Faktury

15 stycznia 2014 r.

Faktura

VAT: Faktura pro forma bez wpływu na rozliczenie15 stycznia 2014 r.

Jeżeli zapłata za dostawy energii elektrycznej dokonywana jest na podstawie prognoz (np. opartych na zeszłorocznym zużyciu), a rozliczenie następuje na koniec ustalonego okresu (np. 6- czy 12-miesięczn ego) na podstawie faktury rozliczeniowej, to obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstaje z chwilą upływu terminu płatności.