Zadania gminy

24 listopada 2018 r.

Spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe często, aby uniknąć obecności kotów w zimę w piwnicach lub innych pomieszczeniach, zamykają okienka lub inne przejścia, co uniemożliwia schronienie kotom podczas mroźnych zimowych dni. Takie postępowanie może być już traktowane jako znęcanie się nad zwierzętami, bowiem w sposób świadomy dopuszcza się do zadawania bólu i cierpienia poprzez ograniczenie kotom dostępu do ciepłych pomieszczeń.

Koty w zimie same mogą sobie nie poradzić. Czy spółdzielnie muszą im pomagać?24 listopada 2018 r.

Czy istnieje powinność spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, by zapewnić wolno żyjącym kotom, które tam są bądź, które potencjalnie mogą pojawić się na ich terenie, pomocy w przetrwaniu zimy, np. poprzez udostępnianie pomieszczeń? Kto jest ew. uprawniony do egzekwowania tego obowiązku, a także czy jest podstawa do powództwa przeciwko zarządcy nie wykonującemu takiego obowiązku?

21 listopada 2018 r.

W ocenie Adama Bodnara niezgodny z prawem jest też warunek niezbywalności przez 10 lat prawa do lokalu lub budynku

Zastrzeżenia do wynajmu mieszkań gminnych21 listopada 2018 r.

Uchwały rad miast w Skarżysku-Kamiennej i Jaworznie dotyczące najmu mieszkań gminnych są niezgodne z ustawą o ochronie lokatorów oraz konstytucją – uznał rzecznik praw obywatelskich i zaskarżył je do sądów administracyjnych.

14 listopada 2018 r.

Komentarz dotyczy zmian wprowadzonych do wszystkich trzech ustrojowych ustaw samorządowych: z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.), z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (dalej: u.s.p.), z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (dalej: u.s.w.).

Nowelizacja samorządowych ustaw ustrojowych [KOMENTARZ]14 listopada 2018 r.

• z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) • z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) • z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 913) wprowadzona ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130 ze zm.) [wyciąg]

31 października 2018 r.

Co robią w trudnej sytuacji firmy odbierające śmieci? Starają się dwutorowo wpływać na urzędy marszałkowskie

Dalej, gorzej, drożej, czyli jak WPGO utrudnia zagospodarowanie odpadów31 października 2018 r.

Samorządy mają kłopoty z wojewódzkimi planami gospodarki odpadami. W części z nich zapisane są zbyt małe moce zakładów przetwarzających śmieci. A mogłyby przerobić więcej - z pożytkiem dla środowiska i mieszkańców. Im bliżej końca roku, tym problem bardziej daje się we znaki. Chodzi zwłaszcza o brak możliwości zagospodarowania odpadów zielonych i zmieszanych. Jeśli nic się nie zmieni, ceny za te usługi mogą znacząco wzrosnąć.

31 października 2018 r.

Sejm

Lustracja: Sejm łata dziurę w związkach metropolitalnych31 października 2018 r.

Członkowie zarządu, skarbnik i sekretarz związku metropolitalnego będą mieli obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych na zasadach identycznych jak członkowie zarządu i skarbnik województwa – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2186), który został wniesiony do Sejmu.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane