Telefonia stacjonarna

4 listopada 2019 r.

Sąd Najwyższy w wydanym w ostatni czwartek wyroku wskazał, że jego rolą nie jest ponowne czynienie ustaleń faktycznych – te bowiem poczyniły już na podstawie obszernego materiału dowodowego sądy powszechne.

Największa przegrana UOKiK w historii istnienia organu. Operatorzy komórkowi triumfują4 listopada 2019 r.

– Innego rozstrzygnięcia w tej sprawie być nie mogło – skonkludowała ustne motywy rozstrzygnięcia sędzia sprawozdawca Ewa Stefańska. Sąd Najwyższy doszedł do takiego samego wniosku jak Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sąd Apelacyjny w Warszawie. Tym samym ostatecznie przesądzono, że decyzja urzędników z 2011 r., o której wiele się wówczas mówiło, była błędna.

7 lutego 2017 r.

Rozporządzenie o e-privacy rozwiąże istotny dla polskich firm problem, jakim jest rozproszenie, niespójność i niekiedy też przypadkowość obowiązujących regulacji

Koniec z wolna amerykanką. Prefiks zdradzi, że dzwoni pani z call center7 lutego 2017 r.

PROBLEM: Komisja Europejska opublikowała niedawno projekt rozporządzenia o e-prywatności (ang. e-privacy), które zastąpi mającą już 14 lat dyrektywę 2002/58/WE z 12 lipca 2002 r. o prywatności i łączności elektronicznej (Dz.Urz. WE z 2002 r. L 201, s. 37). Proponowane przepisy mają skuteczniej chronić prywatność w łączności elektronicznej. Dla przedsiębiorców oznacza to przede wszystkim nowe obowiązki i obostrzenia, przede wszystkim w zasadach wykorzystywania cookies. Jedną z nowości, która może uderzyć w branżę marketingu telefonicznego, będzie specjalny prefiks identyfikujący numery telefonów, z których wykonuje się połączenia o charakterze marketingowym. Ale będą też zmiany, które nieco ułatwią firmom działalność. Rozporządzenie przewiduje np., że będzie można wysyłać e-maile reklamowe bez zgody, jeżeli adres odbiorcy został pozyskany w związku ze świadczeniem produktów lub usług, a reklama ma dotyczyć podobnych produktów lub usług. Komisja chce, by rozporządzenie weszło w życie 25 maja 2018 r., w tym samym czasie, co RODO – rozporządzenie regulujące kwestie ochrony danych osobowych.

14 września 2016 r.

Ideą certyfikatu OK SENIOR jest wskazanie tych firm, dla których wysoki standard obsługi klientów senioralnych jest ważny .

Orange operatorem przyjaznym dla seniorów14 września 2016 r.

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej w ramach programu certyfikacji usług skierowanych do osób starszych przyznał pierwszy poza rynkiem medycznym znak jakości OK SENIOR. Pozytywnym wynikiem procesu certyfikacji oraz nadaniem znaku jakości OK SENIOR może pochwalić firma Orange.

17 sierpnia 2016 r.

Aby wyeliminować skutki niekorzystnej praktyki, Urząd skorzystał z tzw. rekompensaty publicznej.

UPC bezprawnie informowało konsumentów o podwyższeniu abonamentu za Internet. Zwróci klientom pieniądze17 sierpnia 2016 r.

UPC bezprawnie informowało konsumentów o podwyższeniu abonamentu za Internet. Spółka musi oddać konsumentom nienależnie pobrane opłaty – to efekt decyzji Prezesa UOKiK. Urząd po raz kolejny skorzystał z rekompensaty publicznej. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów nałożona kara wyniosła ponad 800 tys. zł.