Telefonia mobilna

4 marca 2019 r.

Nowelizacja reguluje m.in. kwestie związane z działalnością przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne.

Jak przepisy o wspieraniu telekomunikacji wpłyną na właścicieli i najemców nieruchomości4 marca 2019 r.

Trwają konsultacje opublikowanego w grudniu 2018 r. projektu nowelizacji ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. megaustawa). Jednym z celów tej ustawy było ułatwienie w prowadzeniu działalności telekomunikacyjnej, m.in. w związku z zapewnieniem powszechnego dostępu do internetu szerokopasmowego.