Farmacja

1 grudnia 2020 r.

Jedna z największych sieci aptek działających w Polsce – Gemini (a dokładniej jedna ze spółek należących do grupy, czyli Gemini Apps) – pozwała Naczelną Izbę Aptekarską o naruszenie dóbr osobistych i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji.

Apteczne starcie w sądzie1 grudnia 2020 r.

Jedna z największych sieci aptek działających w Polsce – Gemini (a dokładniej jedna ze spółek należących do grupy, czyli Gemini Apps) – pozwała Naczelną Izbę Aptekarską o naruszenie dóbr osobistych i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji.

28 listopada 2020 r.

apteka

Senat za ustawą o zawodzie farmaceuty. Dopuścił m.in. możliwość przeprowadzania szczepień ochronnych przez farmaceutów28 listopada 2020 r.

Senat opowiedział się w piątek późnym wieczorem za ustawą o zawodzie farmaceuty. Wprowadził do niej poprawki. Dopuścił m.in. możliwość przeprowadzania szczepień ochronnych przez farmaceutów, objęcie ich obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Farmaceuci nie będą mogli również odmówić wydawania niektórych produktów leczniczych.

26 listopada 2020 r.

apteka 4

Sprawa apteki w Kamieńsku jest bezprecedensowa i nie przewidział jej nawet ustawodawca26 listopada 2020 r.

- O tego typu próbach pozywania inspektorów i ciągania ich po sądach do tej pory słyszałem tylko w kontekście walki z tzw. mafią lekową. Zajmujące się nielegalnym wywozem leków grupy przestępcze kierowały też groźby pod adresem rodzin inspektorów. Mam nadzieję, że prawnicy reprezentujący sieci apteczne nie pójdą tą drogą - mówi Łukasz Waligórski, farmaceuta, redaktor naczelny branżowego portalu Mgr.farm

3 listopada 2020 r.

Portal Mgr.farm zauważa, że nie jest to pierwsza tego typu kara nałożona na sklep. W 2018 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny ukarał inną placówkę, w której na regałach z lekami umieszczono etykiety z cenami oraz napisami o treści „ZAWSZE TANIO” oraz „ZOOBACZ”. Skontrolowany sklep musiał zapłacić 1500 zł kary.

Biedronka ukarana za „zawsze niskie ceny” leków3 listopada 2020 r.

Niedopuszczalne jest stosowanie zachęcającej do zakupu listwy cenowej, jeśli na półce znajdują się produkty lecznicze. Stanowi to niedozwoloną reklamę placówki obrotu pozaaptecznego w rozumieniu art. 94a ust. 1a ustawy – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.). Uznał tak Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w decyzji dotyczącej jednego ze sklepów sieci Biedronka. O sprawie jako pierwszy napisał branżowy portal Mgr.farm.

21 października 2020 r.

Przypomnijmy: obowiązek nocnych dyżurów aptek wynika z art. 94 ust. 1 prawa farmaceutycznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.). Stanowi on, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Nocne dyżury apteczne pozostaną. Ale będą bardziej opłacalne21 października 2020 r.

Nie ma mowy o zniesieniu obowiązku nocnego dyżurowania aptek. Zarazem jednak wprowadzone zostaną zmiany, aby placówki nie ponosiły strat. Tak można skonkludować stanowisko Ministerstwa Zdrowia zawarte w opracowanej w październiku 2020 r. strategii na rzecz rozwoju aptek. O planowanych zmianach poinformował rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, który zainterweniował w sprawie wzbudzającej wiele emocji w środowisku aptecznym.

13 października 2020 r.

Sąd wyjaśnił też, że nie może zmienić decyzji fakt, że w obu podmiotach (stronach transakcji) występuje ta sama osoba – z jednej strony jako wspólnik spółki jawnej, z drugiej jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Końcowo ocenił, że takie przesunięcie majątkowe w istocie rzeczy stanowi zbycie produktów leczniczych.

Nie wolno przesuwać leków także między powiązanymi aptekami13 października 2020 r.

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofnął mi zezwolenie na prowadzenie apteki. Przesunąłem bowiem kilka partii leków z jednej apteki (gdzie jestem wspólnikiem) do drugiej (prowadzę ją jako indywidualną działalność), gdyż było w niej wzmożone zapotrzebowanie. Czy tarcza antykryzysowa nie przewiduje tu szczególnych rozwiązań?

13 października 2020 r.

W ostatnich tygodniach zarzewiem sporu jest procedowana w Sejmie ustawa o zawodzie farmaceuty. Samorząd aptekarski oraz ZAPPA chcą zwiększenia niezależności kierowników aptek od właścicieli. Z kolei sieci apteczne uważają, że już w świetle obecnie obowiązujących przepisów niezależność kierownika jest właściwie zagwarantowana.

Apteczna bitwa o rzecznika i jego bezstronność13 października 2020 r.

Od dłuższego czasu z niepokojem obserwujemy aktywność rzecznika małych i średnich przedsiębiorców w kierunku obrony interesów dużych zagranicznych sieci aptecznych przejawiającą się jego udziałem jako strona w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych toczących się wobec podmiotów prowadzących apteczne sieci, które naruszyły prawo. Taki zarzut w swym liście otwartym do Adama Abramowicza stawia Marcin Wiśniewski, prezes Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA).