Dwaj przedsiębiorcy – rolnicy planowali zakupić ciągniki do wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej. Umówili się między sobą, że maszyny będą ich współwłasnością po połowie. W związku z planowaną transakcją zapytali izbę skarbową, czy obaj będą mogli odliczyć po 50 proc. VAT z faktur dokumentujących zakup ciągników. Uważali, że tak gdyż pojazdy będą wykorzystywane w prowadzonych przez nich firmach, a z dotychczas wydanych interpretacji izb skarbowych wynika, że przedsiębiorcy – współwłaściciele danego towaru będą mogli odliczyć z faktur zakupowych tyle VAT, ile wynosi ich udział we współwłasności. Izba skarbowa potwierdziła, że rolnicy mają rację.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 marca 2014 r. nr (IPTPP4/443-911/13-2/JM)