Najbardziej niebezpieczne kraje do podróżowania

Wybierasz się na urlop? Oto miejsca, jakich należy unikać. Ukraina, Syria, Irak, Afganistan, Sudan? Nie tylko państwa w których trwa wojna są niebezpieczne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed wyjazdami Polaków nawet do krajów, gdzie działania zbrojne nie mają miejsca.

 • <strong>Jordania <strong></strong><br /><br />

W związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją bezpieczeństwa i możliwymi aktami terrorystycznymi, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim powstrzymanie się od podróży do i przez Jordanię. Osobom przebywającym na terenie Jordanii zaleca się zachowanie wszelkich środków ostrożności, stosowanie się do zaleceń lokalnych władz i służb porządkowych oraz unikanie centrów handlowych. Źródło: MSZ.<br /><br />
 • <strong>Liban<strong></strong><br /><br />

Z uwagi na utrzymującą się niestabilną sytuację bezpieczeństwa w Libanie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim powstrzymanie się od podróży do tego kraju, a zwłaszcza na pogranicze libańsko-syryjskie i libańsko-izraelskie, w rejon doliny Bekaa (szczególnie do miast: Hermel, Aarsal, Baalbek), do miasta Tripoli oraz na południowe przedmieścia Bejrutu.Osoby planujące podróż wbrew powyższemu ostrzeżeniu lub już przebywające w Libanie powinny zachować szczególną ostrożność, unikać wyżej wymienionych miejsc oraz zgłosić pobyt w systemie Odyseusz. Należy również stosować się do poleceń miejscowych służb porządkowych oraz śledzić najnowsze komunikaty o stanie bezpieczeństwa. Źródło: MSZ.<br /><br />
 • <strong>Algieria<strong></strong><br /><br />

W związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją bezpieczeństwa w Algierii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina obywatelom polskim przebywającym lub planującym pobyt w tym kraju o konieczności zachowania wszelkich środków ostrożności oraz stosowania się do zaleceń lokalnych władz i służb porządkowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca powstrzymanie się od podróży do położonego na wschód od Algieru regionu Kabylia, a także na południe od miasta Tamanrasset i w kierunku granic z Mali i Nigrem, jak również – w części południowo-zachodniej – na tereny graniczne z Mauretanią i Marokiem. Rekomenduje także zachowanie szczególnej ostrożności i powstrzymanie się od podróży w okolice granicy algiersko – libijskiej i algiersko-tunezyjskiej. Źródło: MSZ.<br /><br />
 • <strong>Jerozolima, Izrael<strong></strong><br /><br />

<br /><br />
 • <strong>Wzgórza Golan, Izrael<strong></strong><br /><br />

Z uwagi na wzrost napięcia w pobliżu granicy z Libanem i z Syrią odradza się podróżowania na północne obszary Wzgórz Golan. Źródło: MSZ.<br /><br />
 • <strong>Strefa Gazy, Autonomia Palestyńska, Izrael<strong></strong><br /><br />

W związku z niestabilną sytuacją w Strefie Gazy oraz zamknięciem – do odwołania – przejścia granicznego w Rafah pomiędzy Strefą Gazy a Egiptem, Ministerstwo Spraw Zagranicznych kategorycznie odradza wszelkich podróży na terytorium Strefy Gazy, w tym także członkom rodzin polsko-palestyńskich.<br /><br />

Obywatele polscy przebywający w Strefie Gazy muszą liczyć się z brakiem możliwości powrotu do kraju do czasu ponownego otwarcia granicy przez władze w Egipcie. Przejście graniczne pomiędzy Strefą Gazy a Izraelem w Erez jest zamknięte i może być wykorzystywane wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych za zgodą władz izraelskich. Źródło: MSZ.<br /><br />
 • <strong>Mozmabik<strong></strong><br /><br />

W związku z powodziami, które w ostatnim czasie dotknęły północny Mozambik (szczególnie prowincje Nampula, Niassa, Tete) Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróżowanie w regiony objęte klęską żywiołową z uwagi na odnotowywane tam coraz częstsze przypadki zachorowań na choleręOsoby planujące podróż wbrew powyższemu ostrzeżeniu lub już przebywające w Mozambiku powinny zachować szczególną ostrożność, unikać wyżej wymienionych regionów oraz zgłosić pobyt w systemie Odyseusz. Źródło: MSZ.<br /><br />
 • <strong>Indonezja, Bali<strong></strong><br /><br />

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że pomimo zdecydowanych kroków podjętych przez władze indonezyjskie mających na celu walkę z terroryzmem zjawisko to nadal stanowi poważane źródło zagrożenia. Działalność grup terrorystycznych koncentruje się w autonomicznej prowincji Aceh (płn. Sumatra), mieście Poso (Celebes Środkowy), mieście Ambon (Wyspy Moluckie), mieście Solo (Jawa Wsch.), Makasar (Celebes Południowy). W związku z powyższym Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim przebywającym lub planującym podróż w te regiony Indonezji zachowanie szczególnej ostrożności oraz sprawdzanie aktualnych informacji o stanie bezpieczeństwa na stronie internetowej Ambasady RP w Dżakarcie oraz zgłoszenie podróży w systemie e-konsulat. Źródło: MSZ.<br /><br />
 • <strong>Filipiny<strong></strong><br /><br />

W związku z potencjalnym zagrożeniem terrorystycznym na terenie Filipin, trwającymi walkami pomiędzy siłami rządowymi a rebeliantami z ugrupowań islamskich, a także ze względu na podwyższone ryzyko porwania cudzoziemców również w nadmorskich kurortach, na wyspach oraz jednostkach pływających w tym rejonie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca powstrzymanie się od podróżowania do południowej części Filipin szczególnie w rejon wyspy Mindanao oraz na archipelag Sulu. Osoby przebywające już w ww. regionie oraz których podróż do ww. zagrożonego obszaru Filipin jest konieczna, powinny zachowywać szczególną ostrożność. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca zgłaszanie ewentualnego pobytu na Filipinach w systemie e-konsulat. Źródło: MSZ.<br /><br />
 • <strong>Maroko<strong></strong><br /><br />

Ze względu na utrzymującą się niestabilną sytuacją w regionie i wydarzenia, które miały miejsce w Tunezji, Algierii oraz innych krajach Basenu Morza Śródziemnego Północnej Afryki, jak również w Mali i pasie Sahelu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina obywatelom polskim przebywającym lub planującym pobyt w Maroku o konieczności zachowania wszelkich środków ostrożności<br /><br />

Sytuacja bezpieczeństwa w Maroku nie uległa zasadniczej zmianie, nadal jest to kraj przyjazny turystom, w którym jednak nie można wykluczyć zagrożenia zamachem i akcjami terrorystycznymi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza jednak wyjazdy w przygraniczne regiony Maroka (zwłaszcza na Saharę oraz tereny graniczące z Mauretanią i Algierią), zaleca zachowanie wzmożonej ostrożności podczas pobytu w większych aglomeracjach miejskich i skupiskach turystycznych oraz unikanie wszelkich zgromadzeń w miejscach publicznych.<br /><br />

Osobom przebywającym w Królestwie Maroka zaleca się również bieżące, uważne śledzenie informacji i doniesień mediów o stanie bezpieczeństwa, stosowanie się do zaleceń przedstawicieli biur podróży, władz lokalnych i służb porządkowych a także śledzenie bieżących komunikatów MSZ.<br /><br />

Sugeruje się również rejestrację w naszym systemie Odyseusz. W razie potrzeby ułatwia on służbom konsularnym kontakt z obywatelami polskimi przebywającymi za granicą. Źródło: MSZ.<br /><br />
 • <strong>Egipt<strong></strong><br /><br />

W związku z nasileniem działalności grup przestępczych oraz możliwością ataków terrorystycznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Egiptu z wyłączeniem wyjazdów do miejscowości nad Morzem Czerwonym po stronie afrykańskiej (Hurghada, El – Gouna, Safaga, Marsa Alam), a także Sharm el-Sheikh oraz niezbędnych podróży w celach biznesowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznaje za możliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli zorganizowane lotnicze wyjazdy do ww. egipskich ośrodków turystycznych nad Morzem Czerwonym, kategorycznie ostrzegając przed wszelkimi wyjazdami indywidualnymi oraz grupowymi poza ośrodki turystyczne. Za szczególnie niebezpieczne uznaje się wyjazdy do centralnej i północnej części Synaju. Źródło: MSZ.<br /><br />
 • <strong>Mali<strong></strong><br /><br />

W związku z zamachami terrorystycznymi w stolicy Mali oraz z uwagi na toczące się walki w północnych rejonach tego kraju i utrzymujące się wysokie zagrożenie działalnością terrorystyczną, a także ryzyko porwań cudzoziemców (zwłaszcza w Timbouctou, Kidal i Gao), Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim powstrzymanie się od podróży do i przez terytorium Mali do czasu normalizacji sytuacji wewnętrznej w tym kraju. Osoby planujące podróż wbrew powyższemu ostrzeżeniu lub już przebywające w Mali powinny zachować szczególną ostrożność, unikać wyżej wymienionych regionów oraz zgłosić pobyt w systemie Odyseusz. Źródło: MSZ.<br /><br />
 • <strong>Burkina Faso<strong></strong><br /><br />

W związku z protestami i manifestacjami oraz niestabilną sytuacją wewnętrzną w Burkina Faso Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim przebywającym w tym kraju zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń publicznych i bezwzględne stosowanie się do zaleceń władz miejscowych odnośnie bezpieczeństwa oraz rekomenduje powstrzymanie się od podróży do Burkina Faso do czasu normalizacji sytuacji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca ponadto śledzenie bieżących informacji mediów i MSZ oraz zgłoszenie planowanej podróży w systemie Odyseusz. Źródło: MSZ.<br /><br />
 • <strong>Nigeria<strong></strong><br /><br />

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje o potencjalnym wzroście zagrożenia bezpieczeństwa w Nigerii w związku z zaplanowanymi na 28 marca i 11 kwietnia 2015 r. wyborami prezydenckimi, parlamentarnymi i stanowymi.<br /><br />

Z uwagi na sytuację bezpieczeństwa w kraju oraz doświadczenia z poprzednich wyborów, jak również towarzyszącej im kampanii wyborczej, możliwe są ataki terrorystyczne i groźne zamieszki na tle politycznym, etnicznym i religijnym na terenie całego kraju. Od północy 25/26 marca do północy 28/29 marca zamknięte będą granice lądowe i morskie Nigerii. <br /><br />

W związku z tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkich podróży do Nigerii, a osobom przebywającym w tym regionie zaleca zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń publicznych, miejsc zagrożonych atakami, a także samotnych podróży. Należy stosować się do poleceń miejscowych służb porządkowych oraz śledzić najnowsze komunikaty o stanie bezpieczeństwa. W przypadkach, gdy wyjazd jest konieczny, zaleca się rozważenie warunków bezpieczeństwa oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.Źródło: MSZ.<br /><br />
 • <strong>Arabia Saudyjska<strong></strong><br /><br />

W związku z niestabilną sytuacją w Jemenie i Iraku oraz zwiększoną mobilizacją saudyjskich sił bezpieczeństwa na granicach z tymi państwami Ministerstwo Spraw Zagranicznych sugeruje obywatelom RP przebywającym lub przyjeżdżającym do Arabii Saudyjskiej unikanie podróży w rejony przygraniczne Arabii Saudyjskiej z Irakiem i Jemenem. Osoby przebywające w Arabii Saudyjskiej oraz których podróż do ww. zagrożonego obszaru jest konieczna, powinny zachowywać szczególną ostrożność. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca również zgłaszanie ewentualnego pobytu w Arabii Saudyjskiej w systemie e-konsulat. Źródło: MSZ.<br /><br />
 • <strong>Turcja<strong></strong><br /><br />

W związku z niestabilną sytuacją na pograniczu turecko-syryjskim, turecko-irackim oraz sporadycznie w innych rejonach południowo-wschodniej Turcji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo zaleca obywatelom polskim powstrzymanie się od podróży w te regiony kraju, osobom tam przebywającym czasowo rozważenie ich opuszczenia, a mieszkającym na stałe zachowanie szczególnej ostrożności.<br /><br />

Osoby przebywające w ww. regionach Turcji powinny bezwzględnie stosować się do zaleceń tureckich sił porządkowych oraz zgłosić swój pobyt w systemie e-konsulat. Ponadto zalecamy zachowanie ostrożności na terenie całego kraju, unikanie zgromadzeń i demonstracji oraz przebywania w pobliżu obiektów narażonych na ew. demonstracje (jak np. wojskowych lub policyjnych).<br /><br />

Kurorty położone nad Morzem Śródziemnym oraz Morzem Egejskim są bezpieczne. Źródło: MSZ.<br /><br />
statystyki

Komentarze (5)

 • Pacyfista(2015-04-01 08:13) Zgłoś naruszenie 84

  Czy ktoś zauważył, ze te wszystkie wymienione kraje są islamskie ??? I niech mi ktoś teraż powie, że islam jest pokojową religją.

  Odpowiedz
 • bez_paniki(2015-04-02 16:51) Zgłoś naruszenie 34

  Haha, ciekawe, Jordania?? Przecież tam cisza i spokój. Straszą ludzi i tyle.

  Pokaż odpowiedzi (1)Odpowiedz
 • To_ja(2015-04-01 22:16) Zgłoś naruszenie 22

  W "Mozambik" jest literówka - jest napisane "Mozmabik".

  Odpowiedz
 • Agata(2019-03-22 09:44) Zgłoś naruszenie 11

  Z wieloma krajami się zgodzę choć jestem zdania że zdecydowanie zabrakło tu Ameryki łacińskiej. Na bank 10000 razy bezpieczniej jest w Turcji niż w Meksyku, Brazyli czy Wenuezeli Ale nawet w Pana nie najbezpieczniejsze miałam sytuację dość niebezpieczna i faktycznie w slumsach się dzieje. Arabia Saudyjska nie jest krajem turystycznym i nie powinna się znaleźć na liście bo jadą tam tylko pracownicy na kontrakt. W Jordanu nigdy nie słyszałam żeby coś się stało..ciekawe że Tajlandia nie jest wymieniona gdzie notorycznie osadzania są ludzie w więzieniach są ataki transwestytow i inne zagrożenia wynikające z ubóstwa...również Ukraina powinna być w czołówce Rumunia..dziwny jest tenranking

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!