Aktualności

27 września 2019 r.

Dopuszczalny jest przywóz z zagranicy przez podróżnego produktu leczniczego na własne potrzeby lecznicze, w liczbie nieprzekraczającej 5 najmniejszych opakowań. W przypadku niektórych leków, np. insuliny aplikowanej w formie iniekcji, należy zabrać ze sobą odpowiedni dokument, wystawiony przez lekarza prowadzącego, który swoim podpisem potwierdza chorobę podróżnego, przyjmowane  przez niego leki i konieczność używania strzykawek, aplikatora, czy innych instrumentów medycznych. Najlepiej, aby ten dokument przetłumaczony był na język kraju, do którego podróżny się wybiera.

Podróżujesz poza Unię Europejską? Sprawdź, co wolno mieć w bagażu [PORADNIK TURYSTY]27 września 2019 r.

Alkohol, papierosy, dewizy, żywność, rośliny, lekarstwa, zwierzęta domowe, pamiątki egzotyczne a także dzieła sztuki i zabytki oraz broń i amunicja to kategorie, które podlegają szczególnym regulacjom celno-skarbowym. Planując podróż - w szczególności poza Unię Europejską i z powrotem - warto wcześniej zadbać o to, by zawartość naszego bagażu była zgodna z przepisami.