odsetki ustawowe tabela

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu odsetki ustawowe tabela. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące odsetki ustawowe tabela.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • ZUS jednak wypłaci zawieszone emerytury, i to z wyrównaniem. Kiedy i dla kogo rekompensata?

  ZUS jednak wypłaci zawieszone emerytury, i to z wyrównaniem. Kiedy i dla kogo rekompensata?

  ... wypłatę przez ZUS odsetek ustawowych określonych przepisami prawa ... których podlegały zawieszeniu. Odsetki te zostaną ustalone ... szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ... liczyć na wypłatę odsetek za cały ... , czasami również z odsetkami ustawowymi. Ustawa z 13 ... nie orzekł o odsetkach albo roszczenie o odsetki zostało oddalone: Odsetki będą przysługiwały: - do ...

  czytaj więcej

 • Wyższa pensja minimalna to podwyżka niektórych świadczeń. Zobacz jakich

  Wyższa pensja minimalna to podwyżka niektórych świadczeń. Zobacz jakich

  ... .U. poz. 1220). [tabela 1] Podane kwoty ... stawka podatku z tabeli skali podatkowej oraz ... wzorcowej listy płac. [tabela 2] Przy takich ... 1041,33 zł. [tabela 3] W 2015 ... i 2015 przedstawia tabela. [tabela 4] Przy innych ... procentowej podatku z tabeli skali, a kwotę ... potrącanej zaliczki podatkowej. Tabela przedstawia kwoty netto ...

  czytaj więcej

 • Ustawa z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (cz. 1)

  Ustawa z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (cz. 1)

  ... stopniem zaspokojenia wierzycieli. Odsetek zawartych w ramach ... doczekał się wprawdzie ustawowej definicji, niemniej jednak ... związku jednak z ustawowym określeniem podmiotów, wobec ... jest wprawdzie pojęciem ustawowym, lecz pochodzi z ... np. umorzenia części odsetek. Zawarcie tego rodzaju ... upadłości, wraz z odsetkami. Domniemywa się, że ... część przedsiębiorców ma ustawowy obowiązek składania sprawozdań ... inny cel). [tabela 1, s. ...

  czytaj więcej

 • Honorarium zależy od walorów artystycznych dzieła

  Honorarium zależy od walorów artystycznych dzieła

  TEZA: Podane w tabelach wynagrodzeń zawodowych fotografików Związku ... 285 zł wraz z ustawowymi odsetkami podnosząc, że 15 maja ... została wyliczona według stawek tabeli honorariów zawodowych artystów ... kwotę 3657 zł z ustawowymi odsetkami, a w pozostałej części ... przedłożonej przez niego tabeli stawki są orientacyjne ... lub cech dzieła, tabele przyjęte przez organizacje ...

  czytaj więcej

 • Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (cz. 4)

  ... otrzymanej refundacji oraz odsetek od refundacji naliczonych ... z tytułu wpłat, odsetki za zwłokę lub ... z tytułu wpłat, odsetek za zwłokę lub ... z osobą niepełnosprawną. [tabela] ●Odpowiednie stosowanie przepisów ... z tytułu wpłat, odsetek za zwłokę lub ... z tytułu wpłat, odsetek za ... obowiązek dodatkowego naliczenia odsetek. Kwotę tych odsetek oblicza się w ...

  czytaj więcej

 • Zarządy ograniczają uprawnienia spółdzielców

  Zarządy ograniczają uprawnienia spółdzielców

  Ponad miesiąc temu członkowie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju złożyli wniosek, w którym domagali się zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Mimo że pismo zostało poparte wymaganą liczbą podpisów, zarząd spółdzielni nie przystał na żądanie spółdzielców. - Zgodnie z przepisami pomysł zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia musi poprzeć co najmniej 10 proc. członków. ...

  czytaj więcej

 • Jak sprawdzić i kontrolować stan konta w otwartym funduszu emerytalnym

  ... , ma obowiązek zapłacić odsetki za zwłokę. Terminy ... się od ZUS odsetek w razie nieprzekazania ... . jako zadośćuczynienie przysługiwały odsetki ustawowe. Od początku 2003 ... dziale komunikaty). Jakich odsetek domagać się od ... Obecnie obowiązująca wysokość odsetek za nieterminowe przekazanie ... reklamacji czy jakich odsetek za opóźnienia się ... oraz adres, • szczegółowa tabela zawierająca wykaz operacji ...

  czytaj więcej

 • Wyrok sądu: Kredyt we frankach wart tyle, ile klient dostał w złotych

  Wyrok sądu: Kredyt we frankach wart tyle, ile klient dostał w złotych

  ... na podstawie kursu z jego własnej tabeli kursowej nie istnieje – uznał Sąd Okręgowy ... raty używano kursu sprzedaży franka z tabeli kursowej banku, z dnia spłaty raty, ... ostateczny koszt kredytu, bo kurs z tabeli bankowej zawierał jeszcze marże arbitralnie ustalane ... ta kwota powinna zostać oddana plus odsetki wyliczone według stopy LIBOR ...

  czytaj więcej

 • Na jakie wsparcie z PFRON może liczyć rodzinna firma

  Na jakie wsparcie z PFRON może liczyć rodzinna firma

  ... do jej wynagrodzenia obrazuje tabela 2. 4. Nowy efekt ... np. wartości jak w tabeli nr 3, to spółka ... , gdy zostały spełnione warunki ustawowe do wypłaty tej pomocy. ... informację INF-O-PP. Tabela 1. Maksymalne kwoty wsparcia ... , całościowe zaburzenia rozwojowe. Tabela 2. Miesięczne dofinansowanie ... ,55;745,16) Tabela 3. Metoda ilościowa ...

  czytaj więcej

 • Bank Millennium - reklama kredytu hipotecznego

  Bank Millennium - reklama kredytu hipotecznego

  ... jednak świadomym, że łączne odsetki zapłacone bankowi będą ... tys. zł samych odsetek, a więc ich ... 157 tys. zł odsetek. Różnica sięga 100 ... jest sens płacenia odsetek przez tyle lat. ... mają specjalnych regulacji ustawowych (takie regulacje obejmują ... jest odesłanie do tabeli opłat i prowizji. ... do umowy. Jednak tabele opłat i prowizji ...

  czytaj więcej

 • Taka sama waloryzacja dla wszystkich emerytów jest niezgodna z konstytucją

  Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą kwotową waloryzację emerytur i rent w 2012 roku r. i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego (TK). Załóżmy, że uzna on, iż przepisy są niezgodne z konstytucją. Czy wtedy świadczeniobiorcy będą mogli domagać się zwrotu pieniędzy, jeśli stracili na waloryzacji? Tak. Będzie to możliwe na podstawie ...

  czytaj więcej

 • Rząd się zdecydował: po 71 zł waloryzacji na jednego emeryta

   Projekt ma trafić na pierwsze posiedzenie rządu w nowym roku – 3 stycznia. Potem między 11 a 13 stycznia ma się nim zająć Sejm. Rząd musi się spieszyć z uchwaleniem ustawy, by ZUS mógł w lutym wyliczyć waloryzację według nowych zasad. W budżecie na waloryzację emerytur przeznaczono 7,2 mld zł. ...

  czytaj więcej

 • Klienci banków powinni walczyć o swoje prawa

  Klienci banków powinni walczyć o swoje prawa

  ... kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku ... dewiz, obowiązującego w banku na podstawie Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty”. ... kurs powinien obowiązywać zamiast tego z tabeli danego banku. Konsument ... zastosowania notowań z NPB oraz kwota odsetek ustawowych od różnicy między tym, co otrzymał, ...

  czytaj więcej

 • Prezydent złożył projekt ws. przedłużenia przepisów dot. wcześniejszych emerytur

  ... w uzasadnieniu. Zaznaczono w nim, że podjęcie decyzji o wyborze rodzajuprzyszłych świadczeń emerytalnych nie powinno następować podpresją czasu oraz w niepewności co do kształtu przyszłychrozwiązań ustawowych. "Z tych względów niezbędne jest przedłużeniena rok 2009 okresu stosowania obowiązujących obecnie regulacjiprawnych w zakresie nabywania prawa do wcześniejszych świadczeńemerytalnych" - napisano w uzasadnieniu. Wejście ...

  czytaj więcej

 • Umowa pożyczki w parabanku - Wygórowane koszty kredytu zapłaci klient

  ... obowiązkiem kredytobiorcy jest obowiązek spłaty odsetek. Stąd niezwykle ważne jest zapoznanie ... . Należy pamiętać, że maksymalna wysokość odsetek może wynieść najwyżej czterokrotność stopy ... rodzaju opłaty pobierane niezależnie od odsetek, w szczególności: •  opłaty z tytułu ... , oprócz pobieranych przez podmiot finansujący odsetek za opóźnienie, opłaty za ... kredytowej, lecz w tabeli opłat i prowizji, ...

  czytaj więcej

 • Umowa o kartę kredytową - Niekorzystne dla klienta zapisy w regulaminie

  ... , co będzie skutkowało utratą odsetek należnych mu z ... dalszym naliczaniem wyższych odsetek od zadłużenia. Taka ... przez osobę nieuprawnioną. Tabela opłat i prowizji ... odmienne od rozwiązań ustawowych, gdzie brak jest ... naliczaniem klientowi wyższych odsetek przez bank. CZY ... . Koszty te określa tabela opłat i prowizji. ... zawarte w tych tabelach nie są wartościami ...

  czytaj więcej

 • Właściciel baru musi uzyskiwać korzyść majątkową

  Właściciel baru musi uzyskiwać korzyść majątkową

  ... , domagał się zasądzenia od pozwanego 4234 zł z ustawowymi odsetkami od wytoczenia powództwa i zwrotu kosztów procesu. W ... r., ustalonych w najniższej wysokości w oparciu o Tabele Stawek Wynagrodzeń Autorskich. Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym ... wystąpił z żądaniem zapłaty wynagrodzenia, typowym dla licencji ustawowej, której nie sposób się doszukać w ...

  czytaj więcej

 • Emeryci dostaną dodatkowo po 71 zł

  Emeryci dostaną dodatkowo po 71 zł

  Od marca zmienią się zasady waloryzacji emerytur i rent. Dzisiaj rząd zajmie się przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Najnowsza wersja projektu ustawy zawiera m.in. uwagi Ministerstwa Finansów. zdjęcie główne ...

  czytaj więcej

 • Cztery sposoby na ratowanie firmy

  Cztery sposoby na ratowanie firmy

  ... których nie zostały spełnione ustawowe przesłanki stanu niewypłacalności, lecz ... restrukturyzacyjnego). Z uwagi na ustawowo określony warunek niskiego progu ... doczekało się swej definicji ustawowej, a zatem jedynie ogólnie ... czy ewentualne umorzenie części odsetek) pozwoli spółce wyjść na ... jednak pochwałę zasługuje ustawowe ustalenie stosunkowo krótkich ... poszczególnych procedur restrukturyzacyjnych [tabela] . Idea i założenia ...

  czytaj więcej

 • Banki nadal podnoszą prowizje za usługi

  Banki nadal podnoszą prowizje za usługi

  ... Banku BPS. picture Z rynkowych szacunków wynika, że ze względu na ustawowe obniżenie interchange, czyli prowizji od transakcji kartami, przychody banków mogą spaść o ... mln zł. Ze względu na spadek stóp procentowych zaś wynik sektora na odsetkach obniżył się w ub. roku o ok. 2 mld zł (według danych ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Październik 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
02030405060708

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej