statystyki

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

Praktyczne podejście do tematu świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jest szczególnie przydatne dla pracodawców. To oni są często zobowiązani do ustalania uprawnień oraz wypłaty zasiłków. Z wyjaśnień zawartych w książce mogą również skorzystać przedsiębiorcy oraz sami świadczeniobiorcy. Po zapoznaniu się z jego treścią każdy ubezpieczony będzie wiedział, kto powinien wypłacać mu zasiłek, jakie dokumenty musi złożyć, czy świadczenie zostało obliczone w prawidłowy sposób, czy nie nastąpiło opóźnienie w wypłacie i co zrobić w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z ustalaniem prawa do świadczeń, ich wysokości czy podstawy wymiaru.

Publikacja: 15 lutego 2013, 14:04 Aktualizacja: 15 maja 2013, 10:17

e-book: Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

źródło: DGP
e-book: Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

z YetiPay tylko: 25.90 zł

-Rodzaje świadczeń oraz osoby do nich uprawnione
- Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy
- Zasiłek chorobowy, macierzyński, wyrównawczy, opiekuńczy
- Świadczenia rehabilitacyjne
- Podstawa wymiaru świadczeń dla pracowników
- Zasady wypłaty świadczeń

Zapytaj o licencje

Sondaże

Ordynacja

Kandydaci

Zapisz się na bezpłatny newsletter