Jak hotele odpowiadają za rzeczy pozostawione przez gości

Jak hotele odpowiadają za rzeczy pozostawione przez gości? Artykuły 846-852 Kodeksu cywilnego opisują Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady.

  • Artykuły 846-852 KC opisują odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady. Zgodnie z przepisami właściciel hotelu jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gościa, jeżeli szkoda nie wynikła z powodu właściwości przedmiotu, siły wyższej lub z winy gościa. Jako rzecz wniesionąrozumiemy przedmiot, który podczas wyziyt gościa w hotelu znalazł się tam razem z nim i zostałpowierzony utrzymującemu zarobkowo hotel w miejscu przez niego wskazanym, lub przeznaczonym do tego celu.
  • Rzeczami wniesionymi nie są pojazd mechaniczne, ani żywe zwierzęta. Właściciel hotelu może za nie odpowiadać jeżeli została podpisana odpowiednia umowa przechowania. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, o której mowa w § 1, przez umowę lub ogłoszenie nie ma skutku prawnego. Roszczenie o naprawienie szkody jest zasadne, tylko jeżeli poszkodowany niezwłocznie powiadomił hotel o szkodzie. Odpowiedzialność za każdą rzecz nie może przekraczać pięćdziesięciokrotnej wysokości tej należności.
  • Właściciel hotelu ma obowiązek przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną. Odmówić może przyjęcia ich tylko jeśli zagrażają one bezpieczeństwu, lub mają zbyt wysoką wartość w stosunku do standardu hotelu, lub nie ma możliwości ich przechowania z powodu rozmiarów.
  • Jako zabezpieczenie należności za mieszkanie, utrzymanie i usługi dostarczone gościowi i zabezpieczenia roszczenia o zwrot wydatków dla tej osoby wniesionych. Hotel ma prawo zastawu na rzeczach
  • Hotel ma obowiązek prowadzenia rejestru rzeczy znalezionych, w którym podaje się informacje o miejscu i czasie odnalezienia przedmiotów. Przedmioty przechowywane są do 12 miesięcy. W tej sprawie trzeba skontaktować się z firmą osobiście. W przypadku zaistnienia szkody można ją zgłosić przez 12 miesięcy od czasu wymeldowania się.
statystyki

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!