Pacjenci

11 października 2019 r.

Postulaty to jedno, drugie – to sposób ich wprowadzenia w życie. Zazwyczaj to o szczegóły wszystko się rozbija. Przy opiece nad osobami starszymi wszyscy mówią o potrzebie wsparcia ich w środowisku domowym przez asystentów, politycy są też zgodni, że nakłady na służbę zdrowia potrzebują gwarantowanego wsparcia z budżetu, a problem kadrowy związany jest nie tylko ze zwiększeniem wynagrodzeń, ale także zmniejszeniem biurokracji.

Pakt dla zdrowia, niemal jednym głosem. Co o zdrowiu mówią partie przed wyborami11 października 2019 r.

Gdyby ukryć nazwiska rozmówców, ciekawe jak szybko czytelnicy rozpoznaliby, kto do jakiej partii należy. Szczegóły rozwiązań nieco się różnią, lecz w ścieżce dojścia do celów nie ma dużego rozdźwięku. Oczywiście tylko w tych kwestiach, które poruszyliśmy – dotyczących zaledwie kilku problemów związanych z naprawą systemu ochrony zdrowia. To niektóre postulaty, które znalazły się w Pakcie dla Zdrowia 2030, który z inicjatywy DGP podpisali przedstawiciele największych ugrupowań.

10 października 2019 r.

Szpitale wskazują, że leczenie najdroższymi lekami – które są finansowane w ramach programów lekowych – jest trudne

Brak leków na raka10 października 2019 r.

Nowoczesny preparat na raka piersi do wczoraj nadal był niedostępny – przynajmniej w części szpitali, pomimo że producent obiecał, że dostaną go za symboliczną złotówkę.

9 października 2019 r.

Gerben Klein-Nulent, Prezes Królewskiego Holenderskiego Stowarzyszenia Farmaceutycznego (KNMP)

NPBP: Czy farmaceuci mogą uzdrowić system zdrowia?9 października 2019 r.

Ochrona życia i zdrowia obywateli jest jednym z najistotniejszych elementów dobrobytu, ale również kluczowym wyzwaniem, z jakim trzeba się zmierzyć w Polsce w nadchodzących latach. O tym, że starzenie się społeczeństwa to trend ogólnoświatowy, powszechnie wiadomo.

9 października 2019 r.

pielęgniarka pacjent

Porada pielęgniarska – jeszcze w tym miesiącu9 października 2019 r.

Chirurgia ogólna, diabetologia, kardiologia oraz położnictwo i ginekologia – w tych dziedzinach w pierwszej kolejności wyodrębniona zostanie porada pielęgniarki i położnej. Rozporządzenie, które definiuje ją jako odrębne świadczenie, zostało już opublikowane.

7 października 2019 r.

Od niedawna rodzice hospitalizowanych dzieci zwolnieni są z dodatkowych opłat. Takie samo uprawnienie dotyczy osób opiekujących się pacjentami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Rodzic za darmo w szpitalu także przy dziecku w śpiączce7 października 2019 r.

Od niedawna rodzice hospitalizowanych dzieci zwolnieni są z dodatkowych opłat. Takie samo uprawnienie dotyczy osób opiekujących się pacjentami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Teraz będą oni mogli bezpłatnie towarzyszyć również swoim podopiecznym będącym w śpiączce.

2 października 2019 r.

AOTMiT zaplanowała też szkolenia na temat procesu taryfikacji świadczeń gwarantowanych, tworzenia i adaptowania wytycznych zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach oraz oceny technologii medycznych – skierowane do pracowników lecznic, osób nimi zarządzających, kadry medycznej oraz samorządowców.

Samorządowcy nauczą się, jak tworzyć programy zdrowotne2 października 2019 r.

Jakie warunki musi spełnić projekt samorządowego programu profilaktycznego, jakimi kryteriami kieruje się oceniająca je Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), jak przy tworzeniu ich wykorzystywać wnioski płynące z dowodów naukowych – tego będzie można dowiedzieć się na szkoleniach, które ruszają w tym miesiącu.