pit 36l

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu pit 36l. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące pit 36l.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Który PIT wypełnić. Przewodnik po drukach

  Który PIT wypełnić. Przewodnik po drukach

  Do końca kwietnia należy rozliczyć się z fiskusem z pieniędzy zarobionych w minionym roku. Zdecydowana większość podatników zrobi to za pośrednictwem formularza PIT-37, przeznaczonego dla osób, którzy otrzymywali przychody od płatnika. Inne zarobki tj. przychody z tytuły zbycia nieruchomości czy prowadzenia własnego biznesu należy wykazać w odrębnych formularzach.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć wymianę okien w biurze przedsiębiorcy

  Jak rozliczyć wymianę okien w biurze przedsiębiorcy

  Przedsiębiorca – osoba fizyczna (podatnik VAT czynny) prowadzi biuro geodezyjne. Sprzedaż jego usług jest opodatkowana VAT. Posiada status mikroprzedsiębiorcy. Jest on właścicielem lokalu użytkowego (biuro) znajdującego się w budynku biurowym. Lokal stanowi dla niego środek trwały o wartości początkowej 482 000 zł. Został nabyty i oddany w maju 2017 r. jako używany środek trwały i jest amortyzowany z zastosowaniem indywidualnej 10-proc. rocznej stawki amortyzacyjnej.

  czytaj więcej

 • Danina solidarnościowa w PIT za 2019 rok. Jak obliczyć podatek?

  Danina solidarnościowa w PIT za 2019 rok. Jak obliczyć podatek?

  „Daninę solidarnościową zapłacą osoby, który miesięczne dochody przekraczają ok. 87 tys. zł” – poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska.

  czytaj więcej

 • W internecie można sprawdzić, co ze zwrotem PIT

  W internecie można sprawdzić, co ze zwrotem PIT

  Ministerstwo Finansów uruchomiło na swoich stronach internetowych aplikację, za pomocą której każdy może sprawdzić, czy urząd skarbowy wysłał już zwrot nadpłaty PIT za 2017 r., czy jeszcze tego nie zrobił.

  czytaj więcej

 • "Twój e-PIT" już w 2019 roku: Skarbówka rozliczy PIT za podatnika

  "Twój e-PIT" już w 2019 roku: Skarbówka rozliczy PIT za podatnika

  Nowa usługa "Twój e-PIT", którą MF planuje wprowadzić od 2019 r., jest elementem strategii ministerstwa, tj. prostych, przyjaznych i przejrzystych podatków - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska.

  czytaj więcej

 • „Twój e-PIT” zastąpi inne usługi fiskusa

  „Twój e-PIT” zastąpi inne usługi fiskusa

  Skarbówka wypełni roczne zeznanie i odliczy niektóre ulgi, nawet jeżeli podatnik o to nie poprosi.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć sprzedaż oraz zakup usług ochrony i dozoru mienia?

  Jak rozliczyć sprzedaż oraz zakup usług ochrony i dozoru mienia?

  Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) jest agencją ochrony działającą od 2007 r. Firma nie posiada statusu małego podatnika VAT i CIT, a VAT i zaliczki na CIT rozlicza za okresy miesięczne. Rokiem podatkowym agencji jest okres od 1 września do 31 sierpnia. Agencja 17 lipca 2018 r. podpisze z przedsiębiorcą umowę o świadczenie usług ochrony i dozoru mienia dotyczącą zakładu produkcyjnego przedsiębiorcy znajdującego się w województwie śląskim. Kontrahent, który jest osobą fizyczną (podatnik VAT czynny), zajmuje się produkcją naczyń z plastiku (talerze, kubki, sztućce). Podatek dochodowy rozlicza na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. VAT i zaliczki na PIT rozlicza za okresy miesięczne.

  czytaj więcej

 • Twój e-PIT zamiast PFR: Fiskus przygotuje zeznanie dla podatników rozliczających się indywidualnie

  Twój e-PIT zamiast PFR: Fiskus przygotuje zeznanie dla podatników rozliczających się indywidualnie

  Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje zeznanie za 2018 r. wszystkim, którzy rozliczają się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem jako samotni rodzice. I co najważniejsze – skarbówka uwzględni niektóre ulgi oraz odliczenia.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć wykonywanie prac remontowych

  Jak rozliczyć wykonywanie prac remontowych

  Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) zawarł z firmą A. (podatnik VAT czynny) umowę o roboty budowlane dotyczące budynku biurowego. Na podstawie tej umowy przedsiębiorca zobowiązał się wykonać prace remontowe w kilku pomieszczeniach budynku, w którym znajduje się siedziba firmy A. Remontowane pomieszczenia są własnością firmy A., która wykorzystuje je na własne potrzeby (biuro). Zgodnie z kontraktem za wykonane roboty budowlane przedsiębiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 000 zł netto plus VAT według właściwej stawki. Roboty budowlane zostały wykonane i zgłoszone do odbioru 30 lipca 2018 r., a ich odbiór protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpił 2 sierpnia 2018 r. Przedsiębiorca 3 sierpnia 2018 r. wystawił fakturę na kwotę 100 000 zł netto plus 23 000 zł VAT. Prace remontowe trwały od 28 maja do 30 lipca 2018 r., a umowa nie przewidywała okresów rozliczeniowych ani częściowych odbiorów. Przedsiębiorca nie otrzymał zaliczki na poczet wykonanych robót, a zgodnie z umową faktura ma być płatna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Czy prawidłowo przedsiębiorca wystawił fakturę z VAT, a nie w mechanizmie odwróconego obciążenia, i jak powinien rozliczyć VAT i PIT z tytułu wykonanych na rzecz firmy A. robót budowalnych? Przedsiębiorca VAT rozlicza na zasadach ogólnych, a podatek dochodowy na zasadach podatku liniowego. VAT i zaliczki na PIT płaci za okresy miesięczne.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć zakup malin od rolnika ryczałtowego i ich sprzedaż do Niemiec

  Jak rozliczyć zakup malin od rolnika ryczałtowego i ich sprzedaż do Niemiec

  Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny i podatnik VAT UE) zajmuje się skupem i sprzedażą płodów rolnych. W okresie od maja do września prowadzi m.in. skup owoców. Przedsiębiorca nie zawiera umów kontraktacji. 2 sierpnia 2018 r. nabył od rolników ryczałtowych maliny z przeznaczeniem ich odsprzedaży kontrahentowi niemieckiemu.

  czytaj więcej

 • KAS wypełni PIT za podatnika. Rząd przyjął nowelę ustawy o podatku dochodowym

  KAS wypełni PIT za podatnika. Rząd przyjął nowelę ustawy o podatku dochodowym

  Rada Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt przewiduje uproszczenia związane z rozliczaniem zeznań podatkowych PIT, tj. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje wypełnione roczne zeznanie podatkowe bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika.

  czytaj więcej

 • Płatnicy szybciej złożą PIT-11 i PIT-8C

  Płatnicy szybciej złożą PIT-11 i PIT-8C

  Skarbówka wypełni podatnikom roczne zeznania. Zmienią się też zasady wpłacania zaliczek przez pracodawców.

  czytaj więcej

 • Przegląd zmian w podatkach w 2019 roku

  Przegląd zmian w podatkach w 2019 roku

  Od przyszłego roku zmienią się przepisy dotyczące już znanych nam podatków. Na zasobność portfeli wpłyną też nowe opłaty – exit tax i danina solidarnościowa. Przedsiębiorcy muszą też przygotować się na wymianę kas fiskalnych, obowiązkowy split payment i nową strukturę JPK.

  czytaj więcej

 • Wina organu za błędny PIT zdejmie odpowiedzialność z podatnika

  Wina organu za błędny PIT zdejmie odpowiedzialność z podatnika

  Jeżeli urząd skarbowy sporządzi zeznanie z błędami, to sam je poprawi, a podatnik uniknie odsetek za zwłokę. Na ulgowe traktowanie będą mogły liczyć także osoby, których zeznania zostaną zaakceptowane automatycznie, a wynikająca z nich dopłata nie zostanie uregulowana w terminie.

  czytaj więcej

 • Koniec tradycyjnych PIT-ów i rewolucja w emeryturach. Podsumowanie 69. Posiedzenia Sejmu

  Koniec tradycyjnych PIT-ów i rewolucja w emeryturach. Podsumowanie 69. Posiedzenia Sejmu

  Nowe święto państwowe, debata nad obowiązkiem szczepień i kolejne zmiany podatkowe. 69. Posiedzenie Sejmu zaowocowało przyjęciem 15 ustaw. Przedstawiamy najważniejsze zmiany.

  czytaj więcej

 • Płatnicy muszą pomyśleć, jak wysłać fiskusowi formularze

  Płatnicy muszą pomyśleć, jak wysłać fiskusowi formularze

  Mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do pięciu pracowników będą w przyszłym roku przesyłać fiskusowi PIT-11 i PIT-8C wyłącznie elektronicznie. Kto nie jest osobą fizyczną, będzie musiał się postarać o podpis kwalifikowany.

  czytaj więcej

 • Zapłata po likwidacji firmy może czasem pozbawić wspólnego rozliczenia

  Zapłata po likwidacji firmy może czasem pozbawić wspólnego rozliczenia

  Nawet jeżeli podatnik wyegzekwuje należność dopiero po zakończeniu działalności gospodarczej, powinien rozliczyć ją na dotychczasowych zasadach – stwierdził dyrektor KIS.

  czytaj więcej

 • Firmy, które mają pieniądze, ale zwlekają z płatnościami na celowniku. MF doniesie UOKiK

  Firmy, które mają pieniądze, ale zwlekają z płatnościami na celowniku. MF doniesie UOKiK

  Zebrane przez fiskusa dane z JPK i STIR posłużą do walki z zatorami płatniczymi – zapowiedziała w piątek podczas Kongresu 590 w Jasionce k. Rzeszowa minister finansów Teresa Czerwińska. O tym, że ktoś nie płaci na czas faktur fiskus będzie informował UOKiK.

  czytaj więcej

 • Danina solidarnościowa stała się faktem. Jak obliczyć wysokość nowego podatku?

  Danina solidarnościowa stała się faktem. Jak obliczyć wysokość nowego podatku?

  Danina solidarnościowa nie będzie działała na zasadzie podwójnego opodatkowania przychodów – zapewnia resort finansów. Podstawę obliczenia podatku stanowić będzie nadwyżka ponad 1 mln złotych dochodu.

  czytaj więcej

 • W 2019 roku ostatnia szansa na zaliczkową optymalizację podatkową

  W 2019 roku ostatnia szansa na zaliczkową optymalizację podatkową

  W styczniu 2019 r. przedsiębiorcy będą mogli po raz ostatni nie zapłacić zaliczki za grudzień, tylko od razu złożyć zeznanie i rozliczyć się z podatku. Za rok będzie to już niemożliwe.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne