Zadania gminy

14 listopada 2018 r.

Komentarz dotyczy zmian wprowadzonych do wszystkich trzech ustrojowych ustaw samorządowych: z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.), z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (dalej: u.s.p.), z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (dalej: u.s.w.).

Nowelizacja samorządowych ustaw ustrojowych [KOMENTARZ]14 listopada 2018 r.

• z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) • z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) • z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 913) wprowadzona ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130 ze zm.) [wyciąg]

31 października 2018 r.

Co robią w trudnej sytuacji firmy odbierające śmieci? Starają się dwutorowo wpływać na urzędy marszałkowskie

Dalej, gorzej, drożej, czyli jak WPGO utrudnia zagospodarowanie odpadów31 października 2018 r.

Samorządy mają kłopoty z wojewódzkimi planami gospodarki odpadami. W części z nich zapisane są zbyt małe moce zakładów przetwarzających śmieci. A mogłyby przerobić więcej - z pożytkiem dla środowiska i mieszkańców. Im bliżej końca roku, tym problem bardziej daje się we znaki. Chodzi zwłaszcza o brak możliwości zagospodarowania odpadów zielonych i zmieszanych. Jeśli nic się nie zmieni, ceny za te usługi mogą znacząco wzrosnąć.

31 października 2018 r.

Sejm

Lustracja: Sejm łata dziurę w związkach metropolitalnych31 października 2018 r.

Członkowie zarządu, skarbnik i sekretarz związku metropolitalnego będą mieli obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych na zasadach identycznych jak członkowie zarządu i skarbnik województwa – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2186), który został wniesiony do Sejmu.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane