzależnienie wysokości kary od minimalnego wynagrodzenia sprawi, że będzie ona odpowiadała ... autobus kara wyniesie trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli 4500 zł. Najmniej ... jedną trzecią minimalnego wynagrodzenia za pracę, a ...

  czytaj więcej

 • <strong>Płaca</strong> minimalna po nowemu: Będzie liczyło się <strong>wynagrodzenie</strong> zasadnicze

  Płaca minimalna po nowemu: Będzie liczyło się wynagrodzenie zasadnicze

  ... ostatecznie wyniesie przyszłoroczna płaca minimalna, zdecyduje rząd. ... osoba zarabia najniższą płacę, nie będą brane ... pełnemu, lecz zasadniczemu wynagrodzeniu pracownika. Zapowiedź takich ... r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz ... – 1750 zł). Do płacy wlicza się przysługujące ... przez GUS do wynagrodzeń osobowych ... otrzymują takie samo wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej. Taki negatywny ...

  czytaj więcej

 • Nie będzie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli na wyższych stopniach awansu

  ... stosunku do innych stopni awansu zawodowego, wynagrodzenie nauczycieli stażystów - czyli rozpoczynających pracę. Nauczyciel ... wniosek, w którym proponowano, by średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty stanowiło co najmniej 100 proc. kwoty bazowej oraz aby średnie wynagrodzenie pozostałych nauczycieli stanowiło odpowiedni procent powyższego wynagrodzenia - dla nauczyciela kontraktowego co ...

  czytaj więcej

 • Zamrożenie <strong>wynagrodzeń</strong> sędziów: nie dość, że niekonstytucyjne, to jeszcze źle uzasadnione

  Zamrożenie wynagrodzeń sędziów: nie dość, że niekonstytucyjne, to jeszcze źle uzasadnione

  ... obowiązku zapewnienia sędziom wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu ... , minister finansów, zamrożenie płac m.in. sędziów ... Stanisława Dąbrowskiego zamrożenie wynagrodzeń sędziowskich nie było ... zaoszczędzi na zamrożeniu wynagrodzeń sędziów. – W uzasadnieniu ... z tytułu zamrożenia wynagrodzeń sędziów i prokuratorów ... mechanizmu ustalania ich wynagrodzeń, ponieważ regulacje przewidujące coroczny wzrost wynagrodzeń (zapisane w ustawie ... wprowadzenia zamrożenia wynagrodzeń sędziów”. Trybunał ...

  czytaj więcej

 • Pensje premiera i ministrów niższe niż podwładnych

  Pensje premiera i ministrów niższe niż podwładnych

  ... Batorego, uważa, że wynagrodzenia osób zajmujących najważniejsze ... i wiceministrowie. Maksymalne wynagrodzenie zasadnicze ministra wynosi ... przysługuje 1 proc. płacy aż do uzyskania ... z rozporządzeniem o wynagrodzeniach członków służby cywilnej wynagrodzenie zasadnicze na takim ... zatrudnienia i niższe wynagrodzenie. Wiceminister nie dostaje ... resortów jego zasadnicze wynagrodzenie wynosi 11 243 ... , uważa, że struktura wynagrodzeń, zwłaszcza zasadniczych, ...

  czytaj więcej

 • 2,2 tys. zł dla stażysty, 4,1 tys. zł dla nauczyciela dyplomowanego

  2,2 tys. zł dla stażysty, 4,1 tys. zł dla nauczyciela dyplomowanego

  ... planuje, że średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty ma ... proc.). Ponadto minimalne wynagrodzenie zasadnicze będzie powiązane ... do publikowania średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach ... gminie czy powiecie wynagrodzenia będą zbyt niskie, ... wysokości zależą średnie wynagrodzenia nauczycieli. Od przyszłego ... . Obecnie średnie miesięczne wynagrodzenie 31,7 tys. ... proc. Jednak na wynagrodzenie średnie składa się ... praktyce jednak wynagrodzenie stażysty wynosi ...

  czytaj więcej

 • Kto będzie mógł wystąpić do ZUS o przeliczenie świadczenia

  Kto będzie mógł wystąpić do ZUS o przeliczenie świadczenia

  ... przyjąć wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tych ... świadczenia. Podstawą minimalna płaca Zgodnie z nowym ... tym okresie minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do wymiaru ... stosunku pracy, • wysokość wynagrodzenia minimalnego, które podlega ... nie uwzględni minimalnego wynagrodzenia. PRZYKŁAD: UMOWA ZLECENIA ... o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za lata ... ustalana, a następnie przeliczana, minimalne wynagrodzenie może zostać przyjęte ...

  czytaj więcej

 • Współczesne niewolnictwo w polskim sądownictwie

  Współczesne niewolnictwo w polskim sądownictwie

  ... dodatkowymi wydatkami na wynagrodzenia. Rzeczywistość wygląda więc ... stwierdza, iż aktualne wynagrodzenia korpusu urzędniczego w ... oraz zakresowi obowiązków. Wynagrodzenia te od lat ... temu towarzyszy wzrost wynagrodzeń w innych działach ... ustawami okołobudżetowymi zamrożenia płac” – stoi w dezyderacie ... roku. Na razie wynagrodzenia tej grupy ... . Za wyjątkiem Warszawy wynagrodzenia są możliwie najniższe. Przeliczając kwoty podane w ...

  czytaj więcej

 • Praca na zleceniu przez rok może uprawniać do zasiłku dla bezrobotnych

  Praca na zleceniu przez rok może uprawniać do zasiłku dla bezrobotnych

  ... co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od niższego wynagrodzenia firmy nie płacą tych składek, np. wtedy ... jest ona wyższa niż płaca minimalna - mówi Elżbieta ... co najmniej minimalnego wynagrodzenia zarobioną przez zleceniobiorców urzędnicy przeliczają na okres pełnego ... zleceniodawcy o kwocie wynagrodzenia i odprowadzonych od ...

  czytaj więcej

 • Wyższe pensum nauczycieli

  Realne wynagrodzenie nauczycieli za godzinę pracy może być ... i we wrześniu przyszłego roku ich wynagrodzenia mają wzrosnąć o 5 proc. Projekt ... musiałyby więc wzrosnąć w 2009 roku wynagrodzenia nauczycieli, aby stawka za godzinę ich ... , podkreśla jednak, że samorządy mogą podwyższać wynagrodzenia zasadnicze lub dodatek motywacyjny nauczycieli, którzy ...

  czytaj więcej

 • <strong>Wynagrodzenie</strong> ze Słowacji nie interesuje polskiego fiskusa

  Wynagrodzenie ze Słowacji nie interesuje polskiego fiskusa

  ... pozostawał w stosunku pracy (w przypadku Słowacji dieta wynosi 33 euro). Przeliczanie zarobków Kwoty wynagrodzeń należy przeliczać według kursu kupna banku, z którego korzystał podatnik, z dnia otrzymania wynagrodzenia lub postawienia go do dyspozycji. Jeśli taki kurs nie istnieje, ...

  czytaj więcej

 • "Jest kilka metod <strong>przeliczania</strong> przychodów zagranicznych"

  "Jest kilka metod przeliczania przychodów zagranicznych"

  ... jednolitego rozwiązania. Podatnik przeliczający swoje zagraniczne przychody ... banku, tj. posiada rachunek bankowy, i bank ... w dniu otrzymania wynagrodzenia, lub też postawienia ... , w której otrzymuje wynagrodzenie, ogłoszony przez Narodowy ... co zwrócić uwagę, przeliczając na złote zagraniczne przychody? Przy przeliczaniu zagranicznych przychodów na ... , w którym posiadamy rachunek, albo odnajdziemy na ... w zakresie przeliczania przychodów z ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Październik 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
02030405060708

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej