Placówki i usługi

4 lipca 2019 r.

By prywatne ubezpieczenia funkcjonowały lepiej, konieczne jest wsparcie ustawodawcy.

Ubezpieczenia prywatne pomogą odciążyć państwo4 lipca 2019 r.

System opieki zdrowotnej powinien zapewniać taką opiekę, by równoważyć potrzeby społeczeństwa z możliwościami finansowymi państwa. To podstawowy wniosek z debaty „Wspólnie dla zdrowia” zainicjowanej przez Ministerstwo Zdrowia oraz raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK) z maja br. oraz kolejnego wydania „Health in Transition – Poland”, przygotowanego przez Obserwatorium WHO wraz z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2 lipca 2019 r.

Szpital

Jest pełnomocnik do spraw rozwoju kadr medycznych2 lipca 2019 r.

Dialog z przedstawicielami związków i samorządów zawodów medycznych, przygotowywanie rozwiązań dotyczących optymalizacji rozwoju kadr medycznych oraz analiza ich sytuacji będą należeć do zadań nowego pełnomocnika działającego przy resorcie zdrowia. Na stanowisko to minister powołał Jakuba Berezowskiego, jednego ze swoich doradców, który w resorcie pełnił m.in. funkcję dyrektora departamentu kwalifikacji medycznych i nauki.

25 czerwca 2019 r.

– Wbrew deklaracjom resortu zdrowia nie gwarantuje to, że pracodawcy nie będą tych stawek utrzymywali na poziomie niższym – ocenia Solidarność. I przypomina, że od dłuższego czasu postuluje, by płace pracowników budżetówki wzrosły o 15 proc.

Stawki niższe niż minimalne wynagrodzenie i podwyżki zaledwie o 2 proc. Płace w zdrowiu nie satysfakcjonują nikogo25 czerwca 2019 r.

Stawki niższe niż minimalne wynagrodzenie i podwyżki zaledwie o 2 proc. – to główne zastrzeżenia do nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Negatywnie zaopiniowały projekt wszystkie samorządy i związki zawodowe uczestniczące w konsultacjach.

18 czerwca 2019 r.

"Dopiero teraz zaczynamy odczuwać negatywne skutki zdominowania rynku przez Chińczyków."

W Polsce brakuje lekarstw, a wiele zaczyna drożeć. Dlaczego tak bardzo uzależniliśmy swoją produkcję leków od Państwa Środka?18 czerwca 2019 r.

Władze chińskie, jak informowaliśmy we wczorajszym DGP, zamknęły kilkanaście fabryk, w których produkuje się substancje czynne do leków. W efekcie w Polsce brakuje już ponad 100 lekarstw, a wiele zaczyna drożeć. Dlaczego aż tak bardzo uzależniliśmy swoją produkcję leków od Państwa Środka?