W formularzu znajdują się pola do wpisania takich danych pojazdu jak: marka, model, numer rejestracyjny, rok produkcji, data nabycia, data poniesienia pierwszego wydatku oraz data zmiany wykorzystania.

VAT-26 składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem samochodowym. W przypadku niezłożenia w terminie informacji uznaje się, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Aktualizację informacji składa się w przypadku zmiany wykorzystania pojazdu samochodowego (z wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza) najpóźniej przed dniem, w którym podatnik dokonuje tej zmiany.