Faktury

20 lipca 2015 r.

Co do zasady jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru czy wykonaniem usługi, powoduje to powstanie obowiązku podatkowego oraz konieczność wystawienia faktury dokumentującej otrzymaną wpłatę

Jak w fakturze końcowej rozliczyć VAT od zaliczki20 lipca 2015 r.

Podatnik otrzymał od kontrahenta przedpłatę, a księgowość wystawiła fakturę zaliczkową. Po dostarczeniu towaru wystawiana była faktura końcowa na całą wartość towaru. Po kontroli urząd skarbowy kazał podatnikowi płacić dwa razy VAT, najpierw od zaliczki, a później od faktury końcowej. Czy tak można? Co powinien teraz zrobić podatnik?

26 stycznia 2015 r.

Czy cesja wierzytelności rodzi obowiązek korekty podatku odliczonego z nieopłaconej faktury26 stycznia 2015 r.

Podatnik nie opłacił faktury wystawionej przez jednego z kontrahentów, a niedługo upłynie 150 dni od terminu jej płatności. Otrzymał od kontrahenta informację, że wierzytelność, której dotyczy ta faktura, została przez niego sprzedana. Czy w tej sytuacji podatnik ma obowiązek skorygować podatek odliczony z powyższej faktury?

13 czerwca 2014 r.

Ponad 52 mln złotych z tytułu nienależnych zwrotów podatku VAT i obniżenia wymiaru tego podatku kosztowało Skarb Państwa działanie zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej tzw. puste faktury.

"Puste" faktury kosztowały Skarb Państwa 52 mln złotych13 czerwca 2014 r.

Ponad 52 mln złotych z tytułu nienależnych zwrotów podatku VAT i obniżenia wymiaru tego podatku kosztowało Skarb Państwa działanie zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej tzw. puste faktury. Podejrzanych o oszustwa podatkowe jest 81 osób – przy czym funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego z Kielc, prowadzący tę sprawę, podkreślają, że jest ona rozwojowa, więc liczba podejrzanych osób może się zwiększyć.