To skutek wchodzącej we wtorek w życie nowelizacji ustawy o VAT (Dz.U. z 2014 r. poz. 312). Obecnie opłata skarbowa od takiego zaświadczenia wynosi 160 zł.

Wprawdzie nowelizacja dotyczy odliczania VAT od aut, ale przy okazji zmieniono też przepisy o zaświadczeniach potrzebnych przy rejestracji. Zmiana w tym zakresie zacznie jednak obowiązywać dopiero od przyszłego roku. Do tego czasu sprowadzający auta nadal muszą jeszcze składać informację VAT-23 lub wniosek VAT-24.

Zasadniczo osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, składają ten drugi formularz, bo nie mają obowiązku uiszczenia podatku. Załączają do niego umowę lub fakturę stwierdzającą nabycie pojazdu oraz inne dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że nie zachodzi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (np. dowód rejestracyjny, karta pojazdu itp).

Gdy samochód został kupiony na firmę, to z reguły powstaje obowiązek zapłaty podatku i trzeba złożyć do urzędu wniosek VAT-23. Wyjątkiem jest zakup pojazdu od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej albo z komisu, na fakturę VAT marża. Wtedy nie ma obowiązku zapłaty VAT i składa się wniosek VAT-24.

Inaczej jest, gdy sprowadzany jest nowy środek transportu, czyli taki, który nie przejechał więcej niż 6 tys. km lub od momentu dopuszczenia go do użytku nie minęło więcej niż sześć miesięcy. W takiej sytuacji niezależnie od tego, kim jest nabywca (osoba fizyczna czy firma), trzeba zapłacić VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Składa się więc VAT-23.

We wszystkich tych sytuacjach urząd wydaje zaświadczenie VAT-25 o zapłacie podatku lub o braku obowiązku jego uiszczenia. Ma na to maksymalnie siedem dni.

Etap legislacyjny

Wchodzi w życie 1 kwietnia 2014 r.