Transport publiczny

29 października 2019 r.

Im większa pojemność pojazdu, tym większa liczba przewożonych pasażerów, którzy z nich korzystają.

Stawka opłaty za przystanek musi uwzględniać różną wielkość pojazdów29 października 2019 r.

Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Określono w niej, że stawka tej opłaty wynosi 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym zgodnie z planowanym rozkładem jazdy. Rada nie wzięła pod uwagę m.in. takich kwestii jak standard przystanków oraz wielkość taboru, jakim jest wykonywany przewóz.