Placówki i usługi

18 lutego 2019 r.

W projekcie znalazły się skierowania na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne i leczenie szpitalne – w obu przypadkach chodzi o placówki finansowane ze środków publicznych.

Wiadomo, na jakie świadczenia potrzebne e-skierowanie18 lutego 2019 r.

Skierowania do lekarzy specjalistów, do szpitala oraz na niektóre badania, m.in. tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, będą miały postać elektroniczną. Na razie e-skierowania testowane są w ramach pilotażu, obowiązkowo wystawiane w tej formie mają być od 2021 r.

30 stycznia 2019 r.

Fizjoterapeuci, co do zasady, będą wykonywali świadczenia ambulatoryjne, a zatem będą zobowiązani spełniać wymagania dla tego rodzaju działalności. Tym samym powinni mieć prawo do przedstawienia swojej opinii w trakcie określania tych wymagań.

Zmiany dla fizjoterapeutów. Inne wymagania dla placówki, inne dla prywatnej praktyki30 stycznia 2019 r.

Konieczność uzyskania opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, jako przedstawicieli kolejnej grupy, która może prowadzić działalność w ramach praktyki zawodowej, to główny powód nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

24 stycznia 2019 r.

Nowa tendencja umacniania NFZ jest niebezpieczna dla pacjentów

Czy o refundacji nadal decyduje się na Miodowej? [OPINIA]24 stycznia 2019 r.

Zgodnie z prawem podział ról jest jasny – minister zdrowia merytorycznie decyduje o tym, czy uzasadnione jest finansowanie danego leku ze środków publicznych. Rolą Narodowego Funduszu Zdrowia jest natomiast pokrywanie kosztów refundowanego już produktu. W ostatnim czasie ten podział jest jednak systematycznie naruszany, a zeszły rok przyniósł nowelizacje ustawy o świadczeniach, znacząco wzmacniające pozafinansowe kompetencje NFZ.

Serwisy Tematyczne