Placówki i usługi

22 czerwca 2020 r.

Łukasz Szumowski

Szumowski: Druga fala epidemii będzie jesienią, razem z sezonem grypowym [WYWIAD]22 czerwca 2020 r.

Na początku epidemii byliśmy atakowani za to, że za mało kupujemy, dzisiaj za to, że w ogóle kupiliśmy. To niestety część kampanii wyborczej – uważa minister zdrowia Łukasz Szumowski. – Czasem mam dość, szczególnie ataków na rodzinę, ale wchodząc do rządu, wiedziałem, że jestem częścią szerszej układanki – mówi w wywiadzie dla PAP.

17 czerwca 2020 r.

Nawet jeśli NFZ przyjmie korzystny dla szpitali sposób rozliczania tych środków (na razie jeszcze nie został on ustalony), problemem może się okazać również przyszłoroczny budżet.

Przez epidemię szpitale nie są w stanie zrealizować kontraktu. Konieczne urealnienie ryczałtów17 czerwca 2020 r.

Zasady rozliczania pieniędzy z NFZ muszą się zmienić, bo przez epidemię wiele lecznic nie jest w stanie zrealizować kontraktu – przekonują prezydenci miast z województwa śląskiego. Taka sama sytuacja jest w innych regionach. Wczoraj resort zdrowia zapowiedział dodatkowe 300 mln zł – w odpowiedzi na postulat dyrektorów szpitali powiatowych.

10 czerwca 2020 r.

W szczytowym momencie pandemii wiele państw unijnych uciekało się do środków protekcjonistycznych, utrudniając eksport sprzętu medycznego do sąsiednich krajów.

Polska apeluje do KE w sprawie leków i sprzętu medycznego10 czerwca 2020 r.

Przywódcy sześciu krajów UE - Polski, Danii, Hiszpanii, Niemiec, Francji i Belgii - wezwali we wspólnym liście Komisję Europejską do zwiększenia zapasów najważniejszych leków i sprzętu medycznego. Ma to zabezpieczyć Wspólnotę przed ewentualnymi przyszłymi kryzysami związanymi ze zdrowiem.

2 czerwca 2020 r.

Jesteśmy tym zaniepokojeni, bo od początku mówiliśmy, że to wypacza obiektywny, bazujący na wiedzy system przyjmowania na rezydenturę, wprowadzając do niego subiektywne kryteria.

Jankowski: Tam, gdzie w grę wchodzą subiektywne kryteria, zawsze pojawiają się wątpliwości2 czerwca 2020 r.

- Mamy doświadczenia ze stażu podyplomowego, który prowadzi izba. Tam funkcjonowało coś takiego jak rekomendacje. Na początku była to tylko rekomendacja do danej kliniki, potem wprowadziliśmy możliwość zdobycia dodatkowych punktów. Okazało się, że większość osób takie listy przedstawiała i były one wystawiane nie tylko dla tych, którzy mieli największe zasługi w danej klinice, lecz były traktowane jako bonus. Ostatecznie z tych subiektywnych kryteriów całkiem się wycofaliśmy, bo one naszym zdaniem zaburzają proces rekrutacji - mówi Łukasz Jankowski z Porozumienia Rezydentów OZZL, szef Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, wiceprzewodniczący zespołu, który przygotowywał projekt nowelizacji

28 maja 2020 r.

W przypadku medyków kontraktowych odwołanie do zasad współżycia społecznego jest dobrym rozwiązaniem.

Bogdanowicz: Nie można odmawiać medykom praw wynikających z konstytucji [WYWIAD]28 maja 2020 r.

- Przepis kodeksu pracy, który stanowi, że osoba ratująca życie nie może odmówić pracy ze względu na naruszenia bhp, jest niekonstytucyjny. Powinien zostać znowelizowany, aby można było uniknąć w przyszłości sporów interpretacyjnych, a lekarzom i innym ratownikom zapewnić bezpieczeństwo prawne - mówi Marcin Bogdanowicz, adwokat z Kancelarii Prawa Prywatnego i Medycznego w Warszawie, współautor bloga Prawnicylekarzom.pl