Transport prywatny

11 kwietnia 2018 r.

Wyrok stanowi więc zielone światło do zrównania pozycji Ubera z korporacjami taksówkowymi.

Uber zrobił swoje, Uber może odjechać. TSUE: Państwa członkowskie mogą samodzielnie zdecydować o karach11 kwietnia 2018 r.

Państwa członkowskie mogą samodzielnie zdecydować o nakładaniu kar na menedżerów zarządzających przedsiębiorstwem takim jak Uber oraz na łamiących prawo kierowców. Wynika tak z wczorajszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Uber France. I choć orzeczenie wiąże jedynie sąd pytający, to jego skutki będą dostrzegalne w całej Europie. Mówiąc krótko: Uber, który przyczynił się do spadku cen przejazdów i wpłynął na rozwój nowoczesnych technologii w usługach przewozowych, jest w odwrocie. I już nie pozostała mu żadna nadzieja na ratunek.