Pacjenci

4 lutego 2019 r.

Pacjenci mogą monitorować, którzy lekarze oraz które placówki już je wystawiają – informacje o tym pojawiają się sukcesywnie na stronie Mapa.pacjent.gov.pl.

Ponad 32 tys. pacjentów z e-receptą4 lutego 2019 r.

Już 99 proc. aptek i punktów aptecznych w Polsce jest podłączonych do platformy e-zdrowie (P1) i może realizować elektroniczne recepty. To oznacza, że niemal każda z nich, zarówno elektroniczna, jak i papierowa, jest rejestrowana i udostępniana pacjentowi na jego osobistym internetowym koncie pacjenta (IKP).

3 lutego 2019 r.

Samo pojęcie „błędu medycznego” nie doczekało się swojej definicji ustawowej

Błąd medyczny: Pacjent może i powinien ubiegać się o odszkodowanie3 lutego 2019 r.

Naruszenie integralności cielesnej polegającej na naruszeniu tkanek organizmu lub wywołanie rozstroju zdrowia pacjenta w wyniku tzw. „błędu medycznego”, może dla pacjenta oznaczać szereg negatywnych skutków. Począwszy od bólu fizycznego, cierpienia, przez kosztowane leczenie, rehabilitację, aż po utratę możliwości pracowania i zarabiania. Obowiązujące przepisy prawa przewidują skuteczne mechanizmy działania, umożliwiające dochodzenie należnych poszkodowanemu pacjentowi świadczeń pieniężnych.

29 stycznia 2019 r.

– To nie lekarze POZ powinni orzekać o zdolności do uprawiania sportu. Ocena stanu zdrowia młodych sportowców wymaga specjalistycznej wiedzy medycznej, którą posiadają wyłącznie specjaliści medycyny sportowej, a w przypadku osób niepełnosprawnych – rehabilitacji medycznej – podkreśla Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Lekarze rodzinni nie chcą orzekać o sporcie29 stycznia 2019 r.

Przerzucenie medycyny sportowej na podstawową opiekę zdrowotną (POZ) to nie tylko dodatkowa praca, ale także odpowiedzialność, wykraczająca poza kompetencje wielu lekarzy rodzinnych – przekonują skupiające ich organizacje. Odnoszą się w ten sposób do propozycji resortu zdrowia, by zaświadczenia dla młodych sportowców można było uzyskać w przychodni POZ.

29 stycznia 2019 r.

Do poradni zdrowia psychicznego będzie można zgłosić się bez skierowania. Będzie ono potrzebne do zespołu leczenia środowiskowego, oddziału dziennego, hostelu i oddziału szpitalnego.

Psychiatria dziecięca coraz bliżej reformy29 stycznia 2019 r.

Pierwsza wizyta w ciągu maksymalnie czterech dni od zgłoszenia, wizyty domowe lub środowiskowe. To niektóre z wymogów dla placówek świadczących opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży przewidziane w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień przygotowanym przez resort zdrowia.

Serwisy Tematyczne