statystyki

Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy

Każdy podmiot, który prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości musi sporządzić sprawozdanie finansowe. I mimo że większość przepisów nie zmieniła się od lat, to co roku w praktyce spotyka się wiele problemów i wątpliwości

Publikacja: 29 listopada 2012, 12:54 Aktualizacja: 18 grudnia 2012, 13:50

e-book: Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy

źródło: DGP
e-book: Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy

● Obowiązki sprawozdawcze
● Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu
● Elementy tworzenia rachunku zysków i strat
● Inwentaryzacja
● Ustawa o rachunkowości
E-book, poza klasycznymi rozdziałami dotyczącymi inwentaryzacji, bilansu oraz rachunku zysków i strat, zawiera odpowiedzi na pytania, np.: czym się różnią rezerwy od rozliczeń międzyokresowych, kiedy ująć zdarzenia na przełomie roku jako rozliczenia międzyokresowe bierne, a kiedy jako rozliczenia zakupu. Opracowanie przypomina, z jakich uproszczeń można korzystać, sporządzając sprawozdanie, a także przedstawia wszystkie pozycje bilansu i sposoby wyceny aktywów i pasywów.
O autorze:
Agnieszka Pokojska – ekonomista, specjalista z zakresu rachunkowości i podatków, redaktor specjalistycznego serwisu dla księgowych. Autor tekstów z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, uprawnień księgowych i biegłych rewidentów, a także podatków.

Zapytaj o licencje

Sondaże

Ordynacja

Kandydaci

Zapisz się na bezpłatny newsletter