Placówki i usługi

23 stycznia 2020 r.

W systemie pojawią się ratownicy na motocyklach

Motocykle i kamery pojawią się w ratownictwie23 stycznia 2020 r.

Monitoring w szpitalnych oddziałach ratunkowych, kamery na mundurach ratowników, specjalny przycisk na pulpicie karetki – to rozwiązania, które mają poprawić bezpieczeństwo osób udzielających pomocy wobec coraz częstszej agresji ze strony pacjentów.

22 stycznia 2020 r.

NIL i GIS odpowiadają lekarzom, że ich obowiązkiem jest rzetelne zbadanie pacjenta w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego, a także wydanie zaświadczenia ze wskazaniem daty i godziny prowadzonego badania oraz o poddaniu się obowiązkowym szczepieniom.

Państwo broni się przed antyszczepionkowcami: Poradnie dla wątpiących, ośrodki na wypadek epidemii22 stycznia 2020 r.

Lekarz nie musi zaświadczać pisemnie, że nie dojdzie do powikłań po szczepieniu, nie ma też obowiązku informowania o statystykach odczynów poszczepiennych – prezes Naczelnej Izby Lekarskiej wraz z głównym inspektorem sanitarnym opracowali i wysłali do lekarzy instrukcję na temat ich praw i obowiązków w związku z kwalifikacją do szczepienia.

21 stycznia 2020 r.

Poprzedni projekt został skrytykowany przez lekarzy POZ, którzy uznali wprowadzenie nowych dokumentów za zbędną biurokrację.

Powstanie narzędzie do oceny bólu21 stycznia 2020 r.

Natężenie bólu w skali od 0 do 10, jego wpływ na nastrój, sen, codzienne funkcjonowanie i pracę zawodową, charakter bólu (tępy, piekący, stały, napadowy) – to część parametrów, które trzeba będzie określić w „Karcie oceny natężenia bólu”.

20 stycznia 2020 r.

Rezydenci zapowiadali wcześniej, że będą chcieli renegocjować również inne punkty porozumienia, m.in. podwyżki dla specjalistów.

Młodzi lekarze czują się oszukani, a resort twierdzi, że wszystko realizuje20 stycznia 2020 r.

Długo wyczekiwane spotkanie rezydentów z ministrem zdrowia nie przyniosło przełomu – obie strony pozostały przy swoich racjach co do oceny sytuacji w systemie ochrony zdrowia. Na 3 lutego zaplanowano kolejną turę rozmów. Jednym z jej kluczowych tematów ma być monitorowanie jakości – to jeden z punktów porozumienia sprzed dwóch lat, który nie został jeszcze zrealizowany. Co do stopnia zrealizowania pozostałych punktów obie strony różnią się w ocenach. Jednak w kwestii „wprowadzenia kryteriów jakościowych w ocenie placówek medycznych” resort w ciągu ostatnich dwóch lat zrobił niewiele, choć o konieczności podjęcia takich działań mówi się znacznie dłużej.

16 stycznia 2020 r.

SN wskazał, że sprawa dotyczy ustalenia, czy NFZ miał prawo nałożyć karę wynikającą z zawartego kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Przychodnia musi zapłacić karę za źle wystawione recepty16 stycznia 2020 r.

Gdy refundowane recepty są wystawiane bez uzasadnienia medycznego lub dla nieuprawnionych pacjentów, NFZ ma prawo nałożyć na przychodnię karę wynikającą z kontraktu o udzielanie świadczeń. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że kontroli z ramienia NFZ dokonywały osoby niebędące lekarzami – orzekł Sąd Najwyższy.

15 stycznia 2020 r.

Klara Klinger

Lewoskrętna witamina C dla służby zdrowia [OPINIA] 15 stycznia 2020 r.

Projekt ustawy o zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia, apel w sprawie likwidowanych porodówek, aktywne wystąpienia podczas komisji zdrowia – wydawać by się mogło, że Lewica w ciągu dwóch miesięcy była bardziej aktywna w kwestii zdrowia niż opozycja przez całą ubiegłą kadencję.

14 stycznia 2020 r.

Niedostosowanie placówek medycznych do zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów oraz potrzeba ujednolicenia sposobu gromadzenia, przetwarzania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń to główne powody uchylania obowiązującego rozporządzenia w tej sprawie.

Nowe wymogi dotyczące rachunku kosztów odłożone14 stycznia 2020 r.

Niedostosowanie placówek medycznych do zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów oraz potrzeba ujednolicenia sposobu gromadzenia, przetwarzania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń to główne powody uchylania obowiązującego rozporządzenia w tej sprawie.

14 stycznia 2020 r.

Jak argumentuje, jej projekt jest bardzo obszerny, a wersja, która trafiła do Sejmu, znacząco różni się od pierwotnej, poza tym w toku prac rządowych nie uwzględniono dużej części uwag. Podkomisja daje szanse na ich rzetelne omówienie.

Lekarze chcą powołania sejmowej podkomisji14 stycznia 2020 r.

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do posłów o powołanie specjalnej podkomisji, która będzie pracować nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Jak argumentuje, jej projekt jest bardzo obszerny, a wersja, która trafiła do Sejmu, znacząco różni się od pierwotnej, poza tym w toku prac rządowych nie uwzględniono dużej części uwag. Podkomisja daje szanse na ich rzetelne omówienie.

9 stycznia 2020 r.

W odpowiedzi posłowie Koalicji Obywatelskiej przygotowali projekt nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, który ma umożliwić lekarzom w wieku emerytalnym dalsze, bezterminowe wystawianie recept w postaci papierowej. Resort zdrowia przeciwny jest jednak takim zmianom.

E-recepty obowiązkowe, ale bata na lekarzy nie będzie9 stycznia 2020 r.

Obowiązek wystawiania recept w postaci cyfrowej wszedł wczoraj w życie i – jak zapewnia resort zdrowia – ich liczba od razu gwałtownie się zwiększyła, przekraczając liczbę tych w formie papierowej. Recepty tradycyjne wciąż jednak pozostaną – będzie można je wystawić np. w razie braku dostępu do systemu elektronicznego.