Drogi

10 września 2018 r.

Według założeń głównymi źródłami finansowymi funduszu mają być wpłaty pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł, m.in. spółek Skarbu Państwa.

Finansowa autostrada dla dróg lokalnych10 września 2018 r.

Rządzący chcą uruchomić nowy instrument wsparcia dla gmin na rozbudowę infrastruktury – Fundusz Dróg Samorządowych. Byłby to mechanizm stały, działający na podobnych zasadach jak Krajowy Fundusz Drogowy. Na pierwszy zastrzyk pieniędzy gminy mogłyby liczyć najprawdopodobniej już w przyszłym roku. Według planów rząd miałby bowiem przyjąć stosowną ustawę już w najbliższych tygodniach, niewykluczone, że jeszcze we wrześniu.