Placówki i usługi

16 października 2019 r.

Środki na realizację planowanych działań będą pochodzić z budżetu państwa, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w 2019 r.), Funduszu Pracy (w 2020 r.), innych jednostek sektora finansów publicznych oraz z budżetu Unii Europejskiej.

Rząd zobowiązał się do wspierania pielęgniarstwa16 października 2019 r.

Poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych, zwiększenie liczby studentów kształcących się w tym kierunku, wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej zawodu wspomagającego pracę w bezpośredniej opiece nad pacjentem – to niektóre z celów dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”.

15 października 2019 r.

Aby wzmocnić uprawnienia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), wprowadzony ma zostać m.in. obowiązek przekazywania im wszystkich dokumentów, które mają na celu zapewnienie ciągłości leczenia.

Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej15 października 2019 r.

Ułatwienia w prowadzeniu e-dokumentacji, m.in. przez ograniczenie zakresu zawartych w niej danych, wzmocnienie roli lekarza prowadzącego przez obowiązek przekazywania mu wszystkich dokumentów pacjenta, a także nowe regulacje dotyczące dokumentacji medycznej fizjoterapeutów – wprowadzić ma nowe rozporządzenie ministra zdrowia.

10 października 2019 r.

Pierwszy raz od 1990 zmalała średnia oczekiwana długość życia Polaków: dziewczynki, które urodziły się w 2018 będą żyły średnio 77,9 lat, a chłopcy 73,9; urodzone w 2017 roku odpowiednio 78 i 73,9 lat.

Stracone cztery lata. W tym czasie swoją ochronę zdrowia poprawiła Bośnia i Hercegowina, Serbia oraz Czarnogóra. Polska znowu spada w rankingach10 października 2019 r.

Cztery lata temu podsumowując kadencję Platformy Obywatelskiej napisałam, że Polska spadła w tym czasie we wszystkich możliwych rankingach. Cztery lata rządów Prawa i Sprawiedliwości jeszcze pogorszyło ten stan. A opinia, że wynika to ze spuścizny poprzedników jest tylko częściowo prawdziwa.

3 października 2019 r.

W przypadku świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych rozszerzono definicję osoby prowadzącej psychoterapię, umożliwiając to również magistrom socjologii.

Nowe warunki kontraktów w psychiatrii3 października 2019 r.

Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, psycholog lub psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień, a w oddziale sala do prowadzenia sesji psychoterapii grupowej z możliwością obserwacji terapii – to niektóre z warunków, które trzeba spełnić, by zawrzeć umowę o leczenie uzależnionych z tzw. podwójną diagnozą.

25 września 2019 r.

Kolejny konkurs ABM chce ogłosić na początku przyszłego roku. Prawdopodobnie również przeznaczy na to 100 mln zł, ale wspierać w nim zamierza technologie nielekowe, czyli rozwój szeroko pojętej aparatury medycznej.

100 mln zł na niekomercyjne badania kliniczne25 września 2019 r.

Pediatria, neonatologia, neurologia, hematologia, radioterapia, onkologia i kardiologia – to dziedziny, które mogą liczyć na wsparcie Agencji Badań Medycznych. Wczoraj ogłosiła ona swój pierwszy konkurs. Finansować w nim będzie niekomercyjne badania kliniczne dotyczące technologii lekowych.