Farmacja

27 listopada 2018 r.

Inspektor zaznacza, że w utrwalonym już orzecznictwie sądowym podkreśla się, iż forma przekazu jest bez znaczenia.

Nielegalna reklama apteki także wewnątrz placówki27 listopada 2018 r.

Naruszeniem zakazu określonego w art. 94a prawa farmaceutycznego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.) jest nie tylko reklamowanie apteki na mieście, lecz także w izbie ekspedycyjnej samego lokalu. Uznał tak mazowiecki wojewódzki inspektor farmaceutyczny. I wymierzył przedsiębiorcy karę w wysokości 10 tys. zł.

24 października 2018 r.

lekiProjektowana ustawa zmienia też przepis, który przewiduje, że należy wdrożyć mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu liczby pozycji na liście w każdym przypadku, gdy w którymś kwartale nastąpi przekroczenie równowartości 25 proc. przewidzianego na ten rok limitu wydatków na program 75+

Więcej pieniędzy na leki dla seniorów24 października 2018 r.

O dodatkowe 50 mln zł zwiększy się limit wydatków na medykamenty dostępne bezpłatnie dla osób starszych w ramach programu 75+, czyli na leki z tzw. listy S. Wczoraj posłowie poparli nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza taką zmianę. Resort zdrowia tłumaczył, że jest ona podyktowana gwałtownym wzrostem wykorzystania przez seniorów darmowych leków.

17 października 2018 r.

Europejska Agencja Leków wycofuje z rynku ibersartan i sprawdza inne sartany

Chińskiej jakości w polskich lekach ciąg dalszy. EAL wycofuje ibersartan17 października 2018 r.

Kolejne testy, kolejne wykryte zanieczyszczenia, kolejne kłopoty. Europejska Agencja Leków uznała właśnie, że następna substancja czynna dostarczana od jednego z chińskich producentów – irbesartan – nie może być dostarczana na europejski rynek. Unijni urzędnicy lekowi sprawdzają obecnie jakość sartanów dostarczanych z Azji do Europy.