Prawo telekomunikacyjne

23 września 2016 r.

Jak twierdzą eksperci, problem braku umiejętności właściwego uzyskiwania zgód jest powszechny. I to zgód wszelkiego rodzaju!

T-Mobile na dywaniku u prezesa UOKiK. Jak poprawnie uzyskać zgody od konsumenta?23 września 2016 r.

Czy T-Mobile prawidłowo pozyskuje zgodę klientów na aktywowanie usług typu „Granie na Czekanie” – wątpliwości co do tego ma prezes UOKiK, który wszczął właśnie postępowanie przeciwko operatorowi telekomunikacyjnemu. Rzecz w tym, że jest to dodatkowa usługa, którą operator aktywuje klientowi przy zawarciu umowy lub przy doładowaniu konta. I na dodatek – po okresie promocji – płatna!

22 września 2016 r.

Sprawa jest precedensowa, bo dotyczy zakresu dostępu do ugody, jaką w lipcu 2013 r. zawarł ówczesny minister administracji i cyfryzacji Michał Boni ze Sferią.

Sferia i minister: Indywidualne uzasadnienie dla utajnienia ugody22 września 2016 r.

Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa musi ponownie pochylić się nad tematem udostępnienia ugody zawartej między ministrem administracji i cyfryzacji a spółką Sferia. Zwłaszcza w zakresie danych, które potraktowano jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy i do których odmówiono dostępu. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uchylając dwie decyzje prokuratorii. Wyrok nie jest prawomocny.

14 września 2016 r.

Przeniesienie przydzielonego numeru przy zmianie operatora jest bezpłatne.

Operator nie odpowiada za błąd abonenta14 września 2016 r.

Za brak możliwości przeniesienia numeru telefonu bezzwłocznie, wynikający z pomyłki lub niewiedzy klienta, winą nie można obarczać telekomu. Powstałe w wyniku tej sytuacji ograniczenia dla konsumenta nie są też naruszeniem jego dóbr osobistych.

23 sierpnia 2016 r.

Drugi z argumentów UPC dotyczy tego, że klienci mieli prawo rezygnacji z umowy.

UOKiK kontra UPC, czyli ile znaczy jedna klauzula23 sierpnia 2016 r.

Dostawca usług telewizji i internetu zapowiedział już odwołanie od decyzji prezesa UOKiK. Przypomnijmy: Marek Niechciał postanowił ukarać jednego z liderów na rynku za niezgodną z prawem zmianę warunków umowy. UPC bowiem podniosło konsumentom opłaty w zamian za zwiększenie prędkości internetu. Sęk w tym, że umowa nie zawierała możliwości jej jednostronnej zmiany przez operatora (brakowało klauzuli modyfikacyjnej). I właśnie z tego powodu UOKiK zdecydował się nałożyć na UPC karę. A spółka ją kwestionuje.

5 kwietnia 2016 r.

Liczba abonentów operatorów telefonii mobilnej zwiększa się corocznie. Wzrost nasycenia usługami mobilnymi przekłada się bezpośrednio na liczbę użytkowników mających
możliwość korzystania z usług roamingowych.

Kolejne zmiany w roamingu od 30 kwietnia5 kwietnia 2016 r.

Okres przejściowy daje operatorom możliwość stosowania dodatkowych opłat w cennikach za połączenia międzynarodowe, doliczanych do ustalonej wcześniej krajowej ceny detalicznej. W wyjątkowych sytuacjach takie koszty będą naliczane także po po 2017 roku.

22 marca 2016 r.

Podczas Kongresu Konsument 2016 przedstawiciele Federacji Konsumentów skupili się na kwestii klauzuli modyfikacyjnych

Telekomunikacja: Modyfikacje w umowie mogą się okazać groźne dla abonentów22 marca 2016 r.

Zgodnie zobowiązującym prawem telekomunikacyjnym lub choćby wyrokami TSUE, operator może skorzystać z klauzul modyfikacyjnych w tym waloryzacyjnej, by wprowadzić zmiany w abonamencie. Zdaniem ekspertów konsument powinien mieć jednak prawo do odstąpienia od takiej umowy, a w szczególności jeśli zapisy opierają się na nieracjonalnych przesłankach. Zasadnym byłoby jednak pozbawić firmy stosowania takich klauzul, jako niedozwolonych.

19 marca 2016 r.

Warto jednak pamiętać, kiedy kończy się nam umowa z operatorem, tak aby nie płacić zawyżonych kosztów związanych z umową na czas nieokreślony.

Umowy rewolwerowe: Czy operator ma prawo automatycznie przedłużyć kontrakt?19 marca 2016 r.

W minionym tygodniu podczas Kongresu Konsument organizowane w Warszawie, jednym z aspektów niedozwolonych działań na rynku konsumencki była kwestia automatycznego przedłużania umów, szczególnie w przypadku operatorów telekomunikacyjnych. Co do zasady zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, kwestia statusu umowy zawieranej na czas nieokreślony/określony po upływie wskazanego w niej terminu obowiązywania, pozostaje w sferze swobodnej decyzji stron umowy. Ale sądy coraz częściej zwracają uwagę na nieuczciwe praktyki na rynku.