obliczanie urlopu

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu obliczanie urlopu. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące obliczanie urlopu.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • <strong>Urlop</strong> pracownika zatrudnionego na część etatu <strong>oblicza</strong> się inaczej

  Urlop pracownika zatrudnionego na część etatu oblicza się inaczej

  ... albo 26 dni urlopu wypoczynkowego. Różnice dotyczą jedynie sposobu jego obliczania. Ustalając wymiar urlopu wypoczynkowego, należy pamiętać ... którą 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom ... łączną liczbę godzin urlopu danego pracownika. W ... pomnożyć liczbę dni urlopu przysługujących pracownikowi przez ... etatu liczbę dni urlopu należy pomnożyć przez ... godzin (przy wymiarze urlopu 20 ...

  czytaj więcej

 • Jak ustalić wynagrodzenie za czas urlopu

  ... r. korzysta z urlopu wypoczynkowego. Czy obliczając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy na przełomie ... za kwiecień? Nie Obliczając pensję za urlop wypoczynkowy, należy pominąć ... urlopowego przy obliczaniu pensji za czas urlopu nie jest ... i dodatek. Czy obliczając wynagrodzenie za urlop pracownika należy uwzględnić ... przepracowanych. A zatem obliczając stawkę godzinową urlopu ze zmiennych elementów ...

  czytaj więcej

 • Jak długo można korzystać z urlopu wychowawczego

  ... prawa pracowników do urlopu wychowawczego ze względu ... stosunku pracy. Z urlopu wychowawczego skorzystać mogą ... czy mianowania. Do urlopu wychowawczego nie mają ... do odmowy udzielenia urlopu wychowawczego. Urlop można dzielić na ... wykorzysta przysługujący mu urlop. Pracownica korzystająca z urlopu macierzyńskiego może zatem ... , poz. 106). Skrócenie urlopu Celem urlopu wychowawczego jest osobista ...

  czytaj więcej

 • Jak ustalić wymiar <strong>urlopu</strong> wypoczynkowego

  Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego

  ... wyraźnie, że długość urlopu wypoczynkowego jest zależna ... główne Podstawowy wymiar urlopu wypoczynkowego (pełen etat) ... wykorzysta już cały urlop, prawo do kolejnego urlopu nabywa w momencie ... wlicza się do urlopu Obliczając wymiar stażu pracy ... praca i pierwszy urlop Sytuacja komplikuje się, ... 1/12 urlopu przysługującego danemu ... najmniej jeden miesiąc: urlopie bezpłatnym, urlopie wychowawczym, okresie trwania ...

  czytaj więcej

 • Pracownicy mogą stracić prawo do <strong>urlopu</strong> na żądanie

  Pracownicy mogą stracić prawo do urlopu na żądanie

  ... proponują, aby wymiar urlopu zależał wyłącznie od ... likwidacji czterech dni urlopu na żądanie   Możliwe, ... mogli wykorzystać zaległy urlop przez cały następny ... zmiany zasad udzielania urlopów wypoczynkowych. Chcą, aby ... pracy usunięto tzw. urlop na żądanie. Często ... także wykorzystać zaległy urlop z poprzedniego ... się także zasady obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego. Pracodawcy chcą ...

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego

  Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od ... . Przy ustalaniu wymiaru urlopu brane są pod ... do 26-dniowego urlopu wypoczynkowego. Okresu prowadzenia ... i 20 minut urlopu wypoczynkowego – 20 dni urlopu to 160 godzin; ... na pełen etat. Obliczając jego wymiar urlopu każdy z tych ... uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop: • u dotychczasowego pracodawcy ...

  czytaj więcej

 • Niepełny etat skraca <strong>urlop</strong> wypoczynkowy

  Niepełny etat skraca urlop wypoczynkowy

  ... lub 26 dni urlopu wypoczynkowego (z wyjątkiem ... z 13 dni urlopu w ciągu roku. Przy ustalaniu wymiaru urlopu niepełny dzień zaokrągla ... do 20 dni urlopu od 1 lipca ... do 13 dni urlopu (10 dni za ... wszystkie 20 dni urlopu, firma nie może ... mniejszej liczby dni urlopu, ich wypoczynek wcale ... . Jeden dzień urlopu odpowiada bowiem ...

  czytaj więcej

 • Kto i na jakich zasadach ma prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego

  ... maju 2009 r. Obliczanie wymiaru Urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego ... prawo do dodatkowego urlopu, będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy odpowiednio ... dni (26 dni urlopu + 10 dni urlopu dodatkowego). Dodatkowy urlop wypoczynkowy udzielany jest ... zasadach, jak zwykły urlop wypoczynkowy. Obliczając wymiar urlopu, trzeba jednak pamiętać, ... . przysługuje oprócz zwykłego urlopu wypoczynkowego urlop dodatkowy w wymiarze ...

  czytaj więcej

 • Czy podczas <strong>urlopu</strong> macierzyńskiego można pracować?

  Czy podczas urlopu macierzyńskiego można pracować?

  ... podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. zdjęcie główne Podstawowy urlop macierzyński Kodeks pracy ... pracy podczas podstawowego urlopu macierzyńskiego - brak jest ... pracodawcy w okresie urlopu macierzyńskiego. Co więcej ... jednoczesnym przebywaniem na urlopie macierzyńskim. Czy można przerwać urlop macierzyński?[NIEZNANA ENCJA ... nie korzysta z urlopu macierzyńskiego, nie mogą ... pamiętać, że urlop macierzyński w ...

  czytaj więcej

 • Zmieniasz pracę? Zobacz, ile <strong>urlopu</strong> dostaniesz w nowej firmie

  Zmieniasz pracę? Zobacz, ile urlopu dostaniesz w nowej firmie

  ... pracy - określony wymiar urlopu wypoczynkowego. Pracownik nabywa ... do urlopu za dany ... jej odpowiednio niższy urlop. Jak obliczamy proporcjonalny wymiar urlopu Przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego przyjmuje się, ... , przy ustalaniu wymiaru urlopu niepełny dzień urlopu zaokrągla się w ... górę = 18 dni urlopu 20 dni wykorzystanego urlopu - 18 dni przysługującego urlopu = 2 dni Pracownik ...

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo obliczyć ekwiwalent za urlop na 2007 rok

  ... ekwiwalentu pieniężnego za urlop ustala się odrębnie ... stosuje się przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego ... ekwiwalent za niewykorzystany urlop, należny za 2006 ... ekwiwalentu za ten urlop stosuje się współczynnik ... . Pierwszą kwestią przy obliczaniu współczynnika jest ustalenie ... ustalaniu współczynnika. Przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop osób zatrudnionych w ... pieniężnego za niewykorzystany urlop, należy ...

  czytaj więcej

 • Zmiana wymiaru etatu z całego na część nie uszczupli niewykorzystanego wcześniej <strong>urlopu</strong> wypoczynkowego

  Zmiana wymiaru etatu z całego na część nie uszczupli niewykorzystanego wcześniej urlopu wypoczynkowego

  ... r. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego (21 grudnia ... r.) korzystała z urlopu wychowawczego. Od 22 ... powodu korzystania z urlopu macierzyńskiego oraz wychowawczego ... dni płatnego urlopu wypoczynkowego obliczonych ... na czas trwania urlopów. Natomiast w przypadku urlopów udzielanych w tygodniach ... dni. Taki sposób obliczania urlopu potwierdza inspekcja pracy ... otwartą kwestię zasad obliczania wymiaru urlopu w przypadku obniżenia ...

  czytaj więcej

 • Przy ustalaniu wymiaru <strong>urlopu</strong> nie sumuje się okresów nauki

  Przy ustalaniu wymiaru urlopu nie sumuje się okresów nauki

  ... potrzeby ustalania wymiaru urlopu do stażu pracy ... pracy na potrzeby obliczania wymiaru urlopu za ten okres ... miejscu. Ustalając wymiar urlopu u jednego pracodawcy, ... pracy na potrzeby urlopu. Kiedy pracownik przekroczy ... , 26-dniowy wymiar urlopu ma zastosowanie już ... cały przysługujący mu urlop, z chwilą przekroczenia ... nabywa prawo do urlopu uzupełniającego w ...

  czytaj więcej

 • Wynagrodzenia za okres urlopu będą niższe

  ... będą uwzględniane przy obliczaniu pensji przysługującej za czas urlopu. Tak wynika z ... szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i ... wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr ... i tak planować urlopy, aby przypadały ... doprecyzowują też zasady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracowników. Zmiany dotyczą ...

  czytaj więcej

 • Jak ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego

  ... 2004 r. wymiar urlopu wypoczynkowego wynosił: 18 ... którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, dolicza się, ... którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z ... którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź ... wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika ... proporcjonalny do wymiaru urlopu pracownika pełnoetatowego, np. urlop pracownika zatrudnianego po ... pracy. Wówczas przy obliczaniu dni urlopu takiego pracownika należy ...

  czytaj więcej

 • Jak ustalić pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego

  ... tak samo długiego urlopu wypoczynkowego. Pracownik podejmujący ... , uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego ... 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po ... . Prawo do kolejnych urlopów nabywa w każdym następnym roku. Wymiar urlopu zależy m.in. ... 10 lat, wymiar urlopu będzie ... zależy prawo do urlopu i wymiaru urlopu, wlicza się okresy ...

  czytaj więcej

 • Jakie są podstawowe cechy urlopu wypoczynkowego

  ... Rzeszowski Przepisy o urlopach wypoczynkowych (Dział siódmy. ... do corocznych płatnych urlopów przewidzianych w konstytucji ... (art. 14). Definicję urlopu wypoczynkowego zawiera art. ... . Cechy te odróżniają urlop wypoczynkowy od urlopu bezpłatnego oraz od ... tym od tzw. urlopów okolicznościowych. Urlop wypoczynkowy różni się ... jest udzielić pracownikowi urlopu w wymiarze wynikającym ... przysługującego mu urlopu wypoczynkowego lub ...

  czytaj więcej

 • Jaki jest wpływ okresów nauki na wymiar urlopu wypoczynkowego

  ... nabywaniu prawa do urlopu w maksymalnym wymiarze. ... do 26-dniowego urlopu. Okres nauki wlicza ... którego zależy wymiar urlopu. I tak, podjęcie, ... na podniesienie wymiaru urlopu. Pracownik zatem dla ... w zakresie wymiaru urlopu nie wlicza się ... do uzyskania maksymalnego urlopu). Bierze się ... pracy do celów obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego ma być ...

  czytaj więcej

 • Urlopu ojcowskiego nie można podzielić na kilka części

  ... do pracodawcy o urlop ojcowski. Poprosił o podzielenie przysługującego mu urlopu na dwie części, ... to tym, iż urlop ojcowski przysługuje jednorazowo ... może być podzielony. Urlop ojcowski przysługuje wyłącznie ... . Prawo do tego urlopu nie zależy też ... . Podstawą do udzielenia urlopu ojcowskiego jest złożenie ... 2 tygodni. Dokonując obliczania urlopu, należy stosować zasadę, ...

  czytaj więcej

 • Jak wyliczyć ekwiwalent za <strong>urlop</strong> przysługujący za bieżący i miniony rok

  Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop przysługujący za bieżący i miniony rok

  ... który przysługuje niewykorzystany urlop? Ile powinna wynieść ... . wysokość ekwiwalentu za urlop, należy przyjąć współczynnik ... za jeden dzień urlopu ustala się ... wskazanego rozporządzenia. Przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy uwzględnia się ... wyróżnione Jaka podstawa Obliczając ekwiwalent pieniężny za urlop, ustalamy podstawę wymiaru ... przełożenie na sposób obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W omawianym przypadku ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Październik 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
02030405060708

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej