Placówki i usługi

10 czerwca 2020 r.

W szczytowym momencie pandemii wiele państw unijnych uciekało się do środków protekcjonistycznych, utrudniając eksport sprzętu medycznego do sąsiednich krajów.

Polska apeluje do KE w sprawie leków i sprzętu medycznego10 czerwca 2020 r.

Przywódcy sześciu krajów UE - Polski, Danii, Hiszpanii, Niemiec, Francji i Belgii - wezwali we wspólnym liście Komisję Europejską do zwiększenia zapasów najważniejszych leków i sprzętu medycznego. Ma to zabezpieczyć Wspólnotę przed ewentualnymi przyszłymi kryzysami związanymi ze zdrowiem.

2 czerwca 2020 r.

Jesteśmy tym zaniepokojeni, bo od początku mówiliśmy, że to wypacza obiektywny, bazujący na wiedzy system przyjmowania na rezydenturę, wprowadzając do niego subiektywne kryteria.

Jankowski: Tam, gdzie w grę wchodzą subiektywne kryteria, zawsze pojawiają się wątpliwości2 czerwca 2020 r.

- Mamy doświadczenia ze stażu podyplomowego, który prowadzi izba. Tam funkcjonowało coś takiego jak rekomendacje. Na początku była to tylko rekomendacja do danej kliniki, potem wprowadziliśmy możliwość zdobycia dodatkowych punktów. Okazało się, że większość osób takie listy przedstawiała i były one wystawiane nie tylko dla tych, którzy mieli największe zasługi w danej klinice, lecz były traktowane jako bonus. Ostatecznie z tych subiektywnych kryteriów całkiem się wycofaliśmy, bo one naszym zdaniem zaburzają proces rekrutacji - mówi Łukasz Jankowski z Porozumienia Rezydentów OZZL, szef Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, wiceprzewodniczący zespołu, który przygotowywał projekt nowelizacji

28 maja 2020 r.

W przypadku medyków kontraktowych odwołanie do zasad współżycia społecznego jest dobrym rozwiązaniem.

Bogdanowicz: Nie można odmawiać medykom praw wynikających z konstytucji [WYWIAD]28 maja 2020 r.

- Przepis kodeksu pracy, który stanowi, że osoba ratująca życie nie może odmówić pracy ze względu na naruszenia bhp, jest niekonstytucyjny. Powinien zostać znowelizowany, aby można było uniknąć w przyszłości sporów interpretacyjnych, a lekarzom i innym ratownikom zapewnić bezpieczeństwo prawne - mówi Marcin Bogdanowicz, adwokat z Kancelarii Prawa Prywatnego i Medycznego w Warszawie, współautor bloga Prawnicylekarzom.pl

21 maja 2020 r.

Odpowiednie finansowanie świadczeń składa się z wielu elementów

Janiszewski: Trzeba odbudować zaufanie pacjentów do leczenia na NFZ21 maja 2020 r.

- Uważam, że na zdrowiu nigdy nie wolno oszczędzać. Każde zubożenie w ochronie zdrowia prędzej czy później wychodzi na szkodę – głównie pacjentów. W przypadku dzieci procesy chorobowe przebiegają często niezwykle dynamicznie, a skutki braku leczenia rzutują na całe życie. Dlatego uważam, że trzeba mówić o racjonalności, o priorytetach, czasem niestety o wyborze mniejszego zła - mówi Rafał Janiszewski, właściciel kancelarii doradzającej placówkom medycznym