transport publiczny

Transport zbiorowy (publiczny transport zbiorowy, transport publiczny, komunikacja zbiorowa) – system powszechnie dostępnego zorganizowanego, masowego przewozu osób przy pomocy odpowiednich środków transportu na terenie miasta i terenów podmiejskich (transport miejski), powiatu, województwa (transport regionalny) i kraju.


Galeria

Inne