Placówki i usługi

21 maja 2020 r.

Odpowiednie finansowanie świadczeń składa się z wielu elementów

Janiszewski: Trzeba odbudować zaufanie pacjentów do leczenia na NFZ21 maja 2020 r.

- Uważam, że na zdrowiu nigdy nie wolno oszczędzać. Każde zubożenie w ochronie zdrowia prędzej czy później wychodzi na szkodę – głównie pacjentów. W przypadku dzieci procesy chorobowe przebiegają często niezwykle dynamicznie, a skutki braku leczenia rzutują na całe życie. Dlatego uważam, że trzeba mówić o racjonalności, o priorytetach, czasem niestety o wyborze mniejszego zła - mówi Rafał Janiszewski, właściciel kancelarii doradzającej placówkom medycznym

7 maja 2020 r.

Senat przyjął nowelizację ustawy dającą kobietom w ciąży bezpłatny dostęp do leków z listy leków refundowanych. Receptę z kodem „C” wypisać będzie mógł każdy lekarz oraz położna. Leki przysługiwać będą w okresie ciąży, jednak nie dłużej niż 15 dni po planowej dacie porodu wskazanej w zaświadczeniu. Senat rozszerzył też program Ciąża Plus o okres połogu.

Senat za darmowymi lekami dla kobiet w ciąży7 maja 2020 r.

Senat przyjął nowelizację ustawy dającą kobietom w ciąży bezpłatny dostęp do leków z listy leków refundowanych. Receptę z kodem „C” wypisać będzie mógł każdy lekarz oraz położna. Leki przysługiwać będą w okresie ciąży, jednak nie dłużej niż 15 dni po planowej dacie porodu wskazanej w zaświadczeniu. Senat rozszerzył też program Ciąża Plus o okres połogu.

6 maja 2020 r.

Prezydium NRL ocenia, że przepisy nieproporcjonalnie ograniczają wolność poruszania się po terytorium RP oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu, o której mowa w konstytucji i która może podlegać ograniczeniom określonym wyłącznie w ustawie i tylko wtedy, gdy są ku temu uzasadnione powody.

Lekarze pracujący za granicą czują się dyskryminowani6 maja 2020 r.

Lekarze protestują przeciwko utrzymaniu ograniczeń dla pracowników ochrony zdrowia w strefach przygranicznych. Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 792). Podtrzymano w nim dotychczasową zasadę, że osoba przekraczająca granicę państwową musi odbyć kwarantannę, zwolniono jednak z tego obowiązku przekraczających granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych – z wyłączeniem osób wykonujących zawody medyczne. One nadal będą musiały odbyć kwarantannę.