Telefonia stacjonarna

7 lutego 2017 r.

Rozporządzenie o e-privacy rozwiąże istotny dla polskich firm problem, jakim jest rozproszenie, niespójność i niekiedy też przypadkowość obowiązujących regulacji

Koniec z wolna amerykanką. Prefiks zdradzi, że dzwoni pani z call center7 lutego 2017 r.

PROBLEM: Komisja Europejska opublikowała niedawno projekt rozporządzenia o e-prywatności (ang. e-privacy), które zastąpi mającą już 14 lat dyrektywę 2002/58/WE z 12 lipca 2002 r. o prywatności i łączności elektronicznej (Dz.Urz. WE z 2002 r. L 201, s. 37). Proponowane przepisy mają skuteczniej chronić prywatność w łączności elektronicznej. Dla przedsiębiorców oznacza to przede wszystkim nowe obowiązki i obostrzenia, przede wszystkim w zasadach wykorzystywania cookies. Jedną z nowości, która może uderzyć w branżę marketingu telefonicznego, będzie specjalny prefiks identyfikujący numery telefonów, z których wykonuje się połączenia o charakterze marketingowym. Ale będą też zmiany, które nieco ułatwią firmom działalność. Rozporządzenie przewiduje np., że będzie można wysyłać e-maile reklamowe bez zgody, jeżeli adres odbiorcy został pozyskany w związku ze świadczeniem produktów lub usług, a reklama ma dotyczyć podobnych produktów lub usług. Komisja chce, by rozporządzenie weszło w życie 25 maja 2018 r., w tym samym czasie, co RODO – rozporządzenie regulujące kwestie ochrony danych osobowych.

14 września 2016 r.

Ideą certyfikatu OK SENIOR jest wskazanie tych firm, dla których wysoki standard obsługi klientów senioralnych jest ważny .

Orange operatorem przyjaznym dla seniorów14 września 2016 r.

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej w ramach programu certyfikacji usług skierowanych do osób starszych przyznał pierwszy poza rynkiem medycznym znak jakości OK SENIOR. Pozytywnym wynikiem procesu certyfikacji oraz nadaniem znaku jakości OK SENIOR może pochwalić firma Orange.

17 sierpnia 2016 r.

Aby wyeliminować skutki niekorzystnej praktyki, Urząd skorzystał z tzw. rekompensaty publicznej.

UPC bezprawnie informowało konsumentów o podwyższeniu abonamentu za Internet. Zwróci klientom pieniądze17 sierpnia 2016 r.

UPC bezprawnie informowało konsumentów o podwyższeniu abonamentu za Internet. Spółka musi oddać konsumentom nienależnie pobrane opłaty – to efekt decyzji Prezesa UOKiK. Urząd po raz kolejny skorzystał z rekompensaty publicznej. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów nałożona kara wyniosła ponad 800 tys. zł.

13 lipca 2016 r.

Każdy administrator danych, czyli podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych, jest bowiem zobowiązany do właściwego zabezpieczenia danych osobowych.

Atak hakerów utrudnia zadośćuczynienie13 lipca 2016 r.

Utrata danych osobowych przez firmę, która zachowała wszelkie procedury związane z ustawą likwiduje możliwość skutecznego dochodzenia przez klientów roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego. Problemy z siecią Orange i T-Mobile rekompensują klientom. Od tych, skąd kradzione są dane konsumenci nie mogą wiele wyegzekwować. Źródło: GIODO.

30 marca 2016 r.

Badanie przeprowadzono w tradycyjnej eksperckiej formule sprawdzając stronę www pod kątem dostępnych form kontaktu, numerów telefonów oraz podstawowych informacji związanych z kontaktem.

Biometria głosowa: Jak działa na bankowej infolinii?30 marca 2016 r.

W lutym i marcu br. eksperci portalu MojeBankowanie.pl w ramach 2 edycji Instytucji roku 2016 zbadali jakość obsługi w zdalnych kanałach kontaktu. W tym roku rozszerzono liczbę badanych instytucji o 23 Towarzystwa oferujące ubezpieczenia na życie. Czym nas zaskoczono tym razem? Odpowiedź na zapytanie e-mailowe w 2 minuty, zdjęcie osoby odpowiadającej na zapytanie, 11 proc. połączeń bez konieczności oczekiwania i biometria głosowa to elementy na które warto zwrócić uwagę.