statystyki

ZFŚS obowiązki pracodawcy i świadczenia dla pracowników

Pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników (art. 16 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; dalej k.p.). Jest to jedna z podstawowych zasad prawa pracy. Została ona także wskazana w obowiązkach pracodawcy jako strony stosunku pracy (art. 94 k.p.). Pracodawca ma obowiązek w szczególności zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników.
Stan prawny: kwiecień 2012

Publikacja: 25 kwietnia 2012, 14:41 Aktualizacja: 11 maja 2012, 12:49

e-book: ZFŚS obowiązki pracodawcy i świadczenia dla pracownika

źródło: DGP
e-book: ZFŚS obowiązki pracodawcy i świadczenia dla pracownika

z YetiPay tylko: 25.90 zł

- Zasady tworzenia ZFŚS
- Odpisy i zwiększenia na ZFŚS w 2012 r.
- Obowiązki w zakresie administrowania środkami ZFŚS
- Dokumentacja świadczeń socjalnych
- ZFŚS w szkole
- Wydatki na działalność socjalną jako koszt pracodawcy
- Dofinansowanie do wypoczynku dzieci – zakres zwolnienia podatkowego
- Przychód pracownika z tytułu otrzymania biletów ufundowanych z ZFŚS
- Porady, wyjaśnienia, przepisy, wskaźniki, wzory

Zapytaj o licencje

Sondaże

Ordynacja

Kandydaci

Zapisz się na bezpłatny newsletter