Telefonia mobilna

7 lipca 2018 r.

Rekordzista w ciągu miesiąca wykonał połączenia trwające 32 tysiące minut

Roam like at home: Polacy chętniej niż inni obywatele Unii korzystają z usług roamingowych7 lipca 2018 r.

Polacy podróżujący po krajach Unii Europejskiej aż osiem razy częściej korzystają z usług roamingowych we wspólnej strefie gospodarczej (EOG) niż turyści przyjeżdżający nad Wisłę – wynika z raportu UKE. Abonenci mają powody do zadowolenia, operatorzy niekoniecznie. Popularność usługi RLAH (ang. roam like at home) oznacza dla nich poważny wzrost kosztów.

11 czerwca 2018 r.

W praktyce więc pytanie sprowadza się do rozstrzygnięcia konfliktu między ochroną życia rodzinnego a prawem własności intelektualnej.

Właściciel łącza internetowego może odpowiadać za piractwo 11 czerwca 2018 r.

Sam fakt, że z łącza internetowego korzysta cała rodzina, nie może uniemożliwiać uzyskania odszkodowania za piractwo. Jeśli właściciel łącza nie chce wskazywać faktów obciążających członków jego rodziny, to można przyjąć odpowiedzialność za bezprawne rozpowszechnienie utworów – wynika z opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prof. Macieja Szpunara.

7 maja 2018 r.

W oczekiwaniu na wydanie tamtego wyroku zawieszono inne toczące się przed TSUE postępowanie dotyczące wydawania służbom danych telekomunikacyjnych.

Służby mają prawo wiedzieć, do kogo należy komórka7 maja 2018 r.

Policja ma prawo żądać od operatora telekomunikacyjnego, aby wskazał, do kogo należą numery telefonów, nie tyko w sprawach o poważne przestępstwa – uważa rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak liberalizacji w zasadach dostępu służb do danych telekomunikacyjnych. Opinia dotyczy bowiem wyłącznie informacji takich jak imię i nazwisko posiadacza numeru i przy założeniu, że zgodę na ich ujawnienie wydaje sąd.