obliczanie kwoty netto wynagrodzenia

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu obliczanie kwoty netto wynagrodzenia. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące obliczanie kwoty netto wynagrodzenia.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak w 2007 roku rozliczyć kwoty wolne od potrąceń

  ... wyrazić pisemną zgodę.Wynagrodzenie netto Obliczając wynagrodzenie netto, pracodawca musi pamiętać ... kwotę 47,71 zł. Wynagrodzenie netto ... , że jest to kwota wyższa niż wynagrodzenie netto pracownika w punkcie ... .JAK TO OBLICZYĆ: OBLICZANIE WYNAGRODZENIA Pracownik otrzymuje wynagrodzenie równe minimalnemu wynagrodzeniu, czyli 936,00 ... ,00 zł 6. Obliczamy wynagrodzenie netto: 936 zł – 175 ...

  czytaj więcej

 • Ile pracodawca może potrącić z pensji pracownika bez jego zgody

  ... odliczyć nieobecności, ustalić kwotę netto wynagrodzenia po odliczeniu składek ... pierwszej kolejności, ustalamy kwotę wynagrodzenia netto. W tym celu ... zaokrągleniu: 12 zł, • wynagrodzenie netto (od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki ... zaokrągleniu: 217 zł • kwotę wynagrodzenia netto: od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki ... zaokrągleniu: 555 zł. • kwotę wynagrodzenia netto: od kwoty odprawy odejmujemy zaliczkę ...

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć zadłużonego pracownika rozpoczynającego drugi rok pracy w trakcie miesiąca

  Jak rozliczyć zadłużonego pracownika rozpoczynającego drugi rok pracy w trakcie miesiąca

  ... 3. Sumujemy obie kwoty, stanowiące wynagrodzenie za maj. Częściowe wynagrodzenia obliczamy na podstawie majowej ... ,68 zł – obie kwoty wynagrodzenia sumujemy, otrzymując wynagrodzenie za maj, które ... samym podstawa potrącenia – wynagrodzenie netto – jest jednocześnie kwotą wolną. Oznacza to ... 1286,16 zł netto (kwota wolna netto od 1750 zł). [lista płac] Potrącenie z ...

  czytaj więcej

 • O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego

  O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego

  ... potrącić połowę jego wynagrodzenia netto. Natomiast jeśli połowa wynagrodzenia netto jest mniejsza ... PRZYKŁAD 1 Połowa wynagrodzenia netto Wynagrodzenie netto pracownika wynosi 4600 ... 2 Różnica pensji netto i kwoty wolnej Wynagrodzenie netto zatrudnionego na cały ... – premie. Trzeba ustalić kwoty potrąceń dla każdej wypłaty osobno. Pierwsza wypłata nettopłaca zasadnicza = 1300 zł ...

  czytaj więcej

 • Dofinansowanie z PFRON będzie zależeć od wysokości <strong>wynagrodzenia</strong>

  Dofinansowanie z PFRON będzie zależeć od wysokości wynagrodzenia

  ... dofinansowanie do jego wynagrodzeń tylko po spełnieniu ... pracy spowoduje wzrost netto zatrudnienia ogółem i wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. ... proc. kosztów ich płacy (wynagrodzeń i składek). W ... , za który wypłacono wynagrodzenie, niezależnie od daty wypłaty wynagrodzenia lub opłacenia składek ... PFRON będzie obowiązująca kwota minimalnego wynagrodzenia (1276 zł), a ...

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć nadpłatę wynagrodzenia chorobowego

  ... nas już po wypłacie na rzecz pracownika wynagrodzenia chorobowego za okres ... marca. Naszym zdaniem wynagrodzenie chorobowe za okres ... 3000 zł miesięcznie. Wynagrodzenie za przepracowaną ... zwróci pracodawcy nadpłaconej kwoty wynagrodzenia chorobowego za marzec, ... pracodawca odliczy pełną kwotę nadpłaty wynagrodzenia chorobowego zaliczonego jako ... = 163,78 zł Kwota do wypłaty 1850,17 zł ...

  czytaj więcej

 • Wyższa pensja minimalna to podwyżka niektórych świadczeń. Zobacz jakich

  Wyższa pensja minimalna to podwyżka niektórych świadczeń. Zobacz jakich

  ... w konsekwencji na kwotę netto wynagrodzenia. Z kolei obliczając miesięczną zaliczkę na ... podatkowej. Tabela przedstawia kwoty netto minimalnego wynagrodzenia za pracę w ... = 88,46 zł Kwota wynagrodzenia netto 1286,16 zł ... = 57,51 zł Kwota wynagrodzenia netto 1041,33 zł ... zł) Tabela 5. Wynagrodzenia w kwotach netto dla pracownika w ...

  czytaj więcej

 • Druga emerytura może być obliczona na podstawie nowej <strong>kwoty</strong> bazowej

  Druga emerytura może być obliczona na podstawie nowej kwoty bazowej

  ... wcześniej przyznanym świadczeniu, nie oblicza na nowo jej podstawy ... ustalona jako 24 proc. kwoty bazowej obowiązującej w dacie ... możliwość obliczenia od nowej kwoty bazowej części socjalnej świadczenia ... . ZUS nie uwzględni nowej kwoty bazowej, gdy osoba nie ... emeryturę od nowej kwoty bazowej obowiązującej od ... świadczenie od nowej kwoty bazowej. Nie było ...

  czytaj więcej

 • W 2012 roku wzrosną <strong>wynagrodzenie</strong> i dodatki do pensji

  W 2012 roku wzrosną wynagrodzenie i dodatki do pensji

  ... zwolnionej z pracy Płaca netto Zgodnie z art. ... ustawy o minimalnym wynagrodzeniu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia nie należy jednak ... . Pracodawców obowiązuje jedna kwota minimalnego wynagrodzenia brutto. Mimo to ... osoba powinna otrzymać kwotę netto 1111,86 zł. ... kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia, ... jednak niższe od wynagrodzenia minimalnego. Podwyżka płacy minimalnej oznacza także ...

  czytaj więcej

 • 2,2 tys. zł dla stażysty, 4,1 tys. zł dla nauczyciela dyplomowanego

  2,2 tys. zł dla stażysty, 4,1 tys. zł dla nauczyciela dyplomowanego

  ... styczniu 2009 r. kwota bazowa dla nauczycieli ... planuje, że średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty ma ... od stycznia równe kwocie bazowej (obecnie 82 proc.). Ponadto minimalne wynagrodzenie zasadnicze będzie powiązane z wysokością kwoty bazowej. Z naszych ... 112 proc. tej kwoty. Rząd ... roku powiązać minimalne wynagrodzenia stażystów z kwotą bazową. Ma ono ...

  czytaj więcej

 • Jakie <strong>wynagrodzenie</strong> za urlop w pierwszym miesiącu pracy

  Jakie wynagrodzenie za urlop w pierwszym miesiącu pracy

  ... o charakterze roszczeniowym. Obliczając wynagrodzenie za urlop, nie ... się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego”. Składniki wynagrodzenia przysługujące w stałej ... niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków ... te obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, z uwzględnieniem ... zmiennych składników wynagrodzenia. Wartość tego wynagrodzenia wyniesie 435 ... ,00 zł 31 Wynagrodzenie netto: poz. 15 – poz. ...

  czytaj więcej

 • Reforma <strong>wynagrodzeń</strong> będzie w 2009 roku

  Reforma wynagrodzeń będzie w 2009 roku

  ... Praw Człowieka w sprawie wynagrodzeń sędziowskich. Sędziowie nie są ... dwa tygodnie. Zmiany systemu wynagrodzeń, zgodnie z projektem, mają ... 2009 r. podwyżkę w kwocie 1039,50 zł brutto. ... , że dzięki temu poziom wynagrodzeń sędziów będzie odpowiedni do ... nadmiernego zróżnicowania poziomu wynagrodzeń sędziowskich jedynie z ... dezyderatu w sprawie wynagrodzeń sędziowskich - mówi Rafał ...

  czytaj więcej

 • Pensje nauczycieli wzrosną o 15 proc.

  ... nauczyciela stażysty wzrośnie netto o 134 zł, ... PO zaproponują, aby kwota bazowa dla nauczycieli ... o 10 proc. Kwota bazowa dla ... 15 proc. wyższe wynagrodzenia (netto) od tych, jakie ... styczniu 2007 r. Kwota ta jest podstawą obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli. Jeśli wyniesie ... sam procent, jak kwota bazowa. Najprawdopodobniej minimalne wynagrodzenie dla nauczyciela stażysty ...

  czytaj więcej

 • Minimalna <strong>płaca</strong> to nie tylko <strong>wynagrodzenie</strong> zasadnicze

  Minimalna płaca to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze

  ... do zasady, wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ... od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W ... ustawy o minimalnym wynagrodzeniu do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się ... przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Przy obliczaniu wysokości przysługującemu pracownikowi wynagrodzenia nie uwzględnia się ... zsumowaniu wszystkich składników wynagrodzenie pracownika przekroczy kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  czytaj więcej

 • Finansowanie zamówienia z kwot warunkowych

  ... chciałby na etapie obliczania ceny oferty zobowiązać ... do ceny oferowanej netto 10 proc. kwoty warunkowej, która będzie ... ani zasad ustalania wynagrodzenia w umowie o ... budowlanych w formie wynagrodzenia ryczałtowego albo kosztorysowego ... oraz w umowie). Wynagrodzenie kosztorysowe zakłada, że ... podstawie oferty wstępne wynagrodzenie może zostać zmienione ... ostatecznym rozliczeniu o kwotę wynikająca ...

  czytaj więcej

 • Jak budżetówka wynagradza urzędników za staż pracy

  Jak budżetówka wynagradza urzędników za staż pracy

  ... wykluczamy go przy obliczaniu wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego ... budżetowej w terminie wypłaty wynagrodzenia: ● począwszy od pierwszego ... , aby prawidłowo rozliczyć kwotę dodatku na liście płac, pracodawca powinien ... niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków ... zł; e) łącznie kwota dodatku netto: 90,95 zł ... do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę ...

  czytaj więcej

 • Będą wnioski o awans poziomy

  ... .p.), który ustala sposób obliczania wynagrodzenia sędziów. Sędziowie liczą, że ... ten stanowi, że wysokość wynagrodzenia sędziego ustala się na podstawie pomnożenia kwoty bazowej przez mnożnik, który ... jest przez prezydenta. Kwotę bazową ustala resort ... wniosku, że należy zaskarżyć kwotę bazową, od której obliczane jest wynagrodzenie sędziego, albowiem jest ona ...

  czytaj więcej

 • Emeryci otrzymają podwyżki w styczniu i marcu 2009 r.

  Emeryci otrzymają podwyżki w styczniu i marcu 2009 r.

  ... otrzymają wyższe świadczenia netto. Stanie się tak ... proc. Ponadto do kwoty 85 528 zł ... 490 zł) wzrośnie kwota dochodu, który podlega ... zmaleje nieco tzw. kwota wolna od podatku. ... 1/12 tej kwoty. Im więc jest ... 1245,20 zł netto, wzrośnie od stycznia ... 1257,60 zł netto. Przelew z ZUS ... ) wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim ...

  czytaj więcej

 • Kiedy wysokość emerytury może być ustalona na nowo

  Kiedy wysokość emerytury może być ustalona na nowo

  ... zawyżona. Jak ZUS oblicza emeryturę Zanim szczegółowo ... jaki sposób ZUS oblicza wysokość tego świadczenia. ... . ZUS oblicza wysokość emerytury ... sum do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonej za dany ... m.in. o wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, ... . Chodzi tu o kwoty wynagrodzenia za czas niezdolności ... jednak podkreślić, że kwoty wynagrodzenia za czas niezdolności ...

  czytaj więcej

 • Rewolucja w zasiłkach z ubezpieczenia społecznego

  Rewolucja w zasiłkach z ubezpieczenia społecznego

  ... dni. STARE ZASADY OBLICZANIA ZASIŁKÓW Zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłków ... . Przychodem jest tu kwota stanowiąca podstawę wymiaru ... chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13 ... , 2) 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia – przez okres 24 ... podstaw: Miesiąc/rok Kwota podstawy Kwota podstawy po odliczeniu ... ujmując, chodzi o kwotę stanowiącą 1/12 kwot nadwyżek ponad najniższą ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Sierpień 2015
PnWtŚrCzPtSbNd
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej