statystyki

Jak założyć żłobek, klub dziecięcy lub zatrudnić nianię

Żłobki i kluby dziecięce to instytucjonalne formy opieki nad małymi dziećmi,
które wymienia tzw. ustawa żłobkowa. Wprowadza ona różnorodne formy opieki nad małymi dziećmi. Mają one ułatwiać rodzicom godzenie obowiązków rodzicielskich i pracowniczych, w tym przyspieszać powrót matek do pracy po urodzeniu dziecka.
Stan prawny: kwiecień 2012

Publikacja: 24 kwietnia 2012, 11:44 Aktualizacja: 15 maja 2013, 10:21

e-book: Jak założyć żłobek, klub dziecięcy lub zatrudnić nianię

źródło: DGP
e-book: Jak założyć żłobek, klub dziecięcy lub zatrudnić nianię

z YetiPay tylko: 16.90 zł

- Jak założyć i prowadzić żłobek po zmianie przepisów
- Kto i na jakich zasadach może założyć klub dziecięcy
- Jak zorganizowanie żłobka lub klubu dziecięcego może zwiększyć fundusz socjalny pracodawcy
- Jakie warunki lokalowe i sanitarne trzeba spełnić, aby założyć żłobek
- Kogo gmina może zatrudnić jako dziennego opiekuna dzieci
- Jak otrzymać dofinansowanie do legalnego zatrudnienia niani
- Jaka gmina będzie kontrolować działalność żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów
- Jak gminy mogą zdobyć dodatkowe fundusze na żłobki, kluby dziecięce i dziennych opiekunów
- Ustawa z lutego 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Zapytaj o licencje

Sondaże

Ordynacja

Kandydaci

Zapisz się na bezpłatny newsletter