Transport firmowy

5 lutego 2018 r.

Wraz z rozwodem z UE mogą powrócić cła, kontrole graniczne czy kolejki

Brexit to kłopoty dla wszystkich przewoźników5 lutego 2018 r.

Co osiem sekund granice Wielkiej Brytanii przejeżdża ciężarówka. Aż 80 proc. przewozów jest realizowanych przez firmy inne niż brytyjskie. Największą grupę wśród nich (23 proc.) stanowią pojazdy na polskich rejestracjach. Nic więc dziwnego, że brexit i toczące się negocjacje na temat warunków opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię już dziś spędzają sen z powiek przewoźnikom kontynentalnym.

21 stycznia 2018 r.

Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie.

Przy ocenie winy kierowcy liczą się okoliczności powstania szkody21 stycznia 2018 r.

Mam problem z wypłatą ubezpieczenia z polisy AC. Ubezpieczyciel ustalił szkodę na ok. 20 tys. zł, ale odmówił wypłaty odszkodowania, bo jego zdaniem mój zawodowy kierowca doprowadził do uszkodzenia dachu ciężarówki z powodu rażącego niedbalstwa. Gdy doszło do wypadku, padał śnieg z deszczem, było ciemno, dodatkowo powstały korki. Z tych przyczyn kierowca nie dostrzegł znaku o wysokości wiaduktu, tym bardziej że inne pojazdy go przysłaniały. Czy jest podstawa do odszkodowania?