faktura vat

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu faktura vat. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące faktura vat.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • KIS: Bezumowny pobór wody i odprowadzanie ścieków są z VAT

  KIS: Bezumowny pobór wody i odprowadzanie ścieków są z VAT

  Opłaty, które nalicza miejska spółka wodociągowo-kanalizacyjna za nielegalne wykorzystywanie jej infrastruktury, podlegają opodatkowaniu – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  czytaj więcej

 • Nowa wykładnia fiskusa nie ułatwia firmom ustalenia wartości transakcji

  Nowa wykładnia fiskusa nie ułatwia firmom ustalenia wartości transakcji

  PROBLEM: Od początku 2020 r. w przypadku niektórych kosztów kluczowe znaczenie ma to, w jaki sposób została uregulowana cena zakupionej rzeczy lub usługi. Wprawdzie już od 2017 r. podatnicy, decydując o sposobie zapłaty, powinni kontrolować, czy wartość transakcji nie przekracza 15 000 zł. Jednak wprowadzenie wyłączenia kosztowego w przypadku zapłaty na rachunek niewidniejący na białej liście oraz z pominięciem obligatoryjnego split paymentu spowodowało, że kwestia ta jest jeszcze istotniejsza. Dzisiaj wskazujemy różne sytuacje, w których mogą się pojawić wątpliwości, czy próg kwotowy został przekroczony, i podpowiadamy, jak postąpić w takich przypadkach.

  czytaj więcej

 • Jaki VAT i CIT przy sprzedaży, gdy wystawiono paragon i fakturę

  Jaki VAT i CIT przy sprzedaży, gdy wystawiono paragon i fakturę

  Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

  czytaj więcej

 • MF zaostrza wykładnię dotyczącą paragonów

  MF zaostrza wykładnię dotyczącą paragonów

  Ministerstwo Finansów zaostrza wykładnię dotyczącą paragonów. Sprzedawcy wolą wystawiać je na ponad 450 zł niż poniżej tej kwoty.

  czytaj więcej

 • Lewych faktur już prawie nie ma. To skutek uszczelniania systemu podatkowego

  Lewych faktur już prawie nie ma. To skutek uszczelniania systemu podatkowego

  W 2019 r. fiskus wykrył najmniej fikcyjnych faktur VAT od 5 lat. To skutek uszczelniania systemu podatkowego - informuje piątkowy "Puls Biznesu".

  czytaj więcej

 • NIP na paragonie. Które cyfry są numerem faktury uproszczonej?

  NIP na paragonie. Które cyfry są numerem faktury uproszczonej?

  Które cyfry na paragonie z NIP nabywcy należy wpisać do JPK_VAT, żeby dało się odliczyć podatek naliczony? To kolejny problem z paragonami na kwoty nieprzekraczające 450 zł.

  czytaj więcej

 • Instalacje OZE z dotacją unijną a VAT. Korzystny wyrok dla gmin

  Instalacje OZE z dotacją unijną a VAT. Korzystny wyrok dla gmin

  Montaż na budynkach mieszkalnych paneli fotowoltaicznych nie był objęty odwrotnym obciążeniem. VAT trzeba rozliczać na zasadach ogólnych, co oznacza że gmina mogła odliczyć ten podatek – wynika z precedensowego orzeczenia NSA.

  czytaj więcej

 • Pole do popisu przy uszczelnianiu podatków. Szara strefa coraz bielsza

  Pole do popisu przy uszczelnianiu podatków. Szara strefa coraz bielsza

  To w jej ograniczaniu tkwi ciągle pole do popisu przy uszczelnianiu podatków. Możliwości dalszego powstrzymywania samych wyłudzeń są już niemal wyczerpane.

  czytaj więcej

 • Prowadzenie księgi podatkowej. Komentarz do rozporządzenia

  Prowadzenie księgi podatkowej. Komentarz do rozporządzenia

  Rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. poz. 2544)

  czytaj więcej

 • Na JPK się nie skończy. Fiskus myśli już o kolejnej reformie

  Na JPK się nie skończy. Fiskus myśli już o kolejnej reformie

  Ministerstwo Finansów rozważa kolejny pomysł na uszczelnienie poboru VAT. Wyglądałoby to tak, że przedsiębiorca wystawia elektroniczną ustandaryzowaną fakturę w formacie XML, ta trafia na platformę elektroniczną, gdzie uzyskuje akcept skarbówki, a dopiero potem otrzymuje ją kontrahent.

  czytaj więcej

 • Należyta staranność bez interpretacji

  Należyta staranność bez interpretacji

  Podatnik nie ma szans na uzyskanie odpowiedzi, czy zastosowane przez niego kryteria weryfikacji kontrahenta dadzą mu prawo do odliczenia podatku naliczonego – wynika z wyroku NSA.

  czytaj więcej

 • WDT wolno dokumentować po staremu

  WDT wolno dokumentować po staremu

  Podatnicy mogą nadal dokumentować dostawy wewnątrzwspólnotowe zgodnie z ustawą o VAT, mimo że od 1 stycznia br. obowiązuje unijne rozporządzenie w tym zakresie.

  czytaj więcej

 • Nadwyżka VAT. Rolować można, nie warto przetrzymywać

  Nadwyżka VAT. Rolować można, nie warto przetrzymywać

  Prawo do odzyskania różnicy między naliczonym a należnym VAT przedawnia się – orzekł niedawno Naczelny Sąd Administracyjny. Chodziło jednak o specyficzną sytuację. Zasadniczo bowiem nie ma problemu, by przenosić taką kwotę do rozliczenia na kolejne miesiące.

  czytaj więcej

 • Kolejna odsłona sporu o VAT od najmu na cele mieszkaniowe

  Kolejna odsłona sporu o VAT od najmu na cele mieszkaniowe

  Na fakturach za wynajem nieruchomości firmie na potrzeby noclegowe jej pracowników trzeba doliczyć podatek – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Innego zdania jest fiskus.

  czytaj więcej

 • Jaki VAT i CIT przy zapłacie tradycyjnym przelewem zamiast w mechanizmie podzielonej płatności

  Jaki VAT i CIT przy zapłacie tradycyjnym przelewem zamiast w mechanizmie podzielonej płatności

  Spółka z o.o. Y (podatnik VAT czynny) 24 lutego 2020 r. nabyła od firmy X (podatnik VAT czynny) 4 laptopy o wartości 24 600 zł, w tym VAT 4600 zł (każdy o wartości brutto 6150 zł, w tym VAT 1150 zł). Zakup laptopów został udokumentowany fakturą z 24 lutego 2020 r. wystawioną na kwotę netto 20 000 zł plus VAT 4600 zł. Otrzymana faktura zawierała wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, natomiast nie było na niej adnotacji „metoda kasowa”. Dokument ten spółka Y odebrała raz z laptopami w dniu ich zakupu, tj. 24 lutego 2020 r. Za nabyte laptopy Y zapłaciła również 24 lutego 2020 r. tradycyjnym przelewem na rachunek firmy X (znajdujący się na tzw. białej liście). Laptopy zostały nabyte na potrzeby prowadzonej działalności jako wyposażenie biurowe dla zatrudnionych pracowników. Spółka Y nie zdecydowała się na zaliczenie ich do środków trwałych, z uwagi na ich wartość początkową. Spółka Y zajmuje się wyłącznie działalnością opodatkowaną VAT, a CIT płaci według stawki 19 proc. Spółka płaci VAT i zaliczki na CIT za okresy miesięczne, a jej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Jak spółka Y powinna rozliczyć zakup laptopów na gruncie VAT oraz CIT? 

  czytaj więcej

 • Poradnia podatkowa 24 lutego 2020

  Poradnia podatkowa 24 lutego 2020

  Na jakich fakturach musi się znaleźć adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”? Czy przychody z wynajmu mieszkania mogą być opodatkowane tylko u jednego współwłaściciela?0 W którym miesiącu należy rozliczyć faktury korygujące? Czy można skorzystać z usługi Twój e-PIT, jeśli składa się PIT-28?

  czytaj więcej

 • Poradnia rachunkowa z 24 lutego 2020

  Poradnia rachunkowa z 24 lutego 2020

  Jak ująć w księgach rachunkowych roczną korektę VAT? Kiedy można skompensować nadwyżki i niedobory stwierdzone podczas inwentaryzacji? Co w sytuacji, gdy środki na rachunku VAT nie wystarczą na zapłatę całej kwoty podatku? Jak rozliczyć wynagrodzenie członka zarządu w spółce z o.o.?

  czytaj więcej

 • Maksymalne koszty rekompensat za wzrost cen prądu w 2020 to 2,4 mld zł

  Maksymalne koszty rekompensat za wzrost cen prądu w 2020 to 2,4 mld zł

  Maksymalne koszty programu rekompensat za wzrost cen energii elektrycznej w 2020 r. wyniosą 2 mld 431 mln 8 tys. zł. Prawo do rekompensat będzie przysługiwało 15,1 mln gospodarstw - napisano w Ocenie Skutków Regulacji do projektu ustawy o rekompensatach za podwyżki cen prądu.

  czytaj więcej

 • Wynagrodzenie ryczałtowe trzeba uzgodnić na piśmie

  Wynagrodzenie ryczałtowe trzeba uzgodnić na piśmie

  Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przedmiotem kontraktu są roboty budowlane. Aby uniknąć problemów z płatnościami i rozliczeniem, warto zawrzeć go na piśmie

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne