„W rejonie Świecka nasi funkcjonariusze ujawnili m.in. próbę wwiezienia do kraju oleju smarowego bez wymaganego zgłoszenia w systemie SENT. Na kierowcę tira nałożono mandat w wysokości 7,5 tys. zł, a przewoźnikowi grozi kara nie niższa niż 20 tys. zł. W tym samym miejscu zatrzymano nielegalny transport odpadów komunalnych z Holandii” – powiedziała PAP Markowicz.

Dodała, że było także kilka innych transportów budzących wątpliwości, których dokumentacja jest weryfikowana.

„Trzeba jednak zaznaczyć, że skala nieprawidłowości, biorąc pod uwagę liczbę skontrolowanych pojazdów, nie jest duża. To z kolei nasuwa wniosek, że importerzy i przewoźnicy poważnie podchodzą do przepisów związanych z monitoringiem transportu towarów wrażliwych” – powiedziała rzecznik.

W piątkowej akcji wzięło udział około 150 funkcjonariuszy celno-skarbowych. Prowadzili kontrole w kilku miejscach, głownie na tranzytowych i największych szlakach komunikacyjnych w rejonie granicy z Niemcami, m.in. na autostradzie A2 i drodze S3.

W ramach rutynowych działań związanych z transportem towarów wrażliwych dziennie kontrolowanych jest w Lubuskiem od 40 do 100 samochodów ciężarowych. Tym razem było ich ok. 1,2 tys.

Tzw. pakiet przewozowy, nakładający obowiązek cyfrowej rejestracji przewozu towarów, wszedł w życie w kwietniu zeszłego roku. Rejestr, poza paliwami płynnymi, dotyczy przewozu alkoholu skażonego i suszu tytoniowego. Właśnie te towary najczęściej były przedmiotem nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT i akcyzowego.

Ustawa zakłada, że przewóz tzw. towarów wrażliwych ma być rejestrowany i nadzorowany elektronicznie, m.in. za pomocą systemu SENT. (PAP)

autor: Marcin Rynkiewicz

edytor: Jacek Ensztein