Preferencja ta dotyczy podatników, których przedmiotem działania jest właśnie odsprzedaż lub oddawanie w odpłatne używanie samochodów osobowych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze. Do tego działalność ta powinna być rzeczywiście prowadzona albo co najmniej z okoliczności towarzyszących nabyciu samochodów powinno wynikać, że podatnik ma zamiar ją podjąć.

Organ podatkowy w interpretacji wskazuje też, że sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu samochodami lub ich wynajmu na podstawie wymienianych umów nie jest wystarczającą przesłanką, pozwalającą na pełne odliczenie podatku. Konieczne jest równoczesne przeznaczenie konkretnego samochodu do odsprzedaży lub najmu.

Zdaniem dyrektora IS spółka może też odliczyć w pełnej wysokości podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących usługi wykonywane w ramach umowy serwisowej ww. samochodów (odrębnej od umowy najmu). Odliczenie to przysługuje na zasadach ogólnych wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Podatnik nie ma zaś prawa do odliczenia podatku od świadczonych na jego rzecz usług ubezpieczeniowych. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy korzystają one ze zwolnienia od VAT.

Interpretacja ogólna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 października 2013 r., sygn. ILPP1/443-563/13-5/AWa.

Ograniczenie w odliczaniu
Zgodnie z art. 86a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku użytkowania samochodów osobowych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze odliczenie VAT od czynszu lub innych płatności wynikających z umowy, udokumentowanych fakturą, jest ograniczone do 60 proc. (nie więcej niż 6 tys. zł).