Ubezpieczenia zdrowotne

14 marca 2019 r.

Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 18 marca 2019 r. (od godz. 9) w Auli Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 137.

Konferencja z okazji 20-lecia systemu ubezpieczeń zdrowotnych14 marca 2019 r.

Bilans zysków i strat, wpływ instytucji ubezpieczeniowych na efektywność systemu, korzyści dla pacjenta – to niektóre z zagadnień, które będą podejmować uczestnicy jubileuszowej konferencji, organizowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia z okazji 20. rocznicy wprowadzenia w Polsce powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

14 czerwca 2016 r.

Wypisać się od jednego lekarza pierwszego kontaktu można jedynie poprzez złożenie deklaracji wyboru nowego w innej placówce medycznej.

Jak zrezygnować z lekarza pierwszego kontaktu14 czerwca 2016 r.

Pisali państwo o tym, w jaki sposób dokonać zmiany lekarza pierwszego kontaktu. Mnie interesuje inna kwestia. Czy będąc osobą objętą obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu zatrudnienia, mogę wypisać się z systemu, a więc zrezygnować z medyka pierwszego kontaktu bez wybierania nowego lekarza – pyta pani Agnieszka.

5 listopada 2015 r.

Kto podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Student ukończył naukę? Rodzic powinien wyrejestrować go z ubezpieczenia zdrowotnego5 listopada 2015 r.

Mój syn ma 24 lata. W ostatnich dniach października obronił pracę dyplomową i zakończył studia. Szuka pracy, ale proces ten potrwa jeszcze kilka tygodni, może miesięcy. A ja się zastanawiam, jak to jest z jego ubezpieczeniem zdrowotnym. Czy to prawda, że muszę zgłosić pracodawcy, iż syn skończył naukę? Przecież wtedy on zawiadomi o tym ZUS i syn straci możliwość korzystania z publicznej służby zdrowia. Wolałabym tego uniknąć – martwi się pani Katarzyna.

19 października 2015 r.

Do kiedy student podlega bezpłatnej opiece medycznej

Ubezpieczenie wygasa, ale opieka zdrowotna jeszcze trwa19 października 2015 r.

Skończyłam studia, napisałam i złożyłam pracę magisterską w przewidzianym czasie, ale jeszcze się nie obroniłam, gdyż uczelnia nie wyznaczyła do tej pory terminu. Mam ponad 26 lat i to właśnie uczelnia zgłasza mnie do ubezpieczenia zdrowotnego – pisze pani Joanna. – Próbowałam dowiedzieć się, do kiedy będę objęta ochroną, jeśli np. obronię się dopiero w listopadzie. Czy właśnie od tej daty liczą się jeszcze cztery miesiące? Zacytowano mi przepisy, nie udzielając jednoznacznej odpowiedzi. Proszę zatem o wyjaśnienie, jak wygląda moja sytuacja.

25 września 2015 r.

320 mln zł rocznie dla NFZ na świadczenia dla nieubezpieczonych25 września 2015 r.

Za głosowało 270 posłów, przeciw było 145, 9 wstrzymało się od głosu. Ustawa o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 zmienia sposób przekazywania dotacji z budżetu państwa do Narodowego Fundusz Zdrowia na finansowanie świadczeń dla osób nieubezpieczonych. Ma to polegać na przejściu na system ryczałtowy, z określoną ustawowo kwotą dotacji - 320 mln 232 tys. zł rocznie.

30 czerwca 2015 r.

Bezrobotni mogą liczyć na EKUZ ważną jedynie przez dwa miesiące.

Termin ważności EKUZ zależy od tytułu ubezpieczenia w kraju30 czerwca 2015 r.

Wybrałam się na początku sezonu urlopowego po Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zebrałam wnioski całej rodziny, w tym męża, mojej mamy, dzieci. I co się okazało: mama dostała kartę ważną przez pięć lat, mąż i syn – przez sześć miesięcy, ja i córka – dwa miesiące. Kiedy zapytałam w NFZ, dlaczego są takie różnice, dowiedziałam się, że „takie są przepisy”. Trochę nie rozumiem. Jak długo jest ważna EKUZ – pyta pani Agata