Placówki i usługi

5 grudnia 2019 r.

Podczas wczorajszej konferencji ABM podpisała porozumienie o współpracy z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

Agencję Badań Medycznych zasypały wnioski o dotacje5 grudnia 2019 r.

Podczas wczorajszej konferencji ABM podpisała porozumienie o współpracy z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). To o tyle istotne, że agencja jest instytucją, która ma wspierać rozwój badań klinicznych, m.in. finansowo, zaś URPL odpowiada za ich stronę formalną, m.in. wydaje zezwolenia na ich prowadzenie.

4 grudnia 2019 r.

Wydanie nowego rozporządzenia wiąże się także ze zmianami, jakie zaszły w przepisach, głównie odnoszącymi się do ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty

Prawo wykonywania zawodu lekarza nadal jako książeczka4 grudnia 2019 r.

Elektroniczne dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu mają zostać wprowadzone dopiero w 2021 r., dlatego trzeba wydać rozporządzenie, które będzie stanowiło podstawę prawną do wydawania dokumentów w dotychczasowej, papierowej postaci. Jego projekt został wczoraj opublikowany.

2 grudnia 2019 r.

Plan finansowy NFZ był już w tym roku kilkakrotnie zmieniany. Jak informował ostatnio resort zdrowia, same nakłady na leczenie szpitalne wzrosły o 4,5 mld zł, czyli o 11,6 proc. – z 38,8 mld zł założonych w pierwotnym planie, do 43,3 mld zł.

Kolejna zmiana tegorocznego planu NFZ2 grudnia 2019 r.

O ponad 435,8 mln zł zwiększy się budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Pieniądze te trafią na pokrycie kosztów świadczeń w planach oddziałów wojewódzkich. Niedobór wynika m.in. z tego, że niektóre procedury stracą status wysokospecjalistycznych i co za tym idzie, nie będą dłużej finansowane z budżetu państwa.

25 listopada 2019 r.

Stworzenie jednego ośrodka gromadzącego dane dotyczące bezpieczeństwa żywności to główny cel włączenia Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła (IŻŻ) do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP–PZH). Projekt rozporządzenia w tej sprawie jest obecnie konsultowany.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - ośrodek gromadzenia danych dot. bezpieczeństwa żywności25 listopada 2019 r.

Stworzenie jednego ośrodka gromadzącego dane dotyczące bezpieczeństwa żywności to główny cel włączenia Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła (IŻŻ) do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP–PZH). Projekt rozporządzenia w tej sprawie jest obecnie konsultowany.