Farmacja

25 czerwca 2020 r.

Zdaniem pracodawców oznacza, że w przypadku udzielania pomocy niepełnosprawnemu pracownikowi w ramach IPR lub pomocy indywidualnej w formie np. pieniędzy na zakup leków lub dofinansowania wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, to obejmuje ona tylko kwotę netto, a podatek VAT podwładny musi zapłacić ze swoich środków.

Pomoc ZFRON na zakup leków w kwocie brutto25 czerwca 2020 r.

Wydatki, które nie są objęte mechanizmem podzielonej płatności, mogą być w całości pokryte z pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) – wynika ze stanowiska przedstawionego pracodawcom przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON).

28 maja 2020 r.

Do realizacji celu wykorzystano nieadekwatny instrument. To mniej więcej tak, jakby strzelać z armaty do komara siedzącego na dachu domu, a przy okazji ryzykować zniszczenie budynku

Czy w lipcu zabraknie leków?28 maja 2020 r.

Już 1 lipca w życie wchodzi art. 77a ust. 4 prawa farmaceutycznego, który zakazuje hurtowni farmaceutycznej zlecania podwykonawcom czynności hurtowych (przechowywania i dostarczania), jakie zobowiązała się ona umownie wykonywać w imieniu i na rzecz podmiotu odpowiedzialnego (MAH). Przepis ten wiąże się z obowiązującym już od pół roku ust. 1 tego samego artykułu, który ma umożliwić nabycie przez hurtownię farmaceutyczną, w drodze umowy z MAH, statusu tzw. hurtowni wyznaczonej (designated wholesaler). Status taki, zgodnie z art. 20 lit. b rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 2016/161, zwalnia z obowiązku weryfikacji autentyczności leków należących do MAH, które trafią dalej do obrotu z hurtowni wyznaczonej.

14 kwietnia 2020 r.

- Zewsząd atakują nas reklamy produktów, które mają podnosić odporność organizmu, czyli w domyśle przeciwdziałać zakażeniu koronawirusem. Za sugerowanie właściwości, których produkt nie posiada, powinno się nakładać bardzo duże kary finansowe - mówi prof. Zbigniew Fijałek, kierownik Zakładu Farmacji Kryminalistycznej.

Kto zarabia na strachu przed koronawirusem i co na to państwo? [WYWIAD]14 kwietnia 2020 r.

- Zewsząd atakują nas reklamy produktów, które mają podnosić odporność organizmu, czyli w domyśle przeciwdziałać zakażeniu koronawirusem. Za sugerowanie właściwości, których produkt nie posiada, powinno się nakładać bardzo duże kary finansowe - mówi prof. Zbigniew Fijałek, kierownik Zakładu Farmacji Kryminalistycznej.