Prawo telekomunikacyjne

29 grudnia 2015 r.

Prezes UKE nałożył kary: 38 815,27 zł – za naruszenie art. 57 ust. 6 Pt oraz 19 407,64 zł – za naruszenie art. 172 ust. 1 Pt.

Kolejny operator ukarany. Za bezprawne stosowanie opłaty wyrównawczej29 grudnia 2015 r.

23 grudnia 2015 r. Prezes UKE nałożył na Telekomunikację dla Domu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dwie kary pieniężne: za pobieranie od konsumentów opłaty wyrównawczej, w przypadku wypowiedzenia przez konsumenta umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Spółkę z winy konsumenta przed rozpoczęciem świadczenia Usługi WLR oraz wykonywanie połączeń telefonicznych, w trakcie których oferowane były usługi świadczone przez Spółkę oraz uzgadniany był termin wizyty przedstawiciela Spółki, do użytkowników końcowych, którzy nie wyrazili zgody określonej w art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.), w związku z art. 174 Pt.

15 października 2015 r.

Aukcja LTE: P4 wygrał jeden blok z pasma 800 MHz i cztery z pasma 2,6 GHz 15 października 2015 r.

"W wyniku aukcji częstotliwości Play (P4) wygrał jeden blok z pasma 800MHz oraz 4 bloki z pasma 2600MHz. To zapewnia firmie utrzymanie konkurencyjnej pozycji na polskim rynku komórkowym w kolejnych latach. P4 zamierza złożyć wnioski na rezerwacje częstotliwości i odebrać decyzje rezerwacyjne zgodnie z odpowiednimi procedurami administracyjnymi" - napisał Gruszka.

4 października 2015 r.

Jak zauważają autorzy raportu jednocześnie na krajowym rynku upowszechnia się praktyka stosowania w umowach abonenckich zapisów określających maksymalny poziom jakości usług zamiast, istotnego z punktu widzenia konsumenta, gwarantowanego minimum.

Polska cyfrowa to na razie pusty slogan4 października 2015 r.

Brak efektywnej i szybkiej ścieżki odwoławczej dla konsumentów w przypadku sporów z operatorami, skomplikowane i niejasne wzorce umowne, wprowadzające w błąd reklamy telekomów – tak wygląda obraz rynku telekomunikacyjnego w naszym kraju.