Transport prywatny

20 września 2020 r.

Spółka podejmując prace bez uzyskania odpowiedniej decyzji, naraża się na karę pieniężną. Zgodnie bowiem z art. 40 ust. 12 pkt 1 ww. ustawy za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub bez zawarcia odpowiedniej umowy zarządca drogi wymierza (w drodze decyzji administracyjnej) karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z ust. 4–6.

Nic nie usprawiedliwi zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia 20 września 2020 r.

Nasza spółka złożyła wniosek do urzędu gminy o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego – w tym chodnika – w związku z budową przyłącza światłowodowego do jednego z budynków. Jednak od kilku tygodni nie może doczekać się decyzji, a terminy naglą. Czy możemy przystąpić do prac przed uzyskaniem decyzji?

14 września 2020 r.

Star Taxi App zawiera umowy o świadczenie usług bezpośrednio z kierowcami taksówek, posiadającymi zezwolenie na wykonywanie usługi przewozu taksówkowego, lecz ani nie prowadzi ich selekcji, ani też rekrutacji

Samo łączenie pasażera z taksówkarzem nie jest usługą dyspozytorską14 września 2020 r.

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię w sprawie rumuńskiej aplikacji Star Taxi App. Zdaniem prof. Macieja Szpunara samo umożliwienie nawiązania bezpośredniego kontaktu klientów i kierowców taksówek za pomocą aplikacji elektronicznej stanowi usługę społeczeństwa informacyjnego. A to oznacza, że nie można w tym przypadku żądać spełniania wymogów np. związanych z licencjami taksówkarskimi czy pośrednictwa przy przewozie osób.

25 sierpnia 2020 r.

Przewoźnik posiadający w swojej flocie oprócz dużych jednostek transportowych także busy będzie musiał się liczyć z tym, że naruszenia zasad i warunków wykonywania transportu drogowego popełnione przez kierowców tych pojazdów lub popełnione w związku z ich eksploatacją będą miały wpływ na jego dobrą reputację

Pakiet mobilności. Na międzynarodowych trasach busy wkrótce prawie jak TIR-y25 sierpnia 2020 r.

Pakiet mobilności zmieni zasady wykonywania zarobkowych przewozów drogowych rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) pomiędzy 2,5 a 3,5 tony. Unijne przepisy niebawem wprowadzą wymóg m.in. uzyskania licencji wspólnotowej, posiadania i okazywania przez kierowców busów wypisu z tej licencji, a w dalszej przyszłości – instalacji tachografu, stosowania przepisów o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach w pracy i okresie odpoczynku kierowców.